HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 047.

Dátum 1790. április 30.
Jelleg

Eredeti, német. 23 folio. (Mellékletek nélkül.)

Szöveg

[Conscriptio urbariális adatokkal.] „Beschreibung” címmel, amelyet eladás előtt Joseph Hurg készített.
Stanczity:
A falu határai. Uradalmi épületek: 1) Vendégfogadó: részei: 2 extra szoba, vendégszoba, vendéglőszoba, konyha, kamra, pince. Mindezek részletes leírása. Istálló, kocsiszín, kovácsműhely, becsértéke. 2) Mészárszék. 3) Zombor felé: „Roka Luk Csarad”. Részei: vendégszoba, vendéglősszoba, konyha, pince, akó, borra. Kocsiszín, istálló, kert. A falu középületei: rác templom, faluház, jegyző háza, iskola, paplak, egyházfi háza. Úrbéres regulatio 1783-ban, Sára praediumot hozzácsatolják. – A következő években 20 szlovák család telepítése. 3 év szabadságot kaptak. Az uradalom mindegyiknek 18 fl. kölcsönt adott. – 1787-ben Gyurgyin praediumra telepítettek belföldieket, ezek ugyancsak 3 szabad évet kaptak. Összesen jobbágy egésztelken. Megoszlásuk: 4 egész, 3 2/4, 3, 1/4, 2 2/4, 2 1/4, 2, 1 1/4, 1 2/4, 1 1/4, 1, 1/4, 2/4, 1/4 telken. Ezenkívül: 2 pópa, tanító, egyházfi, mészáros „Comitats überraiter” telkei. Zsellérek. 1787-es telepesek: 2/4 és 1/4 telken + a katolikus plébános, egyházfi és tanító telkei. – Összesen jobbágy- és zsellérház. 3. úrbéres osztályba sorolt. Egésztelek: 36 hold szántó és 22 hold rét. Terméseredmények mérőben. Kétszeres, zab, árpa. A jobbágyság földművelésből és állattenyésztésből él. Kereskednek mézzel és viasszal. Erdő, nádas nincs, s ezek utáni szolgáltatás sem. Holdnyi legelő. Legelő, állat, db.: ezeknek elég holdnyi legelő, a többi a jobbágyság sérelme nélkül elvonható. – Holdnyi szőlő, féléves kocsmálás. A régi jobbágyság közepes anyagi viszonyok között él. Mérőnyi gabonával adósak az uradalomnak. A telepesek adóssága (táblázat). A jobbágyság szolgáltatásai: házcensus, egésztelek után viktuália készpénzben. Robotnap + hosszúfuvar helyett robotnap + zsellérek robotnapja. Ebből természetben felhasználnak: holdnyi remanenciális szántóhoz, gabona és borszállításhoz. Ha 2000 holdat elvesznek a legelőből, itt valamennyi robot felhasználható. Robotváltság készpénzben. Pálinkafőző üst censusa. Szárazmalom censusa. – Heted természetben 1783–1789. évek átlaga mérőben: kétszeres, árpa, zab, köles. Mindezek értéke készpénzben. Ebből le a szállításhoz szükséges robot értéke. = az uradalom tiszta bevétele. Méh-, bárány- és borheted készpénzben. Mezei vadászatból bevétel. – Holdnyi remanentiális föld, ennek bevétele árendából. Mészárszék bevétele. Kereskedő censusa. Uradalmi vendégfogadó bevételének részletező kimutatása: bor, pálinka eladás bevétele, külön a csárda bevétele. Részletezve az uradalom kiadásai, a két kocsma inventáriuma.
Kamarai birtok, szantovai uradalom.
(Bács m.): Stanisity illetve Sztanicsics – Sara praedium – Gyurgyin praedium

Tartalomgazda