42 találat (0,024 másodperc)
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 001.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 001.
Dátum 1567. március 26–27.
1567
1567. március 7–június 22.
1568. február 3.
1568. február 3.
1568.
Jelleg (Főirat:) 17 old. latin, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ugyanennek két egykorú hitelesítés nélküli másolata. Mellékletek: l. „Extractus gravaminum” (kb. 1567) úrbéri panaszok jegyzék 9. old., latin. Dátum és hitelesítés nélkül. 2. „Regestrum super proventus…” Jövedelem-kimutatás 1567. június 12-én kelt latin nyelvű, eredeti, 16 old. 3. „Regestrum Conscriptionis proventuum…” címmel egy 1568. február 3-án datált összeírás egykorú kivonata. 12. old., latin, hitelesítés nélkül. 4. Karlo helység urbarialis összeírása, (kb. 1568-ból) latin nyelvű, aláírással hitelesített, de dátum nélküli, 9 old. 5. „Summarius Extractus et numerus vinearum „Kimutatás a monostor tartozó szőlőkről, amelyek után természetben jus montanum címen adóznak a monostornak. 3 old. latin, hitelesítés nél. 1566-ból. (nincs regesztázva) 6. Az összeíró jelentése a győri püspökség bérbeadott tizedeiről. „Acta in Kewzegh apud D. Jurisith de decimis Episcopatus Jauriensis per se perceptis címmel. 1 old. latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti, de datálás nélkül (valószínűleg 1567-ből) (Nincs regesztázva) 7. Memorialis címmel latin kísérőirat. 2 old., datus és alíárás nélkül (Nincs regesztázva) A 6 melléklet oldalszáma összegezve: 52 old. Jobbágy-panaszok: „Extractus gravaminum tam in laboribus, quam in contributionibus”…
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 002.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 002.
Dátum 1600
Jelleg 2 old. latin bevezetéssel és záradékkal ellátott aláírással hitelesített helynévfelsorolás. Extractus pagorum ex urbario anni 1600. Bonorum Belényesiensium desemptus.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 003 / a.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 003 / a.
Dátum 1601. július 6.
Jelleg 151 old., latin nyelvű, hitelesítés nélkül egykorú másolat utólagos bejegyzésekkel és javításokkal. (Házépítés és irtványföld-megművelés fejében 1593-tól számított 12 évi mentességet kaptak! 1594-től számított 12 évi mentesség.) „A Vas Vini Fueda irata”
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 003 / b.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 003 / b.
Dátum 1676. február 7
Jelleg 179 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti. Melléklet: 6 old. Jobbágy-panaszok 1676. február 7-i dátummal. (Valószínűleg később fűzték az összeírás végére.)
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 004.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 004.
Dátum 1601
Jelleg 47 old. latin nyelvű. Egy nagyobb összeírás részletének látszik, sem bevezetője, sem záradéka nincs, egykorú hitelesítés nélküli másolatnak minősíthető.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 005.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 005.
Dátum 1617
Jelleg Áttéve az NRA 177/7 alá.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 006.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 006.
Dátum 1640
Jelleg 13 old. hitelesítés nélküli fogalmazvány egykorú kézírással, latin nyelvű. Melléklet: Az üresen maradt oldalakra folytatólagosan írva egy 1645-os urbáriális összeírás, hitelesítés nélkül, de egykorú kézírással, magyar és részben latin nyelvű.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 007.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 007.
Dátum 1617. március
Jelleg 24 old., latin nyelvű magyar betoldásokkal aláírásokkal ellátott eredeti. Birtokfelosztási egyezség egyrészt Homonnay Drugeth György és hitvese Nádasdi Katalin, másrészt Nádasdi Pál között.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / a.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / a.
Dátum 1670. szeptember 15.
Jelleg 16 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány utólagos egykorú, más kéztől származó bejegyzésekkel. Gr. Nádasdi Ferenc egyhatod-részes birtokát lefoglalja a kamara.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / b.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / b.
Dátum 1666. augusztus 12.
Jelleg 118 old., latin és magyar nyelvű aláírással ellátott eredeti, kodextöredékbe kötve. Melléklet: A fenti összeírás hitelesítés nélküli de egykorú másolata.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / c.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / c.
Dátum 1614
Jelleg 27 old. latin és magyar nyelvű aláírásokkal ellátott dátum nélküli fogalmazvány, utólagos bejegyzésekkel, néhány lapja sérült. „Urbarium Aris Beczko”, az eredeti foli-számozásra utaló tartalomjegyzék a 2. lapon. Dátumát a szövegben utólagos bejegyzésként előforduló 1614-es évszám („Ab anno 1614 tartami fognak…”) alapján állapítottuk meg.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 009.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 009.
Dátum 1671. szeptember 5.
Jelleg Főirat: 14 old., pecséttel és aláírással ellátott eredeti német nyelvű. – Melléklet: a Nádasdi-rész (1/6) becslése alapjául szolgáló jövedelemkimutatás az egész birtokról. Címlap, 54 old. német nyelvű, hitelesítés nélküli irat, 1671-es dátummal „Extract über die Einkhomben de Herrschaft Becko” címmel.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 010.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 010.
Dátum 1683. október 13–16.
Jelleg 9 old., latin nyelvű bevezető rész után szlovák és magyar nyelvű szöveg, pecséttel és aláírással hitelesített másolat. – A szlovák nyelvű inventárium és szerződés után magyarul is közlik a megállapodás szövegét.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 011.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 011.
Dátum 1710. július 23. Pozsony.
Jelleg 3 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 012.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 012.
Dátum 1612
Jelleg 68 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 013.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 013.
Dátum 1617. június 2.
Jelleg 50 old. latin nyelvű, 1672-ben készült hiteles másolat.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 014.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 014.
Dátum 1666. február 15.
Jelleg 36 old., latin nyelvű magyar részletekkel, hitelesítés nélküli fogalmazvány vagy egykorú másolat. Az összeírás az új birtokos, Nádasdi számára készült, aki a Nyári és a Horecki családok birtokainak felét, ill. egyharmadát megszerezte.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 015.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 015.
Dátum 1670. szeptember 20.
Jelleg 55 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásikkal hitelesített másolat.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 016.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 016.
Dátum 1671. március 11.
[1671]
1671. április 14.
1675
Jelleg Főirat: 90 old. magyar latin részekkel, hitelesítés nélk. egykorú fogalmazvány. – Mellékletek: 1) Jövedelem-kimutatás 1671-ből, latin és német nyelven. A latin változat 28 old. hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány, a német változat 36 old. szintén hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány. – 2) Táblázatos jövedelem-kimutatás 1671-ből, latin 2 old. hitelesítés nélküli – 3) „Extractus proventum” címmel jövedelemkimutatás 1671-ből 19 old., latin, aláírással ellátott eredeti. – 4) Kimutatás a termény- és juhdézsmáról 1675-ből.
HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 017.
Azonosító HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 017.
Dátum 1673. június 19. Pozsony.
Jelleg 4 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány, áthúzásokkal és azonos kéztől származó pótlásokkal és helyesbítésekkel.