HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 081.

Date 1679. július 1.
1679. augusztus
Description

16 old. latin, másolat.

Text

„Conscriptio” – (Összeírás: jobbágyok név szerint, fiaik, állataik, allódiális javak.) – A borítólapon a különböző részbirtokosok és az általuk bírt helységek felsorolása.
Ecsed:
Konfiskált ház, leírással. Szárazmalom is tartozik hozzá.
Körtvélyes:
Táblázatos összeírás, rovatai: jobbágy- és zsellérnevek (egyeseiknél bejegyzés: „fugit in Debreczen”) sessiók nagysága – fiúgyermekek – ökör, tehén, sertés, juh, ló, méh – Puszta curia, melyhez a „iugera allodiatura” kapacitása köbölben megadva. rétek, a lekaszált széna szekérszámban. szárazmalom.
Alábbi helységek táblázat nélkül, csak ezeket az adatokat tartalmazzák:
Gebe:
„curia nobilis” a hozzá tartozó szántóföldek kapacitása köbölben
Győrtelek:
Almáskert, ha terem, a termett alma mennyisége szekérben megadva.
Sándor:
Puszta telkek, akik földjeit megművelik, évente meghatározott pénzösszeget fizetnek utána. – robot: a földesúr kívánsága szerint – Munera: minden colonus karácsonyra egy tyúkot tartozik adni. dézsma: minden terményükből tizedet adjanak.
Alábbi helységek összeírása ismét táblázatos:
Nábrád:
l. Körtvényes – Puszta curia, a ház majdnem teljesen lerombolva. – Az allódiumhoz tartozó szántóföldek kapacitása köbölben. rétek szénatermése szekérben.
Nagy-Dobos:
Advena-k robotja évente 15 nap. puszta telkek, l. Sándor. – A földeket három „passus”ban művelik, egy-egy passusra jutó vetésmennyiség köbölben, a kert és rét nagysága kaszásokban). Tilalmas erdők épületfára és makkoltatásra használhatóak. – Puszta szőlő.
Gebe:
Puszta telkek, l. Sándor.
Mada:
Libertinusok, csak névvel curia nobilis, két házzal. – „terra allodiatura” elegendő, rétek is tartoznak hozzá. – Robot: a földesúr kívánsága szerint. dézsma: kilenceddel tartoznak a földesúrnak.
Megyes:
„iugera allodiatura” elegendő.
Sándor:
Rét, kaszásokban.
Csaholy:
Puszta curia, szántóföldekkel, rétekkel.
Megyes:
szántóföldek – census: egész telkenként fizetik – dézsma: kilencedet adnak
Szamos-Ujlak:
előbbitől eltérő táblázat rovatai: jobbágy- és zsellérnevek sessio nagysága – fiúgyermekek – ökör, tehén, méh, ló, juh – curia nobilitaris – allódium: a majorsági személyzet felsorolása – allódiális állatállomány: liba, pulyka, tyúk, kacsa, borjas tehén, meddő tehén, bika, üsző – Bejegyzés: 12 marhát Kendi Márton adósság fejében foglalt le. – allódiális sertésállomány – földesúri rétek, kaszásokban – földesúri szántók, kapacitásuk köbölben – földesúri tölgyerdők – A vetés gabonafajtánként, köbölben megadva. – Allódiális méhállomány. – Földesúri gabonakészlet, asztagban. Malom, földesúri jövedelem gabonaköbölben megadva.
Encsencs:
Földesúri szántók és rétek.
Vásáros-Namény:
Castellum lapideum, hozzá: szántó rét, kertek és egyéb tartozékok. – Puszta malomhelyek (2) a németek pusztították el.
Varsány:
Puszta nemesi sessio
Vámos-Attya:
Közös birtokú földesúri erdő és vám.
Csanádi János, Naprágy (Naprádi) Gábor, Kende Gábor, Sulyok János, Toldi Miklós, Bay Mihály és Ujlaki György Szatmár, Szabolcs és Bereg megyei birtokai.
Csanádi János birtokai: Etsed (Eched) oppidum – Körtvélyes – Gebe – Győrtelek – Sándor(falu)
Nabrágyi Gábor jószágai: Nábrád
Toldy Miklós portioi: Nagy Dobos – Gebe – Ilyk (Ilk) – Hódos – Gemse (Gemcse) Szabolcs m. – Encsencs (Szabolcs m.)
Bay Mihály és Ferenc birtokai: Mada (Szabolcs m.) – Parasznya – Megyes (Medgyes) – Szalka (Tisza) (Bereg m.) – Gébe – Sándor – Kochord – Győrtelek
Sulyok János birtokai: Csaholy – Megyes (Medgyes) – Parasznya
Szatmár-Szabolcs- és Bereg megyei portiók
Innen az összeírás kelte 1679. augusztus.
Ujlaki György magszakadása miatt a fiskusra háramlott Szatmár megyei portiok összeírása: Szamosujlak – Majtén (Majtin)
Kendi Gábor javai: Encsencs (Szabolcs m.)
Bona Kemeniana-Fisc.: Vásáros-Namény (Bereg m.) – Varsány (Szabolcs m.) – Kopocs Apáthi (Szabolcs m.) – Tisza Szalka (Bereg m.) – Vámos Attya (Bereg m.) – Kelecsén (Bereg m.) – Deda (Bereg m.) – Kis Namény (Szatmár m.) – Illyk (Ilke) (Szatmár m.) – (Tisza)-Adony (Bereg m.)

Search result navigation
Content provider