HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 053.

Dátum 1790. február 4.
Jelleg

Eredeti német, 24 pagina.

Szöveg

”Conscriptio” urbariális adatokkal. „Beschreibung” címmel. Amelyet Köhler András kamarai kiküldött a helyszínen készített.
Rigyicza:
A vendégfogadó részletes leírása, méretek, melléképületek. Lélekszám, egésztelek. – A jobbágyság megoszlása: 3 1/4, 3, 2 1/4, 2 2/4, 2 1/4, 2, 1 1/4, 1 2/4, 1 1/4, 1, 1/4, 2/4, 1/4 telek. A malom és nótárius 2/4 illetve 1/4 telke. A 2 pópa és a mészárszék 1–1 egésztelke. A postfunduália 3 nyomásban. – 1. osztályba sorolt. Egésztelek: holdnyi szántó és rét. Terméseredmény. Erdő nincs a falu területén. A lakosság földművelésből és állattenyésztésből él. Holdnyi legelő. Az itt legelő állatszám: ökör, tehén, növendék, borjú, ló, fiatal ló, juh. A felmérés utáni legelő terület nemcsak elegendő, de felesleges is. Kapásnyi szőlő. A falu félévet kocsmál. – Úrbéres szolgáltatások: házcensus és viktuália készpénzben. Robotnap, melyet contractus alapján megváltanak. Felhasználnak: gabona- és italszállításra, épület karbantartásra. A fel nem használt és meg sem váltott robotnap. – Pálinkafőző üst censusa. – 3 szárazmalom és vízimalom censusa. – A vadászat árendája. – Kereskedő censusa. – Heted Szallasity és Piakova praediumokról. A heted + kilenced mérőben: 1779–1788. évek adatai: kétszeres, árpa, zab. Átlagot számolnak és értéket készpénzben. Bárány-kilenced 1779–1788. db. és megváltás. Méh-kilenced: 1779–1788. Bor-kilenced: 1779–1788 „Eimer”. Keresztnyi szalma a kétszeres, árpa és zab után készpénzben. A tized adatai a kilencedhez hasonlóan. 1784-ben holdnyi terület szilváskertnek felmérve. Számítások a vendégfogadó bevételéről. Az eladott bor stb. mennyisége. A bruttó bevételből le a kiadások = tiszta haszon.
Szantovai kamarai uradalom.
(Bács m.): Rigyicza – Piakova praedium – Szallasity praedium

Tartalomgazda