HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 067.

Date 1731. szeptember 21. Napragy
Description

9 old. latin, eredeti 2 pld.

Text

„Conscriptio”, melyet Döller Mihály diósgyőri számvevő készített. – (Subditusok név szerinti összeírása, állataik száma és úrbéres szolgáltatásaik is feltüntetve.)
Csernely:
Az összeírás táblázatos, rovatai: örökös jobbágyok névvel, földesuruk megjelölésével – puszta telkek névvel, lakott telkek névvel – fiúgyermekek – ökrök – összesítve, megjegyzés: a telkek közül az egyikhez sem rét, sem szántóföld nem tartozik (második telek) – robot: a földesúr kívánsága szerint – A helységhez tartozó földterület leírása: hegyes és terméketlen, három mezőre osztva, az egyes mezőkre jutó vetésmennyiség feltüntetésével (őszi és tavaszi vetés, köbölben). Lekaszálható széna szekérszám. Fentieken kívül irtásföldek és rétek is vannak. – Dézsma: gabonakilencedet adnak (körülbelüli mennyiség köbölben) búzából, zabból, ezen kívül báránykilenceddel is tartoznak, ha vannak állataik. – A faluhoz erdők is tartoznak, makkoltatásra, tüzifa-szedésre, építkezéshez egyaránt alkalmasak, a makkoltatható sertések számával, melyek után dézsmával tartoznak. – educillum: a kiárulandó bor és égetett bor mennyisége, a szabad kocsmáltatás szabályozása – A falu határának felmérése mérföldben, határai égtájak szerint a szomszédos helységek feltüntetésével. – Az összeíró bejegyzése egy bizonyos völgyről (névvel), melynek birtokjogi helyzete vitás, határjelei hiányoznak, a volt birtokosnak a csermelyiek a föld használata fejében kilencedet adtak.
Mogyorosd:
Az összeíró itt a lakott és pusztatelkek számát csak összesítve adja meg, a különböző részbirtokosok nevének feltüntetésével. – szántóföldek, rétek (l. Csernely) – Irtásföldek, rétek, telkenként szétosztva. – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával, mint fent, ha nem vágják ki építkezés céljára. – Határai: l. Csernely.
Ozd:
Táblázatos összeírás, Csernellyel megegyezik, a többi szolgáltatásokra vonatkozóan is azonos fentivel. – tölgyerdő, nagysága mérföldben mérve, a makkoltatható sertések számával – Határai, birtokjogi bejegyzések.
Naprágy:
curialis portio – táblázat: – birtokosok neve – Összesítés, majd a hozzá tartozó terület leírása: földjei eléggé terméketlenek, hegyesek, három mezőre művelik őket. Vetésmennyiség, szénatermés. – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával, közös. – Az egyik curialis portiohoz tartozó szőlő után várható dézsma mennyisége 1/2 hordó bor.
Összesítés: a táblázat: helységek neve – puszta telkek összesen, helységenként – lakott telkek összesen – fiúgyermekek összesen – igásökrök összesen – végösszesítés.
(fiskális javak)
(Borsod m.): Csenely (Csernyej) possessio – Mogyorosd (Monyorosd) (az összeírásban praedium) – Ozd possessio – Naprágy portio (Gömör m.?)

Search result navigation
Content provider