HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 045.

Dátum 1797. augusztus 9.
Jelleg

Eredeti, német. 44 folio. A másik eredeti példányt az Indexben XXIV. kötet 408. felsorolt hat melléklettel együtt 1853-ban „ad Nr. Arch. 185” tették át és onnan továbbították.

Szöveg

[Conscriptio urbariális adatokkal.] „Beschreibung” címmel, amelyet az uradalmi ispán, szántovai provisor és a kamara tisztviselője készítettek a megyei officiálisok hitelesítésével.
Kattymar:
Uradalmi épületek: a) vendégfogadó leírása, melléképületei, mesterségek szerinti részletes becslése. b) uradalmi mészárszék. c) uradalmi ház melléképületekkel. – A falu középületei: templom, plébánia, iskola, faluház, a falu kocsmaháza, kvártélyház. – A falu lélekszáma 1786 előtti állapot: jobbágytelek, szabad telek, puszta, illetve elhagyott telek. 1786. telepítés jobbágytelekre. A települők 3 szabad esztendőt kapnak. 1792: szabad, puszta és úrbéres telek. 1797. adatai: a jobbágytelkek megoszlása 4 egésztelek, 3, 2 , 2 1/4, 2, 1 1/4, 1 2/4, 1 1/4, 1, 1/4, 1/2, 1/4 telek. A szabadtelkek: a falu, plébános, tanító, mészárszék stb. telkei részletezve. Egésztelek: 34 hold szántó és 22 hold rét. A postfunduália összesen hodlban. 3 nyomásban. 1. calc. Praedium Borsod; 2. calc. Praedium Madaras; 3. calc. Praedium Sára. Terméseredmény mérőben: kétszeres, árpa, zab. Holdnyi kaszáló, mely Szállás faluéval közös, Roglaticza praedium is incorporalt. Kapásnyi szőlő. A jobbágyság földművelésből és állattenyésztésből él. Erdő és nádas nincs, így fa- és nádszolgáltatás sem. Holdnyi legelő. Itt legeltetnek db.: ökör, tehén, borjú, ló, juh, disznó. – A pap, tanító stb. állatai külön, összesen db. állat legel. – A legelő szükséges a jobbágyság számára, mert itt más hasznosítható terület nincs. A jobbágyság szolgáltatásai: census és viktuália készpénzben. Robotnap összesen. – 1782–1796. robotváltság készpénzben. Az uradalom által felhasznált robotnap: holdnyi remanentiális földhöz, kilenced és borszállítás, épületjavítás: robotnap. A felhasználatlan és megváltatlan robotnap. Javaslat: felsorolt magánbirtokosoknak adjanak át robotnapot. A hosszúfuvar értéke készpénzben. Alzsellérek robotnapja táblázatban. Pálinkafőző üst censusa: 1783–1787., 1791–93. és 1796. év. Kilenced (a remanenciális föld utáni heted is beleértve). 1783–1787., 1791–1793., 1796. évekből: mérőnyi: kétszeres, árpa, zab, köles, értéke átlagáron készpénzben. Levonva a szállítás és cséplés kiadásait. Szalma a fenti évekből ölben és készpénzértéke. Bárnykilenced: 1783–1787., 1791–93. és 1796. évek, db., és készpénzérték. Borkilenced 1783–1787., 1791–93. és 1796. évakó és készpénzben. Méh-kilenced a fenti évekből készpénzben. A tized adatai is részletezve. A kilencedhez hasonlóan. A tizedet az uradalom bérli. Remanentiális föld holdban. Bevétel az ettől járó heted után. Holdnyi terület, ahol próbaképpen fűzfákat ültettek. Uradalmi kert az ispánháznál, bevétel. 8 szárazmalom és 1 patakmalom censusa, erről táblázat 1783–1787., 1791–1793., 1796. Uradalmi mészárszék: 1783–1787., 1791–93. és 1796. évek árendája. Kereskedő censusa. Uradalmi vendégfogadó bevétele: 1785., 1786., 1788., 1791. évekből. Az árult bor, ser, pálinka akó és értéke készpénzben. 1796–97. években 12 parasztot telepítenek 6 egésztelekre. 3 éves szabadságot kapnak. Számítások a 3 szabad év elteltével esedékes szolgáltatásaik értékéről. Inventarium a vendégfogadó és néhány berendezési tárgyáról.
Szantovai kamarai uradalom.
(Bács m.): Felső Roglaticza – Katymár

Tartalomgazda