HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 029.

Dátum 1553. október 15.
Jelleg

75×30-as méretű, latin nyelvű, hitelesítés nélküli oklevél (másolat), dorsumán az említett címzés Ferdinánd királyhoz, amennyiben másolat, akkor is a 16. század közepéről vagy második feléből származik

Szöveg

Conscriptio urbarialis
Franciscus Kende de Zenth-Iwan erdélyi vajda és a székelyek grófja rendeletére a kolosmonostori konvent összeírja Rwzkai Dobó István birtokait, amelyeket Báthory András eltávozása után kapott (valószínűleg I. Ferdinánd királytól, mert a nevezett konvent az összeírást „Serenissimo Principi ... Ferdinando ...” küldi).
A kolosmonostori konvent oklevél másolata Rwzkai Dobó István erdélyi javainak szemrevételezés útján történt összeírásáról 1553. október 28 (Szolnok m. Erdély)
Castrum Wywar et omnia alia iura possessionaria:
1) Az első birtok Gerla, van benne 8 jobbágy, akik a teljes censust képesek megfizetni, szegény pedig 25 van benne. 5 ekéhez való ökreik vannak. Semmi más kötelezettségük nincs, mint az Wywarhoz való napi szolgálat.
2) Második birtok Némethy: Jobbmódú (potiores) jobbágy van 52. Középmódu (mediocris sortis) jobbágya 28 van, szegénye pedig 51. – Fizeti Szent Márton adóját, minden évben tartozik a várhoz egy levágásra való ökröt adni. – Ekéhez való ökre 22 van. – A Szamos folyón van egy malma, négykerekű.
3) A harmadik birtok Zaaznyres: Jómódú (primae sortis) jobbágya 11 van; Középmódú (mediocris sortis) jobbágya 45 van; Alsórendű (inferioris sortis) vagyis szegény jobbágya van 15. Ezek nem fizetnek adót, csak végzik a várhoz való szolgálatot. A többiek fizetnek Szent Márton adóját. – Van egy malmuk, kétkerekű. – Minden évben adnak egy levágásra való ökröt „unum florenum valentem”
4) A negyedik birtok Zenthbenedek Volachalis: Jómódú (primae sortis) jobbágya 7 van; Középmódú (mediocris sortis) jobbágya 8 van; Szegénye csak 1 van. – Fizetik Szent Márton adóját. – Évenként adnak egy levágásra alkalmas ökröt. – A juhok után ötvenedet (quinquagesiman) adnak.
5) Ötödik birtok Wárallya: Jómódú (primae sortis) jobbágya 15 van; Középmódú 5; Szegény 41. – Fizetik Szent Márton adóját.
6) sexta possessio Kenthelke: Jómódú (primae sortis) jobbágya 25 van; Középmódú (mediocris sortis) jobbágya 1 van; Szegénye van 5. – Fizeti a Szent Mártonkor esedékes adót. – Van három malma; mindegyik háromkerekű. – Igás ökre az ekéhez 22 van.
7) septima possessio Zenthjakab: Jómódú (primae sortis) jobbágya 17 van; Középmódú (mediocris sortis) jobbágya 8; Szegénye 1 van. – Fizeti a rendes Szent Mártonkor esedékes adót. – Köteles adni egy levágásra alkalmas ökröt.
8) octava possessio Kertes: Jómódú (primae sortis) jobbágya 14 van; Középmódú (mediocris sortis) jobbágya 4; Szegénye összesen 13. – Fizeti a Szent Mártonkor esedékes rendes adót. – Van 1 háromkerekű malma. – Köteles adni egy levágásra alkalmas ökröt.
9) Jobbmódú (potioris sortis) jobbágya 23 van; Szegénye 7 – Fizetik a Szent Márton adót – Kötelesek levágásra való ökröt adni.
10) Decima possessio Orozfalva: Jobbmódú (potioris sortis) jobbágya 5 van. – Szegénye 6 : – Fizetik a Szent Márton adót. – Van 1 malmuk, háromkerekű. – A juhok után az ötvenedet adják. – Adnak évenként egy levágásra való ökröt.
11) Undecima possessio Soffalva: Jobbmódú (potioris sortis) jobbágya 15 van; Szegénye 6 – Fizetik a Szent Márton adóját.
12) Duodecima possessio Wycze: Jobbmódú (potioris) jobbágya 6 van; Középmódú jobbágya (mediocris sortis) 5 – Szegénye 29 van. – Fizeti a Szent Márton adót. – Tartozik adni évenként 1 levágásra való ökröt.
