HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 031.

Dátum 1621. június 22. és 28.
1621 körül
Jelleg

1) Inventarium 6 old., magyar nyelvű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti.
2) Urbarium 52 old. latin ynelvű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti.
Melléklet: Helynévfelsorolás 20 old. jobbágynévsorokkal dátum és hitelesítés nélkül, de az írásforma és tartalom alapján (lásd idézett címfelirat) egykorúnak látszik. – Inventarium. – Urbarium Bonorum arcis Barko. – Az uradalom faluállománya egybeesik az ökörfalvai processussal!

Szöveg

„Inventarium” és „Urbarium” – Az Inventariumot Barkón június 28-án, az Urbariumot Homonnán június 22-én dátumozták, mindkettő az uradalom Széchy György számára történő adományozására készült: „Numerus et nomina pagorum III. et Mag. Georgio Zechy cum Arce Barko collatorum” (A melléklet felirata.)
Barko arx:
A különböző épületek berendezésének és eszközeinek leltára. – Borpince: hozama hadiszerekkel. – Halastó, pusztán áll. – Majorház: 20 tyúk, 2 páva, 2 hízó sertés. – Vadaskert, 10 szarvas. Ugyanitt sernevelő ház; felszereléssel. Három köves földesúri malom. – Gyümölcsös-veteményes kert és káposztás kert. – Allódiális szántó 8 részben, összesen 35 kassai köblös vetéssel.
Őrmező:
Allódiális rét és öt földesúri szőlő. Az allódiális szántó vetésének megoszlása: őszi búza 41 köböl, árpa 3 köböl, zab 1,2 köböl, lencse 1,5 köböl, kendermag 0,8 köböl.
Barko:
Jobbágy-névsor, 30. – Telekállomány. – Igaerő. (ökör) – Deserta-telkek. – Inqulinusok: 5. – Census: telkenként 1,5 ft. – Tyúk és tojás adó. – Gabona-, sertés-, juh- és méh-tized. Dézsmaszedéskor egy tyúkot adnak. – Educillatio. – Robot parancs szerint. – Nyolc földesúri szántó, összesen 35–40 köblös vetésű. – Vám, allódium, sörfőző ház.
Krasznibrod:
Sztronga-adó, egy bárány.
Nyagó:
Zsindely-adó; telkenként évi 500 db. zsindely.
Turcóc:
Kender-adó: „canabis libram siwe kitham mediam” és „seminis canabum iustas duas.”
Őrmező:
Allódiális szántó, két kis rét és öt szőlő. Mindet robotban művelik. Két kerekű földesúri malom.
Ulics:
Tilalmas patak és „serra deserta”!
Oroszkriva:
Tilalmas halászhely.
Zuilla:
Tilalmas patak.
Rovnina:
Tilalmas patak. – Soltész, jobbágy és zsellér névsorok!
Barkói uradalom. Széchy György számára adományozásra szánt uradalom.
(Zemplén m.): Barko arx – Eőrmező – Krasznibrod integra possessio – Kys Rokitowecz – Nyagow – Roskowcze – Repow – Krywan – Stoffanocz – Pettrocz – Jaszenowecz – Cherninye – Baskocz – Gereghinye – Wolowa vagy Eőkeőrmezeő – Leskocz – Topolioka – Zawatthka – Grosocz – Also Ladiskocz – Feőlseő Ladiskocz – Zopkocz – Witezeőcz – Hudczocz – Hrubo – Pákosthó – Illka – Szukow – Czebinye – Turczocz – Eőrmezeő – Ulych – Barko – Orozkrywa – Osztrűsnicza – Zuyala – Rozdyll – Keőrtwélies – Rownina – Paryhuzocz – Pryzlup – Chukaloyocz – Michalow – Thott Krywa – Potlok – Zmrekowa – Thopolioka – Leskocz – Zawatka – Bokorfalwa – Karnia – Szopkocz – Geregenie – Grosocz – Also Ladichkocz – Chernina – Turnocz – Witezoch – Baszkocz – Felseő Ladichkocz – Jaszanocz – Hrubo – Pakoztho – Kriwa oroz falu – Zwkeő oroz falu – Roskocz oroz falu – Repiow – Illka – Barko – Behanocz – Petrocz – Stophanocz – Rakitiovecz – Niago – Thotkriwa – Keőrtweles – Also Czebenie – Zuyala – Prizlup – Patak – Rovrina – Zmocekowa – Ruzka – Krywa – Rozgiel – Ulicz – Oztruzniczas – Czinkalocz – Parihuzocz – Stezna – Inocz

Tartalomgazda