HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 086.

Date 1703. január 22.
Description

4 old. német, másolat.

Text

(Összeírás), melyet a kamara budai adminisztrációja készített. – (A házak száma, művelési ágakra utalás, régebbi birtokos neve.)
Arló:
A helység távolsága Egertől, magyar mérföldben mérve. Lakott és puszta házhelyek, melyeknek földjeit Czeglédi János bírja, de őt hamispénzverés miatt elítélték, (bevádolták) ezalatt telkeit báró Buttler jogosan elfoglalta.
Igar:
A Tiszán túl fekszik, Füred felett, jelenleg puszta. Két puszta sessio (névvel) – a tulajdonosok rebellis volta miatt konfiskálva.
Domaháza:
Földrajzi helyzete, szomszédai, határai. – Előző, rebellis birtokosaitól (név szerint felsorolva) elkobozták, „per palatinales donationales”- nyerte új birtokosa, Almásy János. Birtokjogi vitákra vonatkozó bejegyzés. – A földterület nagysága órában (hosszában és szélességében) megadva. – Halászóhely a Tiszán.
Gyenda:
Földrajzi fekvése, szomszédai, határai. A hozzátartozó földterület nagy, jó földjei, rétjei vannak. A Tiszából származó hulladékfa tüzelőnek felhasználható. Egy jó morotva, a Tiszán halászóhely.
Wesselényi Pál konfiskált sessioi:
Süly:
A Tisza területét gyakran elönti, ezért túlnyomó részben mocsaras, rossz földei, rétjei vannak. Hulladékfa. Halászóhely. – Előző adományozásra és a jelenlegi birtokjogi viszonyokra vonatkozó bejegyzések.
Örs:
Áradáskor a Tisza nagyobb részét elönti, mindazonáltal 28 lakott házhely található a faluban, többnyire halászok lakják, mivel itt kitünő halászóhely van a Tiszán. Hulladékfa. – Birtokjogi bejegyzések.
Szent-Imre:
Sovány földek és rétek, folyóvíz nélkül. A Tisza áradásakor a mocsarakban halászni lehet. – A faluban csak 15 rossz kis kunyhót írtak össze, melyekben örökös jobbágyok laknak. – Birtokjogi vonatkozású bejegyzések.
Fiskális birtok.
Arló (Borsod m.) (Alló) – Igar (Heves m.) – Domaháza (Borsod m.) – Gyenda praedium (Heves m.) – Süly praedium (Heves m.) (Sal) – Eörs praedium (Heves m.) – Szent Imre (Heves m.)

Search result navigation
Content provider