HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 012.

Dátum 1612
Jelleg

68 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány.

Szöveg

Urbarium
Thurzó György nádor megbízásából „procurante et comittente” készült. – Egy 1607-es összeírás 1612-ben készített bővített változata.
Bytche arx:
A várhoz 7 allódium tartozik:
1) A biccsei allódium, összesen 218,5 köblös vetésű szántóval. – Két rét 19 szekér széna hozammal. – Két gyümölcsös kert; az egyikben halastó. Veteményes kert és komlókert. – Sörfőző, teljes felszereléssel. – Nagy magtár, alatta két borpince. – Kertész-ház, kocsijavító műhely és ácsműhely. – Lóistálló, mögötte újonnan épült konyha. – Hat kisebb ház; az elsőben gyümölcsöt, a másodikban nádat szárítanak; a harmadik fegyverkovács műhelye, a negyedikben takács, az ötödikben gombkötő és a hatodikban a vári dobos lakik. A lakatos, aki leégett házát saját költségén építtette újjá, illő bérért szolgál az uraságnak. – Egy zsellér házban ülő nemes, aki mentes minden szolgáltatástól. – Biccse városában földesúri kocsma, melyhez két kert tartozik s melyben bort és komlósört mérnek. – Az allódiumból a várba szolgáltatott szárnyas és tojás.
2) A podhragyi allódium kilenc szántója összesen 367 köblös vetésű. – Négy rétjéről 84 szekér szénát gyűjtenek be. – Három káposztás és veteményes kert. – Komló-kert. – Csűr. – Az allódiumból a földesúri konyhára évente 25 kappant, 25 ludat, 50 tyúkot, 800 tojást és 100 lúdtojást adnak.
3) A hottessovi allódiumban, kilenc darabban, összesen 159 köblös vetésű szántó. – Három rét, összesen 6 szekér széna hozammal. – Egy veteményes és egy komló-kert. – A földesúri konyhára évente 25–25 kappant és ludat, 50 tyúkot, 800 tojást és 50 lúdtojást adnak.
4) A jablonovi allódium szántója (6 darabban) 206 köblös vetésű. – Három rétje 34 szekér szénát ad. – A ház mellett méhészet és virágkert. – A földesúri konyhára évente 25–25 kappant és ludat, 50 tyúkot, 800 tojást és 50 lúdtojást adnak.
5) A petrovici allódium szántója (5 darabban) 174 köblös vetésű. – Négy rétje 120 szekér szénát ad. – Méhészet és 2 csűr. – A földesúri konyhára adnak évente 25–25 kappant és ludat, 50 tyúkot, 800 tojást és 50 lúdtojást.
6) A jeszenyicei allódium szántója 266 köblös vetésű. Két rétje 3 szekér szénát ad. – Két kert, az egyikben méhészet és mag-termesztés. – A földesúri konyhára évente 25–25 kappant és ludat, 50 tyúkot, 800 tojást, és 50 lúdotjást adnak.
7) A sztupnei allódium szántója (3 darabban) 82 köblös vetésű. – Két rétje 30 szekér szénát ad. – A csűr mellett szilvás kert és komló-kert. – A földesúri konyhára évente 25–25 kappant és ludat, 50 tyúkot, 800 tojást és 50 lúdtojást adnak. – Kilenc malom adózik az uradalomnak. – A földesúri vámot évi 50 ft.-ért bérlik. A teloniator egész éven át tartozik urasági bort és sört kocsmálni. – Öt földesúri fűrészmalom, melyekhez a fatönköket különböző falvak jobbágyai szállítják. – 11 allódiális rét, melyeket a juhok és lovak legeltetésére használnak. Évi széna hozamuk kb. 456 szekér széna.
Bytche oppidum:
Telkes jobbágyok név szerint, általában negyed telken, szabadosok, házas és halász zsellérek név szerint. – A telkesek a censust karácsonykor, Szt. György és Szt. Mihály napkor fizetik, az őrszolgálatot, só- és borszállítást pénzzel váltják meg, a kocsmálás váltsága 5 fl., minden jobbágy ad 1 quarta zabot, a mészárosok faggyút és húst adnak a várhoz, kallómalom után posztó jár, a vargáktól bocskor, a konyhára közösen adnak, a város sert szabadon főz és kocsmál egész évben, bort csak a vásárok hetében.
Mala Bytche:
Minden jobbágy 1 köböl zabot, árpát és komlót ad, szolgálnak az uradalom kívánsága szerint, 1 öl fát visznek a várba.
Ztupne:
Soltésznál kalló és fűrészmalom, ezek után nem adózik, a lisztelő malomért disznót hízlal. – 28 font borsot (piper) ad. – Valamennyi falu jobbágyságának névsora, úrbéres szolgáltatása.
Arx Biccse és tartozékai. Thurzó György birtoka.
(Trencsén m.): Bytche arx – Bytche oppidum – Mala Bytcza – Jeszenicza – Sztupne – Brwnisstje – Popradno – Szetiechow – Pssurnowicze – Petrowicze – Kolarowicze – Rowne et – Rimanowicze – Dluhepole – Horni Hriczow – Lehotka – Dolni Hriczow – Zawadka – Hluboke – Chotiessowa – Popradie – Thurzofalwa

Tartalomgazda