HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 039.

Dátum 1671. augusztus 10.
Jelleg

5 old., magyar nyelvű, kilenc pecséttel és aláírással ellátott eredeti.

Szöveg

„Inventarium Zákány András uram Szendrei házához tartozandó jószágokról ... konfiskálás miatt készült, a leltár aláíró a szendrői vár katonái és civil előljárói.
Inventarium Zákány András uram Szendrei házához tartozandó jószágokról a fiscus részére lefoglalva 1671 augusztus 10-én:
1) Egy feir ház vagyon is még egy sütőház; – egy eöregh kamra, egy pincze. – Az házban üres ágy, egy karszék, egy pohárszék és kívül füitő egy kályhás kemencze, egy kis almarium.
2) Vagyon egy csűrös kert; annak az véigben egy veteményes puszta kert; az sarampo mellett is egy puszta kertecske. – Az csűrben egyfelől egy rakás búza szalmájában, ötven kereszt. – Széna vagyon ugyanazon csűrben egy bogliaval. – Szabó András kertében is egy kazal széna vagyon. – Ugyanott egy kis asztagban búza. – Az Szendrei Promontóriumban kis szőlő – Az Szendrei határban Korpa hegy alatt egy darab szántó föld. – Ugyanott az Laposban egy darab. – Az Ádám hegye alatt is egy darab. – A Karasso alatt is egy darab. – Az Ivankaban nevű praediumban egy darab szántóföld. – Farkas hegye alatt egy darab. – Az Past Szélben két darab. – Kazinczi út mellett is alól egy darab, felül is egy darab. – Szuhogyi Patakban is egy darab. – Az Szuhogyi Parton egy réghi parlagh, azelőtt szántották. – Az Szendrei határban egy hol földön vagyon kender.
In possessione Domak portiones (Borsod m.):
Demeter Lukács jobbágy ... eökre 4 – Farkas János jobbágy ... eökre 4 – Vagyon kassai három köböl vetése.
In possessione Perkupa (Torna m.):
Dicsházi András jobbágy ... Eökre 2, Ló 1 – Dicsházi Gergely jobbágy Eökre 2, Ló 1 – Nagy Jakab jobbágy Eökre 2, Ló 1 – Sellérek: Név szerint elsorolva 6
Dobodel nevű pradeiumban egy nagy rét.
Perkupai határban: Végh völgyben egynéhány gyümölcsfa – Praediumán egy rét.
In possessione Aghtelek (Gömör m.):
Név szerint elsorolva 12 jobbágy. – Ökreik száma 2–6 között. – Lovaik száma 2–4 között. – Kettőnek csak lovai 3–3. – Sellérek: Név szerint elsorolva 5.
Zákány András konfiskált birtokrészei.
Szendrő (Borsod m.) – Domak (Borsod m.) – Perkupa (Torna m.) – Doboldel (Torna m.) – Aghtelek (Gömör m.) – Kecsoy (Kétső) (Gömör m.)

Tartalomgazda