HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 016.

Dátum 1801. július 31.
Jelleg

Eredeti, német, 7 folio + 7 db. melléklet [részletes felsorolásuk a 3. és 4. regiszteres oldalakon.]

Szöveg

[Aestimatio, becslés] „Schätzung” címmel, melyet Leopold Pehaker kamarai könyvelő készített a temesvári kamarai adminisztráció megbízásából az UC 197 : 15-ben található Conscriptio alapján.
Gaad:
Az UC 197 : 15 adatai alapján készült becslések. – A gabonatized 10 éves átlaga: mérő kétszeres, árpa, zab, kukorica, köles, csomó kender, értéke készpénzben. – Részletezve az erdő bevétele: 3 részre osztva: 1) 60 éves kitermelési terv alapján évente hold vágható, erről ölnyi fa + kocsinyi hulladék fa, értéke készpénzben. 2) Félig vágható, 30 éves terv szerint évente hold vágható, a fa mennyisége és értéke. 3) 15 éves kitermelési terv szerint három évente vágható hold erdő és erről kitermelt fa értéke és mennyisége. – Az erdei kaszáló bevétele. Hulladék fa értéke. A makkolás bevétele. Egyévi bruttó bevétel 10 % levonása rezsire: 2870.35 14/16 – 10 %: 287.35/8 = 2.583.32 2/8 pl. a Nettó bevétel 5 % alapon tőkésítve = 51.670.45 pl.. – „Unbehauste Inwohner” [saját ház nélküli zsellérek.]
Melléklet: 1) Az uradalom bevétele úrbéres szolgáltatásból. – 2 oldal nyomtatott rubrikás kimutatás német eredeti, a főirattal azonos datálás. 2) Az alzsellérek robotváltsága: 1792–1800. – 1 oldal német, eredeti, a főirattal azonos datálás. 3) Tized táblázata: 1792–1800. – 2 oldal rubrikás kimutatás német, eredeti, azonos dátum. 4) Az árendából bevétel. – 1 oldal nyomtatott rubrikás kimutatás, német, eredeti, a főirattal azonos dátum. 5) Az erdő bevétele. – 3 oldal német, eredeti, Gaad, 1801. június 24. 6) A legelőről számítások és becslések. – 1 oldal német, eredeti, a főirattal azonos datálás. 7) Az uradalom bevétele regáliákból. – 2 oldal nyomtatott rubrikás kimutatás, eredeti, német, a főirattal azonos datálás.
Kamarauradalmi falu.
(Csákovai kerület, Torontál m.): Gaád

Tartalomgazda