HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 080.

Date 1711. március 16.
Description

35 old. latin, eredeti aláírás, pecsét, 2 pld.

Text

„Conscriptio” melyet Pabst József szomolnoki fiskális officiális készített (Összeírás: subditusok neve, állataik, szolgáltatásaik)
Az összeírás táblázatos, rovatai: jobbágynevek, zsellérnevek – egy session lakó személyek összesen – ökör, tehén, ló, juh, sertés – taxa vagy árenda összege – sessio nagysága – robot-ról néhány személy kivételével a többieknél bejegyzési munkával szolgálnak.
Gencs:
lakói kihaltak
Getzel:
u. a.
Perkopa:
csak puszta sessiok (2) – Az adó fizetésének időpontja és összege (Szent Mihály és Szent György nap), a jövedelem megoszlása a fiskus és az egyes f-urak között.
Gömör:
Háromkövű malom, birtokjoga megoszlik. – Szántóföldek kapacitása kassai köbölben, az évi vetésmennyiség ugyancsak megadva. – rét, szénatermés szekérben
Hankova:
Taxát fizető jobbágyok is tartoznak robotot teljesíteni.
Dobsina:
„transmigratio est libera” – census: évi taxájuk 100 fl. – munera: egy-egy császármadár
Szent-Mihály:
malom, három kőre – Szántóföldek, kapacitásuk és az idei vetés kassia köbölben megadva.
Pelsőtz:
Földesúri malom, három kőre. – Rét, szénatermés szekérben. – Taxájuk közös, évi 100 fl. allódium, állatállomány nincs közelebbi adatok nélkül. – Szántóföldek, rétek mint fent.
Csetnek:
Több domus nobilitaris, közelebbi adatok nélkül. – Domus nobilitaris, szántóföldekkel. Allódium is tartozik hozzá, állatállománya azonban nincs. További tartozékai kert és rét.
Gicze:
Domus curialis malom, két kőre, birtokjoga megoszlik. – Idei őszi vetés kassai köbölben. – rétek, szántóföldek kapacitása összesítve
Nasztraj:
domus curialis, malomrész – Szántóföldek, rétek.
Berzéthe:
domus curialis cum educillo – Rétek, szántóföldek. – educillum malomrész
Pálfalva:
Őszi vetés (rozsnyói szapuban megadva) puszta allódium egykövű malom.
Felső-Hangony:
puszta curia – jobbágytelkek zálogban – őszi vetés (rozsnyói szapu) – Az idei művelt Bakti praediumon elvetett őszi vetés mennyisége.
Lekenye:
Puszta házak rétekkel és földekkel, malomrész.
Füge:
Téske nevű praedium tartozik hozzá.
Jánossi:
Domus curialis, rétekkel és szántóföldekkel (szénásszekér, ill. kassai köbölben mérve) kétkövű malom része.
Feled:
Malom, ugyancsak két kőre, földekkel, kapacitásuk köbölben, rétekkel, szénatermésük szekérben.
Ajnácskő:
A vár fele Vay Ádámé, fele a Vécsey-családé. – A vár alatt egykövű malom, birtokjoga megoszlik. – Veteményeskert a konyha szükségletére (2), a harmadik leégett. A vetéshez szükséges gabona még asztagban van, most fogják csak kicsépelni. – szőlő, kőépülettel – rétek a várhoz, szénahozamuk szekérben – szántóföldek, kapacitásuk kilában, ugyancsak a várban – tölgyerdők a makkoltatható sertések számával.
A várhoz tartozó praediumok felsorolása:
Battaháza:
Szántóföldekkel, kapacitásuk kilában. – rétek, szénatermés szekérben – tölgyerdők, a makkoltatható sertések számával
Répás:
csak rétekkel
Tamástelke:
Földjeit Gesztete falu jobbágyai használják, árendát fizetnek utána, évente egy sertést, egy tyúkot, valamint lencsét és borsót (köbölben) adnak.
Betlér:
Castellum, melyhez malom (két kőre) is tartozik. – Allódium, állatállomány nélkül. – Halászóhely, halak nélkül. Kicsiny kertecske, jóformán haszon nélkül. – A Rákóczi birtokok összeírásától kezdve alábbiak már csak az egyik példányban szerepelnek: elszámolás az összeírt fiskális részbirtokok jövedelmeiről, részletesen felsorolva az egyes bevételi forrásokat és a bevétel összegét. – Utána ugyancsak részletesen feltünteti az ezen jövedelmekből eszközölt kiadásokat is. – Továbbá: elszámolás a termett gabonaféleségekről (búza, árpa, zab), valamint a termésből kiadott mennyiségekről.
Fiskális birtok.
(Gömör m.)
Csabay István jószágai: Csetnek oppidum – Markuska – Gencs – Rédova – Fekete Patak – Restér – Ochtina – Fekete-Lehota – Nagy-Szlabos – Getzel – Berdarka (Brdarka) – Perkopa
Ibrányi László portioi: Paskaháza oppidum
Gyürki Pál portioi: Csetnek oppidum – Hankova – Ujfalu – Restér – Berdarka – Taplócza – Felső Sajó – Ochtina – Lehota – Dobsina oppidum – Getzel – Kis Szlabos – Szent Király – Lekenye – Pelsőtz oppidum – Szalócz
Szepesi János portioi: Csetnek – Feketepatak – Getzel – Berdarka – Nagy-Szlabos – Lehota
Id. Fáy István portioi: Gicze
Giczey Zsigmond portioi: Gicze – Mikoltsány – Nesztrej
Máriássy Miklós portioi: Rudna – Ratkó oppidum – Berzéthe
Várady Mihály özvegyéé: Rudna – Berzéthe
Török András portioi: Pálfalva – Felső-Hangony – Lekenye
Divinyi András portioi: Zsubogy
Monoki Ferenc portioi: Csoltó – Marsi – Alsó-Kálosa – Raás(t) – Füge (Fügi)-- Jánossi – Poszoba
Rétei János portioja:
Vay Ádám részbirtokai: Gesztete – Almágy – Feled – Benna (Benya) – Csoma – Kerék Gede (Gerede, Geregede) – Serke – Simonyi
Ajnácskői jószág – Ajnácskő vára – Battaháza – Bakóháza – Répás – Tamástelke
Andrássy Pál birtokai: Betlér
Rákóczi-jószágok: Derencsényi uradalom (Deretsényi) – Ratkó oppidum – Lehota – Ribnik – Ispán-Mező – Kiete – Poprots (Poprocz) – Lipócz – Suha (Suha) – Gerlicze (Grlitz) – Poloszka – Bisztra – Lukovistye – Balog(h) – Zdichava – Polom – Korkava – Derencsény (Deretsény) – Esztrény
Máriássy Miklós birtokai: Lipocz – Szuko (Sucha) – Ispán Mező – Zdichava – Balog(h) – Ratkó oppidum – Poprots – Derencsény – Lukovistye

Search result navigation
Content provider