2. oldal, 84 találat (0,033 másodperc)

21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 020.
Dátum 1619. május 31.
Jelleg Az eredeti iratot az OL 1964-ben átadta Jugoszláviának. A regesztalapok adatai az OL filmásolatáról és az Elenchusból származnak.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 021.
Dátum 1671. március 20.
Jelleg 2 old., latin nyelvű, a Szepesi Kamara kassai számvevőségének 1747. január 31-én kelt hiteles másolata.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 022.
Dátum 1732. július 8.
Jelleg 3 old. latin nyelvű hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 023.
Dátum 1767. december 12.
Jelleg 26 old. német nyelvű, nyomtatott, kézírásos betoldásokkal, a végén hitelesítő záradékkal. 2 old., német felírásos kérdőív kézirással kitöltve és hitelesítve.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 024.
Dátum 1743. július 19.
Jelleg 114 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli egykúri kamarai másolat kötetbe kötve.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 025.
Dátum 17. század eleje
Jelleg 14 old., német nyelvű dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 026.
Dátum 1701. január 22–23.
Jelleg 1) Bars megyei, 5 old. latin hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat 2) Nyitra megyei, 2 old. latin eredeti elléklete: 1) a lévai harmincados 1701. január 21-én kelt válasza a Bars megyei összeírás ügyében 3 old. latin, eredeti 2) a nyitrai harmincados válasza (1711. január 22.) 2 old. latin eredeti 3) a selmeci bánya-kamara tiltakozása a konfiskálás ellen, 4 old., latin, eredeti 4) Péterfy János Ferenc jelentése a pozsonyi Királyi Magyar Kamarához a konfiskálás ügyében. 1701. I. 25., 2 old. latin, eredeti
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 027.
Dátum 1753
Jelleg Cím az indexből, mert az eredeti anyag helyén csupán egy jelzőcédula található a a következő szöveggel: Exhibitum ex camerali consilio. Vide decretum 19 Junii 1839. arch. 170
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 028.
Dátum 1753
Jelleg Az U et C Mutatóban szerepel csupán, az eredeti irat hiányzik, őrjegy, utalójegy sincs a helyén.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 029.
Dátum 1553. október 15.
Jelleg 75×30-as méretű, latin nyelvű, hitelesítés nélküli oklevél (másolat), dorsumán az említett címzés Ferdinánd királyhoz, amennyiben másolat, akkor is a 16. század közepéről vagy második feléből származik
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 030.
Dátum 1626. július 19.
Jelleg 12 folió nagyságú fraktur oldal, magyar nyelvű, latin címfelirattal, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 031.
Dátum 1492
Jelleg (Dl 36992) 32 old. latin nyelvű, fólió nagyságú fraktúr füzet, csak évszámmal datálva, valószínűleg befejezetlen, ezért záradék és aláírás nélküli, eredeti, de erősen megrongálódott oklevél. 17. századi másolata is van több hibával a nevek, számok mennyiségek jelölésénél, sőt egyes szavak is hiányoznak a másolatból.
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 032.
Dátum 1673. június 20.
Jelleg 1 old. latin nyelvű eredeti, és ugyanennek 1 oldalas aláírással hitelesített másolata 1768-ból.
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 033.
Dátum 1682. október 19.
Jelleg 14 old., latin nyelvű aláírással hitelesített eredeti kamarai fogalmazvány és ennek 13 oldalas hiteles másolata 1768. május 15-én készítette a kassai számvevőség.
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 034.
Dátum 1710. szeptember 29.
Jelleg 8 old., latin, eredeti és ennek két hiteles másolata: egyik 1768. március 18-án kelt Kassán, a másik szintén Kassán 1768. május 16-án, mindkettőt Alexander Korponay, a Szepesi Kamara regestratora hitelesítette, ennek ellenére mindkettő néhány kisebb részletben eltér az eredetitől és egymástól is.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 035.
Dátum 1677. március 21.
Jelleg 2 old., latin, eredeti, és ennek Kassán 1768. május 16-án kelt hiteles másolata
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 036.
Dátum 17. század vége
Jelleg 2 old., latin, hitelesítés nélküli eredeti fogalmazvány.
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 037.
Dátum 1596. május 14. (az ó naptár szerint)
Jelleg 18 old. latin nyelvű, egykorú aláíroskkal hitelesített kamarai másolat.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 038.
Dátum 17. század második fele
Jelleg 2 old., latin, hitelesítés nélküli eredeti kamarai fogalmazvány és ennek 1768. május 17-én kelt hiteles másolata.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 039.
Dátum 1671. augusztus 10.
Jelleg 5 old., magyar nyelvű, kilenc pecséttel és aláírással ellátott eredeti.