42 találat

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 002.
Dátum 1600
Jelleg 2 old. latin bevezetéssel és záradékkal ellátott aláírással hitelesített helynévfelsorolás. Extractus pagorum ex urbario anni 1600. Bonorum Belényesiensium desemptus.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 019.
Dátum 1691. augusztus 26. – szeptember 12.
Jelleg 13 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 035.
Dátum 1658. november 16.
Jelleg 18 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány, amely későbbi letisztázásra a helyszínen készült.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 034.
Dátum 1683. december 14.
Jelleg 58 old., magyar nyelvű pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 004.
Dátum 1601
Jelleg 47 old. latin nyelvű. Egy nagyobb összeírás részletének látszik, sem bevezetője, sem záradéka nincs, egykorú hitelesítés nélküli másolatnak minősíthető.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 005.
Dátum 1617
Jelleg Áttéve az NRA 177/7 alá.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 006.
Dátum 1640
Jelleg 13 old. hitelesítés nélküli fogalmazvány egykorú kézírással, latin nyelvű. Melléklet: Az üresen maradt oldalakra folytatólagosan írva egy 1645-os urbáriális összeírás, hitelesítés nélkül, de egykorú kézírással, magyar és részben latin nyelvű.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 007.
Dátum 1617. március
Jelleg 24 old., latin nyelvű magyar betoldásokkal aláírásokkal ellátott eredeti. Birtokfelosztási egyezség egyrészt Homonnay Drugeth György és hitvese Nádasdi Katalin, másrészt Nádasdi Pál között.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 033.
Dátum 1726. április 29.
Jelleg 78 old., latin nyelvű aláírással és pecséttel ellátott eredeti. Összeírás és inventárium.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 032.
Dátum 1614
Jelleg 1) Urbarium 36 old. latin nyelvű, 1641-ben készült hitelesítés nélküli kamarai másolat. 2) Extractus 21 old., latin nyelvű, 1638-ban készült aláírással ellátott kamarai másolat.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 031.
Dátum 1621. június 22. és 28.
1621 körül
Jelleg 1) Inventarium 6 old., magyar nyelvű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti. 2) Urbarium 52 old. latin ynelvű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti. Melléklet: Helynévfelsorolás 20 old. jobbágynévsorokkal dátum és hitelesítés nélkül, de az írásforma és tartalom alapján (lásd idézett címfelirat) egykorúnak látszik. – Inventarium. – Urbarium Bonorum arcis Barko. – Az uradalom faluállománya egybeesik az ökörfalvai processussal!
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 009.
Dátum 1671. szeptember 5.
Jelleg Főirat: 14 old., pecséttel és aláírással ellátott eredeti német nyelvű. – Melléklet: a Nádasdi-rész (1/6) becslése alapjául szolgáló jövedelemkimutatás az egész birtokról. Címlap, 54 old. német nyelvű, hitelesítés nélküli irat, 1671-es dátummal „Extract über die Einkhomben de Herrschaft Becko” címmel.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 010.
Dátum 1683. október 13–16.
Jelleg 9 old., latin nyelvű bevezető rész után szlovák és magyar nyelvű szöveg, pecséttel és aláírással hitelesített másolat. – A szlovák nyelvű inventárium és szerződés után magyarul is közlik a megállapodás szövegét.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 011.
Dátum 1710. július 23. Pozsony.
Jelleg 3 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 012.
Dátum 1612
Jelleg 68 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 013.
Dátum 1617. június 2.
Jelleg 50 old. latin nyelvű, 1672-ben készült hiteles másolat.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 014.
Dátum 1666. február 15.
Jelleg 36 old., latin nyelvű magyar részletekkel, hitelesítés nélküli fogalmazvány vagy egykorú másolat. Az összeírás az új birtokos, Nádasdi számára készült, aki a Nyári és a Horecki családok birtokainak felét, ill. egyharmadát megszerezte.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 015.
Dátum 1670. szeptember 20.
Jelleg 55 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásikkal hitelesített másolat.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 016.
Dátum 1671. március 11.
[1671]
1671. április 14.
1675
Jelleg Főirat: 90 old. magyar latin részekkel, hitelesítés nélk. egykorú fogalmazvány. – Mellékletek: 1) Jövedelem-kimutatás 1671-ből, latin és német nyelven. A latin változat 28 old. hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány, a német változat 36 old. szintén hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány. – 2) Táblázatos jövedelem-kimutatás 1671-ből, latin 2 old. hitelesítés nélküli – 3) „Extractus proventum” címmel jövedelemkimutatás 1671-ből 19 old., latin, aláírással ellátott eredeti. – 4) Kimutatás a termény- és juhdézsmáról 1675-ből.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 017.
Dátum 1673. június 19. Pozsony.
Jelleg 4 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány, áthúzásokkal és azonos kéztől származó pótlásokkal és helyesbítésekkel.