Page №2, 124 hit(s) (0.025 seconds)

51. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 053.
Description 6 old. latin, másolat nagyrészt kimásolva Palota 1578-as urbariumából Tés és Keresztur adatai a 17. század végéről.
52. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 054.
Date 1573. április 5.
Description 5 old. latin, eredeti pecsét, aláírás.
53. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 055.
Date 17. század vége
Description 18 old. latin, eredeti alárás és pecsét datálva nincs 1 pld. másolat is.
54. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 057.
Date 1660
1660
1695
1664
Description 299 eredeti számozású oldal, magyar, másolat, középkori pergament kódexlapba kötve.
55. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 001.
Date 1675. március 16.
1675. január 31.
1674
1675
Description 1. 6 old. latin, eredeti aláírás, pecsét 3 pld. 2. 1675. január 31. Bocskai István féle demetei uradalom becslése, 1 old. 3 pld. Az egyikhez hozzáírva Specificatio proventuum 1674. 3. Keltezetlen becslés 1675 körül 2 old. latin.
56. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 059.
Date 16. század vége
d. n.
1671
Description 1. 12 old. latin, másolat aláírás és dátum nélkül, keletkezésének korára írásmódja utal. 2. Táblázat „Preventuum universorum” címmel 1671-es év adatairól az uradalomnak, a bevételek összesített táblázata.
57. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 060.
Date 1729. október 14. Pozsony
Description 3 old. latin, eredeti aláírások.
58. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 062.
Date 1696. november 6. Kassa
Description 1 old. latin, eredeti, a pecsét letöredezett.
59. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 063.
Date 1733. március 12.
Description 15 old. latin, másolat, aláírás nélkül.
60. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 064.
Date 1710. február 20.
Description 3 old. latin, eredeti.
61. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 065.
Date 1679. augusztus 21.
Description 2 old., latin, töredék.
62. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 066.
Date 1727. december 19. Csákány
Description 5 old. latin, eredeti pecsét, aláírás.
63. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 067.
Date 1731. szeptember 21. Napragy
Description 9 old. latin, eredeti 2 pld.
64. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 070.
Date 1644. február 15.
Description 4 old., magyar, eredeti aláírás, pecsét.
65. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 071.
Date 1625. december 23.
Description 1. 27 old. magyar, eredeti. 2. „Extractus bonorum curiae chiakaniensis” keltezetlen, 1625 körül, 1 old.
66. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 073.
Date 1672. február 23.
Description 7 old. latin, másolat.
67. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 078.
Date 1701. március 2.
Description 7 old. latin, másolat a dátum a praesentálásé.
68. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 079.
Date 1696. október 13.
1696. l szeptember
Description 1. old. latin, eredeti 2 pld. 2. 1696. szeptember 25. becslés, l. old. 1696. október 11. becslés l. old.
69. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 080.
Date 1711. március 16.
Description 35 old. latin, eredeti aláírás, pecsét, 2 pld.
70. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 081.
Date 1679. július 1.
1679. augusztus
Description 16 old. latin, másolat.
71. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 082.
Date 1688. február 4.
Description 1 old. eredeti, latin a dátum a praesentálásé.
72. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 083.
Date 1713. március 14. Nagyvárad
Description 3 old. latin, eredeti aláírás.
73. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 084.
Date 1697. október 31. Kohári
Description 1 old. latin, eredeti aláírás.
74. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 085.
Date 1725. június 26. Csákány
Description 4 old. latin, eredeti.
75. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 086.
Date 1703. január 22.
Description 4 old. német, másolat.
76. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 087.
Date 17. század vége
Description 7 old. német fogalmazvány keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal.
77. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 088.
Date 1701. október 7.
Description 2 old, eredeti, német.
78. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 089.
Date 1673. október 20. Szerdahely
Description 4 old. latin, eredeti pecsét, aláírások.
79. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 090.
Date 1690. szeptember 26. Kassa
Description 521 old. latin, másolat.
80. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 091.
Date 17. század vége
Description 1. 1 old. latin, ered. aláírás, keltezetlen. 2. Összeírás 1 old. magyar keltezetlen, 17. század végéről Hencselői László birtokrésze.
81. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 092.
Date 1695. szeptember 8. Nagyvárad
1695. február
Description 15 old. latin, eredeti.
82. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 094.
Date 1713. április 17.
1713. április 7.
Description 2 old. latin nyelvű eredeti. 2 old. latin másolat
83. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 095.
Date 1721. október 11. Kassa
Description 1 old. latin, eredeti.
84. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 096.
Date 1720. április 29. Pest
1728. április
1732. március
Description 1 old. latin, másolat a másik oldalon 1732 március 4-i becslés, eredeti.
85. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 097.
Date 1673. január 30.
Description 4 old. magyar, eredeti aláírás, pecsét 2 pld.
86. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 098.
Date 1671. március 20.
Description 1 old. latin, eredeti.
87. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 046.
Date 1688. február 16. Kassa
1684. június 29.
1687. február 13.
1688. február 21.
Description 1. 4 old. latin, eredeti aláírás. 2. 1684. június 29. 3 old. Apagyi György konfiskált javainak összeírása, nincs regesztázva. 3. 1687. február 13. Becslés 2 pld. nincs regesztázva. 4. 1688. február 21. Extractus c. Apagyi Sámuel és István javainak összeírása.
88. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 074 / b.
Date 1689. december 14.
1691. július
d. n.
Description 1. 5 old. latin, eredeti 2. Conscriptio et aestimatio = Kassa 1691. július 21. Készítette: Vas Gáspár. 3 old. latin 2 pld. 3. Töredékes magyar keltezetlen összeírás 5 old. 1680 körül a jobbágyság névsorával. 2 pld-ban.
89. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 074 / c.
Date 1732. április 5. Tarnocz
Description 1. 2 old. latin, másolat. 2. 1732. április 21. „Aestimatio 2 pld.
90. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 075 / a.
Date 1677. március 15.
Description 8 old. latin, másolat 2 pld.
91. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 075 / b.
Date 1683. április 15.
Description 1. 20 old. magyar, fogalmazvány 2. Összeírás 1683. május 12. Kassa. 3. Összeírás 1683. április 22. 2 pld.-ban
92. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 075 / c.
Date 1675. június 3.
Description 3 old. latin, eredeti. 3 pld.
93. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 075 / d.
Date 1720. február 10.
Description 1. 2 old, latin, másolat. 2. „Extractus” c. 1721-ből töredék.
94. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 076 / a.
Date 1676. június 12.
Description 1. 2 old. latin, eredeti. 2. 1676. június 19. kamarai jelentésbe foglalt becslés 4 old. latin, eredeti.
95. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 076 / b.
Date 1685. január 8.
Description 5 old. magyar, eredeti.
96. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 076 / c.
Date 1729. június 4.
Description 1. 9 old. latin, másolat. 2. 5 old. latin, eredeti 1734. június 16. Kassa becslés, amely az 1729-es összeírás alapján készült.
97. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 077 / a.
Date 1672. február 28.
Description 8 old. latin, másolat. 2 pld.
98. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 077 / b.
Date 1672. március 9.
Description 11 old. latin, másolat. 2 pld.
99. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 077 / c.
Date 1675. április 24.
1675. március 3.
Description 1. 7 old. latin, eredeti aláírás, pecsét. 2. Összeírás 11 old. ered. latin 1675. március 5. a fiskus és Csomaközy Zsigmond közötti osztály.