HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 049.

Dátum 1797. november 9.
Jelleg

Eredeti helyén utalás: 1853-ban Rupp levéltáros adta ki továbbításra. Tartalmáról lásd Elenchus XXIV. kötet 410. odlal.

Szöveg

Aestimatio. Az UC 197 : 48. alatt található Conscriptio alapján készült.
Szantovai kamarai uradalom.
(Bács m.): Stanicsics – Sára praedium – Gyurgyin praedium

Tartalomgazda