HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 066.

Date 1727. december 19. Csákány
Description

5 old. latin, eredeti pecsét, aláírás.

Text

„Conscriptio”, melyet Thurzo György a Szepesi Kamara notariusa készített. – (Összeírás: jobbágyok név szerint, fiaik, állataik, szolgáltatásaik, kúria, allódiális javak.)
Csákány:
Az összeírás táblázatos, rovatai: jobbágynevek – lakott telkek nagysága – fiúgyermekek – ló, ökör, tehén, sertés, juh, méhkas – zsellérnevek (a többi rovatok fentiekkel azonosak) – Puszta jobbágytelkek felsoorlása névvel és nagyságuk feltüntetésével, végül egész telkekben összegezve. – puszta zsellértelkek – Nevek feltüntetésével is. – robot: igásállattal bíró jobbágyok (eskü alatt vallják) régen heti másfél napot szolgáltak, most azonban heti két napos igásrobottal tartoznak. Akiknek gásállatuk nincs, mind régen, mind most egész héten át kezük munkájával szolgálnak. – census: fejenként tartoznak fizetni. – munera: két jobbágy ad közösen tyúkot (3), négy jobbágy együtt egy ludat. Fejenként adjanak egy zsákot, kendert (másfél marokkal), kendermagot és borsót (1,5–1,5 iccével) vagy helyette lencsét. Vajat, mézet (1/4, 1/8 icce) és komlót (1/8 köböllel) ugyancsak tartoznak adni. Fentieken kívül közösen évente egy nyulat is ajándékozzanak a földesúrnak, kétévenként egy tinót vagy üszőt, – akinek juha van, legeltetés fejében egy bárányt adjon. – Curia helye, a felépítéséhez szükséges fát már évekkel ezelőtt kivágták, meg is van. Szántóföldek is tartoznak hozzá, melyeket három nyomásban művelnek, vetéskapacitásuk kassai köbölben. – Allódiális rét, „pasit” nevű, a rajta termő széna szekérszám megadva. Ezen felül a büdi (bödi) határban másik rét (névvel), a szénatermés feltüntetésével. – Kovácsműhely, jelenleg elhagyatott, a szükséges felszereléssel (eszközökkel), melyek jelenleg a plébánia épületében (in ecclesia) vannak elhelyezve, éspdig: üllő, fogó, kisebb és nagyobb pőrőly. Ha a műhelybe kovács költözik, „labores dominales tenet”. – Kert, növénnyel körülvéve, nagyobb részben tövisbokrokkal és vesszőkkel benőve, jelenleg egy részét kaszálónak (széna szekérszám) használják. – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával, megváltás fejében zabot (köbölben) fizetnek. – educillum: Szent Mihálytól Szent György napjáig mindenfajta ital kocsmáltatása a földesúré, az év másik részében a jobbágyok a sajátjukat mérik, jelenleg nincs. – dézsma: gabonatizeddel tartoznak, ennek becsült mennyisége: őszi búza és zab (kassai öböl) – másból nem adnak. – Egy egész telken allodiatura, bekerítve, egyetlen istállón és álláson kívül egyéb épület nincs rajta. Allódiális állatállomány: – igásökrök, fejőstehenek, meddőtehenek, borjúk, üszők, bika, tinók (különböző korúak), pulykák, kacsák, libák, tyúkok, kappanok – vaj, iccével – őszi vetés (eskü alatt vallják) búza (kassai köböl) – rozs (kassai köböl) – gabonatermés szemben (a vermekben és a plébánia épületében) elhelyezve: búza (kassai köböl) – rozs (kassai köböl) – borsó (kassai köböl) – lencse (kassai köböl) – köles (kassai köböl) – hajdina (kassai köböl) – zab (kassai köböl) – gabonatermés asztagban (allódiális, keresztekben): kevert búza, rozs, zab, árpa, tavaszi búza széna, ölben – puszta telek, névvel – Jelenlegi haszonélvezője a volt tulajdonos sógora.
Gyökre:
egész lakott telek, névvel – fiúgyermek – ökör, saját – ökör, főúri – tehén – sertés – robot: heti két nap
Br. Rüdiger de Fajgenpucz J. Gy. javai.
(Abaúj m.): Csákány possessio – Pethő Szinye portio – Gyökre portio

Search result navigation
Content provider