HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 071.

Date 1625. december 23.
Description

1. 27 old. magyar, eredeti.
2. „Extractus bonorum curiae chiakaniensis” keltezetlen, 1625 körül, 1 old.

Text

„Urbarium”, melyet Zepsy János és Pay János kamarai officiálisok készítettek. – (subditusok neve, állataik, szolgáltatásaik, allódiális javak) – Conscriptio (magyar nyelvű)
Csákány:
Jobbágynevek zsellérnevek. – fiúgyermekek, öccsök – ökör, tehén, vágótehén, bika, borjú, tulok (évjárat), tino (évjárat) (vörös tino), ló, csikó, sertés, juh, kecske, méh (köpü) – egy háznál lakó zsellérek, darabant, varga mestersége után él – Öreg udvarház, majorházzal, csűrrel. Ehhez három nyomásban művelt szántóföldek (nyomásonkénti kapacitás köbölben megadva), a puszta házak földjeit is ehhez vetik a földesúr számára. – puszta telkek névvel – Földesúri rét, széna szekérszám. – Tilalmas erdő, esztendőnként egy darabját maguk közé osztják. – Adózás: évente háromszor adóznak, Szent Mihály napján (egész helyes jobbágy és zsellér adója), Karácsonykor és Szent György napkor. (Az összeget megadják). – Ajándék: tyúkot Karácsonyra, állapotuk szerint. Ugyancsak Karácsonyra az egész falu együtt ad két nyulat. – Gabonából: árpát, zabot (egészhelyes fél köblöt, félhelyes egy csettvert) (Chetteört), a zsellérek fél-fél szapu árpát és zabot tartoznak adni. Komlót hasonlóképpen. – Kender: egész jobbágy fél kittával, félhelyes három marokkal, zsellér másfél marokkal. – A falu közösen ad borsót és kendermagot, fél-fél köblöt. Vágóbarmot is közösen adnak. Kocsma: évente háromszor, karácsony, húsvét és pünkösdkor tartoznak borárulással. – Dézsma: mindenfajta gabonájukból a földesúrnak nem kilenceddel, hanem tizeddel tartoznak. – Makkterméskor sertéstizedet is adjanak. – Robot: szántanak, vetnek, aratnak, kaszálnak, takarnak és a termést be is hordják. – Majorsági vetés köbölben.
Bátyok:
Itt is és több faluban bíró helyett soltész áll a falu élén. – Puszta telek névvel, számuk összesen – A falu határában szántóföld a földesúr számára, kapacitása egy nyomásra, köbölben megadva. Rét, a rajta termő széna szekérszám. – Malom, egy kőre, régen „valamy zegin embereké wolt”, most az úr számára bírják. – Tilalmas erdő. – Adózás mint Csákánynál, csak komlót nem adnak. Vágóbarmot a zsiriakkal együtt adnak. Egyébként l. Csákány. – (Egy külön lapon eddig terjedő azonos szövegű fogalmazvány: A földesúr vetése köbölben.)
Zsir:
Majorsági szántóföld tilalmas erdő. Kevés rét. Vám. Adózásuk a csákányiakkal azonos. – Vágóbarmot a bátyokiakkal együtt tartoznak adni. – Egyébként l. Csákány. – Őszi vetés a földesúr számára, köbölben. – 2 pusztája van.
Ránk:
majorsági szántóföld – Erdő. – Adózás: l. Csákány. – Halaspatakjuk van. – Kevés rét. – Őszi vetés a földesúr számára. – 7 pusztája van.
Kosztolány:
Elégséges szántóföldjei és rétjei vannak, erdeje nincs. – Egykerekű malom, vízimalom. A soltésznak van egy kalló-malma. – Adózás: a csákányiak adójától összegben eltér. – Ajándék: karácsonyra a csákányiak adóján felül az egész helyesek még két kalácsot is adnak. – Vágóbarmot nem adnak. Egyébként l. Csákány. – A földesúr számára elvetett köblök.
Lipocz:
A falu fele zálogban Keczer Andrásnál. – Adózás: mint Kosztolány. – 4 pusztája van
Tizsithe:
Szántóföld, rét, erdő elégséges mennyiségben. – Adózás: mint Kosztolány. – A földesúr számára 1625-ben vetettek 30 köblöt. – 9 pusztája van.
