HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 055.

Dátum 1798. január 10.
Jelleg

Eredeti helyén utalás: 1853-ban kiadva továbbításra. Tartalmáról lásd UC Elenchus XXIV. kötet 413. oldal.

Szöveg

Aestimatio. Az UC 197 : 54. alatt lévő Conscriptio alapján készült.
Szantovai kamarai uradalom.
(Bács m.): Rigyicza – Piakova praedium – Szallasity praedium

Tartalomgazda