HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 043.

Dátum 1797. szeptember 19.-
Jelleg

Eredeti, német, 7 pagina. Melléklet: Kimutatás a tartomány hozamáról és a tized jövedelmekről hat évi átlag alapján. 1 oldal, német, dátum és hitelesítés nélkül.

Szöveg

Schätzung, amelyet a budai kamarai könyvelőség készített 6 éves átlagot számolva. Paumann Ignác apatini kasznár adatai alapján.
Cseeb:
Egésztelek. Jobbágy és zsellér. A pap, tanító, kasznár és az uradalmi szérűskert őrének telkei. A jobbágyság szolgáltatásai: census és egésztelek utáni kulinária készpénzben. – A robotnap, a megváltás átlaga készpénzben. A robotból felhasználva: gabona- és borszállítás, erdei árkok tisztítása, favágás, erdei rét kaszálása, más házi szükségletre robotnap. A nádlásért census. Az erdőt nem használhatják, ezért úrbéres faszolgáltatás nincs. A hosszúfuvart kézi robotra számítják át. A kilenced 6 éves átlaga mérő: kétszeres, árpa, zab, kétszeres, készpénzértéke. Őszi és téli szalma értéke készpénzben. Bárány, méh, bor és kisebb tized készpénzben. Holdnyi erdő, fiatal még. A faizásból várható bevétel. 1793-ban a makkolás bevétele, azóta nincs bevétel. Holdnyi erdei kaszáló. Innen a szénából várható bevétel. Holdnyi nádas-mocsaras terület, melyet már kiszárítottak. – Az összeírás idején egy része rét, más része uradalmi legelő. A mészárszék bevétele. – A kereskedő censusa. – Szárazmalom censusa. – Az uradalmi vendégfogadó bevétele: 1786., 1787., 1791–1793. és 1796. évekből. – A bruttó bevétel 10 %-ra rezsire. A tiszta bevétel 5 % alapon tőkésítve. – Melléklet: a tizedbevételről kimutatás.
Palánkai kamarai uradalom.
(Bács m.): Cseeb – Keszl praedium

Tartalomgazda