Modra:
udvarház – Makkos erdő, sok jövedelmet ad. Kevés rét, elégséges szántóföldek, mind a faluhoz, mind az udvarházhoz. – Adózás: mint Kosztolány. – Vetés köbölben, a földesúr számára. – 6 pusztája van.
Alsó-Kemencze:
Majorsági föld, három nyomásra, kapacitása köbölben. – Szántóföld a falu számára elégséges mennyiségben. Rétje nics. Erdő. – Tilalmas patak, kövi hallal. – Paraszti malom, a földesúrnak fizet, az összeg az összeírásban nem szerepel. – Adózás mint Csákány. – Gabonaajándék mennyisége a csákányiakétól kissé eltér. – Egyébként Csákánnyal megegyezik. – Földesúri vetés köbölben. – Puszták száma: 5.
Szinye:
Udvarház, hozzá három nyomásra szántóföld, vetés köbölben. – Adózás: előzőektől összegben eltér. – Dézsma: mindenfajta gabonából kilencedet és tizedet is tartoznak adni. – Ajándék: minden félhelyes ad zabot fél-fél köböllel. – A falu közösen ad borsót vagy „zep tiszta lencset”, 1 köblöt. Ugyanígy kendermagot is. – Kocsmáltatás. évente három hordóval tartoznak kiárulni, a szokásos ünnepnapokon. – Malom, egy kőre. – Vám. – Tilalmas patak, hallal, csak az úr számára halásznak. – Közös tölgyerdő, makkoltatás után tizedet adjanak. – Vágóbarmot és tyúkot évente egy-egyet. Karácsonyra egy őzet vagy egy borjút tartoznak közösen adni. – Robot a szokásos. Földesúri vetés, őszi. köbölben. – Puszták száma: 20.
Bölöd:
Majorsági szántóföldek, rétek. – Vám. – Malom, vízi, egy kőre, két kásatörővel és egy kendertörővel. – Dézsma: mint Csákány. – Gabonaajándék: árpát és zabot adnak, komlót is. – Borsót, (lencsét) és kendermagot az egész falu közösen adjon. – Adózás: csekély eltérés Csákánytól. Zsellér nem fizet. – Vágómarhát évente egyszer, tyúkot dézsmáláskor egyet-egyet. – Egyébként l. előbbiek. – Puszták száma: 4. – Földesúri őszi vetés köbölben.
Kelecsény (oroszok):
Adózás: Szent Mihálykor és Szent Györgykor azonos nem, Szt. Mihálykor félhelyes 1 ft.-ot fizet, karácsonykor és Szt. Györgykor d. 25-öt. – A dézsmán felül évente a földesúrnak zabot (5 köböl), 6 tyúkot vagy nyulat adnak közösen. – Kendermagot, lencsét, komlót fél-fél köböllel adnak. – Robot: mint a többi falunál. – Puszták száma: 4.
Herlány:
(oroszok) – A soltész „lowa hátán” tartozik szolgálni, esztendőként egy karvalyt ad. – Adózás: soltészek adója Sz. Mihály napkor fejenként d. 25, Szent György és karácsony napján d. 12 1/2. – Vágómarhát minden két esztendőben tartoznak adni. – Makkterméskor sertéstizedet adjanak. – Egyéb dézsma nincs. – Robot: akinek barma van igával, akinek nincs, gyalog szolgál. – Puszták száma: 5.
1. Az UC 6:71-es összeírást. Az abban részletesen megadott helységek adatainak összesítése. Rovatok: Helységnevek. l. jobboldalt – jobbágyok összesen (falvanként) – zsellérek összesen – fiúgyermekek összesen – lovak összesen – ökrök összesen – tehenek összesen – juhok és kecskék összesen – sertések összesen – méhek összesen – puszta telkek összesen – curiák helye, számuk – földesúri malom, helye, száma
Csákányi kúria tartozékai.
(Abaúj, Sáros m.): Csákány (Chiakani) – Batthiok (Bátyok) – Zsir (Syrr) – Ránk (Rank) – Kosztolány (Koztellyan) – Liócz (Keczer-) – Tizsithe (Twssithe) – Modra – Also Kemencze – Szinye (Zinye) – Bööd (Beőd) – Keletsény (Kelechen) – Herlány Harllyan)

Search result navigation
Content provider