HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 044.

Dátum 1790. február 20.
Jelleg

Eredeti, német. 44 eredeti számozású pagina.

Szöveg

(Conscriptio urbariális adatokkal). „Beschreibung” címmel, amelyet eladás előtt Köhler András készített és helyben, Katymáron foglalt írásba a fenti dátummal.
Katymar:
Határai. Uradalmi épületek. a) Vendégfogadó: téglából, nádtetővel. Részei: vendégszoba, vendéglőszoba, 2 extra szoba, konyha, kamra, pince akó borra, istálló 24 lóra, kocsiszín 4 kocsira. b) mészárszék: „Hackklotz und 2 starken fleisch-schregen versehen”. c) ispánház: földből, nádtető, méretei, 2 szoba, konyha, pince. Ló- és tehénistálló, szín 3 kocsira, kert. A falu lakossága rác és magyar. Lélekszám. Jobbágy, zsellér. – A régi jobbágyság megoszlása telekkategóriánként tabellában. Új telepesek: 2/4 és telken, puszta telek: 8 2/4. – A plébános, tanító, falu és a mészárszék telkei. – Telepítés 1786-ban, 3 szabad esztendő. A falu 2. osztályba sorolt. Terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi kétszeres, holdnyi legelő, amely a szükségletet meghaladja, megszorításokat javasolt, holdnyi szőlő, félévet kocsmálnak. A bor nem értékes, csak saját használatra. – A lakosság 1/5 része jó anyagi körülmények között él, a többi szegény. – A jobbágyság szolgáltatásai: házcensus és viktuália készpénzben. A robot értéke: a régi jobbágyok, új telepesek, zsellérek, puszta telkek + minden hosszúfuvart 6 gyalogrobotban számolnak el. A robotból felhasználnak: remanentiális földhöz: téli és nyári calcatura holdban. Téli nyomás művelése: háromszori szántásra igásrobot, vetőmag szállításra igásrobot. Boronálásra igásrobot. Vetés és aratás kézi robot. A keresztek cséplőhelyre való szállítására igásrobot. – A kereszt kétszeresből mérő mag. Ebből le 1/8 rész cséplőrész, 1/30 rész kenyérre a cséplőknek, még 1/100 rész, le a mérőnyi vetőmag. – Ugyanez a nyári nyomásban is, itt kétszeres mellett zabot és árpát is termelnek. – Pálinkafőző üst censusa. Vízi és szárazmalmok censusa. A mészárszék átlagos bevétele: 1779–1788. évek átlaga. Kereskedő censusa. Vadászat censusa. Kilenced mérőben: 1779–1788. évekből: kétszeres, árpa, zab, köles. Ebből számolnak átlagot, értéke készpénzben átlagáron. Báránytized: 1780–1789. évek db. és redemptio készpénzben. Méh-kilenced adatai 1779–1788. évekből. Bor-kilenced 1779–1789. évekből „Eimer”. – A szalma kilenced után: kétszeres, árpa, zab, külön számítva készpénzértékben. – A tized a kilencedhez hasonlóan részletezve. – Erdő nincs a falu területén. Holdnyi remanentiális föld. Ezt eddig heted ellenében a parasztok használták. – Téli calcaturában hold, vetés, mérő. Mérőnyi termés, ebből a hetedrész: mérőben, készpénzben. Ugyanez a nyári calcaturából is, holdnyi terület szilváskertnek, censusa. A mocsár által elhatárolt legelőterület, ahol erdőt telepíthetnének. – A mocsaras terület hasznot nem ad, nincs nádas itt. – Az uradalmi vendégfogadóban árult bor, pálinka mennyisége és az ebből származó bevétel. – A falu empóriuma: Baja. A kiadások tételei le, éves tiszta bevétel.
Szantovai kamarai uradalom.
(Bács m.): Katymar – Felső Roglaticza praedium

Tartalomgazda