HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 054.

Dátum 1797. augusztus 8.
Jelleg

Eredeti, német, 33 folio. Másik eredeti példányát 9 melléklettel (felsorolásuk az UC Indexben XXIV. kötet 412 oldal) 1853-ban „ad Nr. Arch 185” szám alatt továbbította Rupp, kamarai archivárius.

Szöveg

[Conscriptio urbariális adatokkal.] „Beschreibung” címmel a helyszínen készítette Andres Köhler kamarai kiküldött a fenti dátummal.
Rigyicza:
Határai, szomszédos települések. Vendégfogadó: méretei ölben, anyag: föld, nádtetejű. Részei: szoba, konyha, kamra, pince, istálló és szín. Becsértéke készpénzben. Mészárszék és becsértéke. – A jobbágyság: 3 , 3, 2 1/4, 2 2/4, 2 1/4, 2, 1 1/4, 1 2/4, 1 1/4, 1, 1/4, 2/4 és 1/4 telken. A molnár 1/4, jegyző és tanító 2/4, mészárszék és pópák egésztelke. A falu lélekszáma. Egésztelek. Zsellérek és alzsellérek. 1784-ben mérték fel. – 1. úrbéres osztályba sorolt, a szántók 3 nyomásban. Egésztelek: 32 hold szántó és 22 hold rét. Terméseredmény 1 mérő kétszeres után. A jobbágyok földművelésből és állattenyésztésből élnek. Holdnyi legelő, amely „ganz hinreichende ist”. Erdő nincs. Kapásnyi szőlő, féléves kocsmálás. A jobbágyság jó anyagi feltételek között él. – Úrbéres szolgáltatások: házcensus és egésztelek utáni viktuália készpénzben. A jobbágyság robotnapja + a hosszúfuvarért a 6 nap robot + zsellérek robotnapja. – A robot egy részét nem lévén allódium, contractus alapján megváltják. 1783–1788., 1791–1793., 1796. évek váltságáról táblázat. Természetben felhasznált robot: kilenced gabona és borszállítás. Holdnyi „Überland” művelése: kaszálás, kazlás, behordás, épületek javítására robotnap. – A fel nem használt robotnap. Javaslat a robotfelhasználásra. A praediumok földjei után hetedet adnak. 1783–1787., 1791–93. és 1796. évek: gabonakilenced és heted mérőben: kétszeres, árpa, zab, értéke átlagáron. Őszi és tavaszi szalma ölnyi, a kilenced után. Bárány-kilenced db. és értéke készpénzben. Méh-kilenced értéke. Kisebb kilenced értéke. Bor-kilenced „Eimer” és értéke. – Tized az előzőkhöz hasonlóan táblázatban. A pálinkafőző üst censusa. 7 szárazmalom censusa. Holdnyi tartalék föld árendája. A mocsárban lévő malom censusa. Holdnyi terület uradalmi szőlőnek, de eddig más hasznot nem hozott, mint a használatáért adott árendát. Mészárszék árendája. Kereskedő censusa. – A vendégfogadóban árult bor, ser, pálinka mennyisége, bevételéről táblázat: 1784–1785., 1787–88., 1791–92., 1795–96. évekből. A bruttó bevétel 10 %- le rezsire. – Inventarium: vendégfogadó berendezése, az uradalom mértékei, szalma.
Szantovai kamarai uradalom.
(Bács m.): Rigyicza – Piakova praedium – Szallaszty praedium

Tartalomgazda