HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 048.

Dátum 1797. június 28.
Jelleg

Eredeti, német, 44 pagina.

Szöveg

[Conscriptio urbariális adatokkal.] „Beschreibung” címmel, a helyszínen készítette a fenti dátummal Joseph Miles kamarai kiküldött. A másik eredeti példányt 5 mellékletével (felsorolásuk az UC Indexben XXIV. kötet 410 oldal) 1853-ban „ad Nr. Arch. 185” szám alatt továbbították.
Sztanicsics:
Vendégfogadó: 2 extra, 1 vendégszoba, 1 vendéglős szoba, konyha, kamra, pince. Mindezek igen részletesen leírva: kályhák, padló, ablakok, stb. Kocsiszín. Fundusának területe ölben. Becslése mesterségenként. „Foka Luk” csárda: földből nádtetővel, vendég és vendéglős szoba, konyha, pince, istálló 8 lóra, kocsiszín, becslése. Uradalmi mészárszék: vágó helyiség és kis mellékszoba, a falu középületei. Rác templom 1792-ből. A régi rác templom. Faluház. Rác iskolaház. Kvártélyház. 1796-ból katolikus templom és plébánia épület. – A szlovák, német, magyar és szerb lakosság lélekszáma. 1783-ban egésztelek, puszta és szabad telek. 1785-ben összesen 30 1/4 telek áll pusztán. 1785. év végén telepítés: 20 szlovák család egésztelekre. 3 szabad évet kapnak és családonként 18 fl. kölcsönt. 1787-ben Gyurgyin praediumot holdnyi terület, hozzácsatolják. Ide 1789-ben kezdenek telepíteni magyar, tót és rác jobbágyságot. A régi jobbágyság egésztelken. Megoszlásuk: 6 egésztelkes, három négynyolcad, három kettőnyolcad, három, kettő hatnyolcad, kettő négynyolcad, kettő, egy hatnyolcad, egy négynyolcad, egy háromnyolcad, egy, hatnyolcad, négynyolcad, kettőnyolcad telken. Parasztház, zsellérház. 2 rác pópa és tanító, egyházatya, mészárszék, „Comitatsüberreiter” telkei. – 3. osztályba sorolt. Egésztelek: 36 hold szántó és 22 hold rét. Holdnyi postfunduália 3 nyomásban, terméseredmény mérőben: 1 holdon 1 mérő mag mérőnyi. Kétszeres, árpa, zab. Holdnyi szőlő. – A jobbágyság földművelésből és állattenyésztésből él, valamint mézzel és viasszal kereskedik. Holdnyi legelő 2 részben. Telecska domb osztja meg. legelő állat, db.: ökör, ló, tehén, borjú, birka, disznó. A papok állatai külön felsorolva. Állat a faluban összesen, db. Ezért az az 1790-es javaslat, amely holdnyi legelő elvételét irányozza elő, kivihetetlen. A jobbágyság adóssága készpénzben. – A jobbágyság szolgáltatásai: házcensus és viktuália készpénzben, robotnap. Ebből megváltanak 1783–1787., 1791–1793., 1796. években robotnapot. A természetben felhasznált robotnap: holdnyi remanentiális szántó művelésre, szénahordásra. Bor- és gabonaszállításra, épületek javítására. Feljegyzés arról, hogy melyik szomszédos birtokosnak tudnak eladni robotot. Hosszúfuvar értéke. Alzsellérek robotja. – Pálinkafőzés censusa: 1783–1787., 1791–1793., 1796. évekből táblázat. Heted mérőben: kétszeres, árpa, zab, köles, értéke készpénzben. 1783–1787., 1791–93. és 1796. évek adatai és átlag. A heted-szalma értéke. – Bárányheted a fenti évekből db. és redemptio készpénzben. Borheted akó és váltsága. Méhheted készpénzben. Holdnyi remanentiális szántó és bevétele. 6 szárazmalom censusa, olajütő censusa. Mészárszék bevétele. Kereskedő censusa. Az uradalmi vendégfogadóban és a csárdában árult bor és pálinka mennyisége és értéke. Az innen származó bevétel. Az új telepesektől várható bevételre számítások. Az új telepesek: egész, 6/8, 4/8, 2/8 telken + pap és egyházatya telkei. Jobbágy és zsellér.
Szantovai kamarai uradalom.
(Bács m.): Sztánicsics – Sara praedium – Gyurgyin praedium

Tartalomgazda