HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 073.

Date 1672. február 23.
Description

7 old. latin, másolat.

Text

„Conscriptio” – (Összeírás: subditusok név szerint, fiaik, állataik száma, vetés köblösben, úrbéres szolgáltatásaik.) – Táblázatos.
Tarnócz:
A táblázat rovatai: jobbágynevek – fiúgyermekek és fiútestvérek névvel, a gyermekek életkorának megjelölésével – ökör, ló, tehén, tinó, sertés, szőlő (nincs) – sessio nagysága, a hozzá tartozó – szántóföld holdban köbölben – elvetett köböl – puszta nemesi telek – puszta jobbágytelek – A fenti telkek szántóföldjeit a földesúr számára vetik, ha más használja, quintát tartozik a termés után adni. – egyéb curiák a faluban „exceptis confiscatis” – egyéb jobbágytelek faluban „exceptis confiscatis” – census: karácsonyra fejenként tyúkot tartoznak adni, zabbal (1 köböl) együtt, teleknagyság szerint változó mennyiségben – Dézsma: a földesúrnak gabonakilencedet adjanak. Sertéstizeddel is tartoznak. – másokkal közös tölgyerdő – Robot: fejenként heti négy napos robottal tartoznak, de ha saját maguknak is van munkájuk, csak két napot dolgozzanak. Csépléssel is tartoznak, ennek fejében minden tizedik köböl az övék, „pro pane” pedig egy quarta illeti meg őket.
Homok:
Rovatok fentiekkel azonosak, csak a szőlő rovata hiányzik. – Puszta telkek zálogban, a zálogbirtokos és a zálogösszeg feltüntetésével. – Nemesi telek – Egyéb földesurak jobbágytelkei. – Egyéb földesúrnak puszta telkei. – census: nincs – Dézsma: sertéstized fejében itt is, mint Tarnóczon, akárhány sertésük van, mindössze egyet tartoznak adni a földesúrnak. – A dézsmaköteles gabonából a földesúrnak kilencedet adjanak.
Eőr:
l. Homok. vcensus. nincs – dézsma: nincs
Tasolly:
A rovatok között itt ismét szerepel a szőlő, egy van belőle. – egyébként l. fent – census. nincs – Dézsma: nincs, csak a sertéstized helyett szokásos egy sertést tartoznak ők is megadni.
Komorocz:
Egyetlen jobbágy, a szokásos adatokkal, szőlője is van. – Egyéb nemesi curia. – Dézsma: gabonából kilenced a földesúré, a sertések után a szokásos egy. – egyébként l. előzőek
Dobrony:
l. fent. – census: nincs
Barkaszó:
u. a.
Tarnócz:
Csernely Páltól konfiskált curiák (2)-hoz tartozó szántóföldek: két szekér (kassai köbölben megadva) rétek a két mező után (szénatermés). – allódiális állatállomány: igásökrök, öszvérek, tehenek, tinók, bika, sertés nagyobb, sertés nagyobb, lúd, kacsa, tyúk, kakas, pulyka, méhkas. – Ez idei vetés búzából és rozsból (kassai köbölben).
Csernely Pál konfiskált javai.
(Ung m.): Tarnocz – Homok – Eőr – Tasolia – Komorocz – Kis Dobrony – Barkaszo

Search result navigation
Content provider