HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 038.

Dátum 17. század második fele
Jelleg

2 old., latin, hitelesítés nélküli eredeti kamarai fogalmazvány és ennek 1768. május 17-én kelt hiteles másolata.

Szöveg

Conscriptio, adományozott birtokrésze összeírása. „Consignatio portionum ...” címmel azokról a birtokrészekről, amelyeket a Szepesi Kamara beleegyezésével a konfiskált birtokokból Wolfgang Friderich Coob császári generális a császárhű Barkóczy István csapatában harcoló katonáknak adományozott Szabolcs megyében
Dátumát az írásmód és tartalom alapján véleményeztük.
Kocsonyás Boldizsárnak a portioja a kállói házzal, fölajánlva egregio domino Gabrieli Nagyszegy, capitaneo Vámosperchiensi, in comitatu de Szabolch, és a Polcz Petr nevezetű birtokban három telepes, a Fejér Toó nevű birtokban két telepes, a Laskod nevű birtokban egy telepes, akik mind a Lugos nevű praediumhoz tartoznak; a Mihaldi nevű birtokban 6 telepes, jelenleg azonban négy telepes tartozik hozzá.
Kérczy János lázadozónak a birtokrésze, felajánlva Magyar Mihálynak és Rász Wolffgangusnak, ugyanabban a megyében, ahol a Kemecze nevű birtokban öt telepes van, a Kércs nevű birtokban hat telepes, a többiek pedig, akik abban a birtokban laknak, évi 12 napi munkaszolgálattal tartoznak.
Bessenyey Mihály lázadónak a birtokrésze, felajánlva Juhász Benedeknek, ugyanabban a megyében, a Berczel nevű birtokban 7 telepes.
Bessenyey István lázadozónak a birtokrésze, felajánlva Nagy István vezérnek, a jelzett megyében, a Paszab nevű birtokban egy telepes, a Gáva nevű birtokban 5 telepes az ugyanazon birtokban lévő nemesi kúriával.
Farkas László lázadozónak a birtokrésze, felajánlva Pap Mátyás vezérnek és Győry Istvánnak, ugyanabban a megyében, Bogdány birtokban nyolc telepes, Kálló Semjén birtokban egy telepes, Kálló városában Nagy András lázadozónak a háza, felajánlva a nevezett Győry Istvánnak.
Tarczaly Ádám lázadozónak a birtokrésze Szabolcs megyében, felajánlva Berczel birtokban három telepes.
Konfiskált és újraadományozott birtokrészek.
(Szabolcs m.): Kálló – Vámos Percz – Polcz Petri (Pócspetri) – Feyr Too – Laskod – Lugas – Mihálydi – Kemecze – Kércs – Berczel – Paszab – Gava – Bogdany

Tartalomgazda