87 találat

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 016.
Dátum 1801. július 31.
Jelleg Eredeti, német, 7 folio + 7 db. melléklet [részletes felsorolásuk a 3. és 4. regiszteres oldalakon.]
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 002.
Dátum 1801. július 1.
Jelleg A Bánáti Kamara temesvári számvevősége készítette. Főirat: Aestimatio, eredeti, dátum, aláírások, viaszpecsét; német nyelvű, 8 pag. [Mellékletek:] 1. sz.; 2. sz.; 3. sz.; 4. sz.; 5. sz.; 6. sz.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 003.
Dátum 1801. április 17.
Jelleg Főirat: eredeti, dátum, aláírások, pecsétek (viasz); német nyelvű, 20 pag. [Melléklet:]
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 004.
Dátum 1801. július 1.
Jelleg Főirat: eredeti, dátum, viaszpecsét, aláírások; német nyelvű, 7 pag. [Mellékletek:] 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz.; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 055.
Dátum 1798. január 10.
Jelleg Eredeti helyén utalás: 1853-ban kiadva továbbításra. Tartalmáról lásd UC Elenchus XXIV. kötet 413. oldal.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 054.
Dátum 1797. augusztus 8.
Jelleg Eredeti, német, 33 folio. Másik eredeti példányát 9 melléklettel (felsorolásuk az UC Indexben XXIV. kötet 412 oldal) 1853-ban „ad Nr. Arch 185” szám alatt továbbította Rupp, kamarai archivárius.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 053.
Dátum 1790. február 4.
Jelleg Eredeti német, 24 pagina.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 052.
Dátum 1797. december 20.
Jelleg Eredeti helyén utalás: 1853-ban Rupp levéltáros kiadta továbbításra. Tartalmáról: UC Elenchus XXIV. kötet 412. odlal.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 051.
Dátum 1797. július 6.
Jelleg Eredeti helyén utalás: 1853-ban Rupp levéltáros kiadta továbbításra. Tartalmáról: UC Elenchus XXIV. kötet. 411. oldal, ugyanott található a szintén továbbított 7 melléklet felsorolása.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 050.
Dátum 1790. november 11.
Jelleg Eredeti, német. 45 pagina (Mellékletek nélkül.)
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 049.
Dátum 1797. november 9.
Jelleg Eredeti helyén utalás: 1853-ban Rupp levéltáros adta ki továbbításra. Tartalmáról lásd Elenchus XXIV. kötet 410. odlal.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 048.
Dátum 1797. június 28.
Jelleg Eredeti, német, 44 pagina.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 047.
Dátum 1790. április 30.
Jelleg Eredeti, német. 23 folio. (Mellékletek nélkül.)
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 046.
Dátum 1797. október 23.
Jelleg Eredeti helyén utalás: 1853-ban Rupp levéltáros kiadta. Tartalmáról lásd az UC Elenchus XXIV. kötet 409. oldal.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 045.
Dátum 1797. augusztus 9.
Jelleg Eredeti, német. 44 folio. A másik eredeti példányt az Indexben XXIV. kötet 408. felsorolt hat melléklettel együtt 1853-ban „ad Nr. Arch. 185” tették át és onnan továbbították.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 044.
Dátum 1790. február 20.
Jelleg Eredeti, német. 44 eredeti számozású pagina.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 043.
Dátum 1797. szeptember 19.-
Jelleg Eredeti, német, 7 pagina. Melléklet: Kimutatás a tartomány hozamáról és a tized jövedelmekről hat évi átlag alapján. 1 oldal, német, dátum és hitelesítés nélkül.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 042.
Dátum 1800. március 10.
Jelleg Eredeti, latin. 26 oldalnyi rubrikás táblázatos kimutatás.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 041.
Dátum 1797. augusztus 14.
Jelleg Eredeti helyén utalás: 1853-ban kiadva továbbításra. Tartalmáról lásd az UC Elenchus XXIV. kötet 404. oldal.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 040.
Dátum 1797. június 14.
Jelleg Eredeti helyén utalás: 1853-ban Rupp levéltáros kiadta továbbításra. Tartalmáról lásd az UC Elenchus XXIV. kötet 403. oldalát, ugyanott az eredetit kísérő mellékletek felsorolása.