13) Tredeima possessio Zenth Marthon: Jobbmódú (potioris sortis) jobbágya 1 van; Középmódú jobbágya (mediocris sortis) 13 – Szegénye 36 van – Fizeti a Szent Márton adóját. – Tartozik adni egy levágásra való ökröt.
14) Decima quarta possessio Fyzes: Jobbmódú (potioris sortis) jobbágya 23 van; Középmódú (mediocris sortis) jobbágya 16 ; Szegénye 26 – Fizeti a Szent Márton adót. – Tartozik adni 1 levágásra való ökröt. – Van 1 halastava. – Van 1 malma 3 kerékkel
15) Quindecima possessio Czoptelek: Jobbmódú (potioris sortis) jobbágya 5 van; Középmódú (mediocris sortis) jobbágya 8 van ; Szegénye 5. – Fizeti a Szent Márton adóját. – A juhok után ötvenedet tartozik adni. – Levágásra való ökröt más faluval megosztva.
16) Sedecima possessio Bathon: Jobbmódú (potioris sortis) 12 van. Középmódú (mediocris sortis) jobbágya 13 – Szegénye 5 – Fizeti Szent Márton adóját. – A juhokból ötvenedet ad. – Tartozik adni 1 levágásra való ökröt.
17) Decima septima possessio Zomatthelke: Jobbmódú jobbágya (potiores) 4 van – Középmódú jobbágya (mediocres) hasonlóképpen 4 – Szegénye 9 – Fizeti Szent Márton adóját. – Ad évenént 1 levágásra való ökröt – A juhok után ötvenedet fizet.
18) Decima octava possessio Wasserhel: Jobbmódú (potioris sortis) jobbágya 3 van. – Középmódú (mediocris) szintén 3 – Szegénye 2 – Fizeti a Szent Márton adót. – Évenént ad 1 levágásra való ökröt. – A juhok után ötvenedet ad.
19) Decima nona possessio Nykola: Középmódú (mediocris sortis) jobbágy 12 van. – Szegénye 2 – Fizeti Szent Márton adóját. – Van 1 halastava. – Ad évenként 1 levágásra való ökröt. – A juhok után ötvenedet fizet.
20) Figesima possessio Kewthek: Jobbmódú jobbágya (potiores) 7 van – Szegénye szintén 7 – Fizeti a Szent Márton adóját. – Évenként ad 1 levágásra való ökröt. – A juhok után ötvenedet tartozik adni.
21) Vigesima prima possessio Chyaba: Jobbmódú (potiores) jobbágya 2 van. – Középmódú (mediocres) szintén 2. – Szegénye 4 – Fizeti Szent Márton adóját. – Ad évenként 1 levágásra való ökröt. – A juhok után ötveneddel tartozik.
22) Vigesima secunda possessio Pwztha kamaras: Jobbmódú (potioris sortis) jobbágya 10 van – Középmódú (mediocres) 15 – Szegénye 3 – Fizeti Szent Márton adóját.
23) Vigesima tertia possessio Mezeozombattelke: Jobbmódú (potiores) jobbágya 6 van – Középmódú (mediocris sortis) jobbágy 8 – Szegénye 3 – Fizeti Szent Márton adóját – Évenként ad 1 levágásra való ökröt. – A juhok után ötvenedet fizet.
Ugyanezen Wywar várának a tartozékai után magnificus dominus Bathory adott 16 levágásra alkalmas ökröt és az ezen évre befolyt borkilenced címén 36 hordó bort. – Az évenkénti Szent Márton adó 356 frt volt. – Majd a hivatalos kiküldötte más emberekkel együtt kiszálltak a nevezett Wywar várához és megcsinálták annak az inventariumát, különösen az élelmi-cikkeket illetőleg. – A vár bejáratánál két ládában találtak kb. 200 köbölyni lisztet, de „nullius usu, foetidam et vermibus plenam”. – A harmadik ládában találtak kb. 200 köböl korpát, régit, „nullius valoris”. – Ugyancsak a vár búzapiacán (theatrum( találtak kb. 300 köböl lisztet 3 ládában, de ez is „nullius usus” volt. – Éppúgy feljebb a palotában találtak kb. 3010 köbölnyi búzát „nullius usus”. – Hasonlóképpen a pincében a Báthory András távozása óta ott maradt bort 25 hordóval, de „vina fetida et pendual” (valószínűleg foetida = romlott, büdös és pendula = összeállt, megsűrűsödött értelemben).
Datum sabbato in festo videlicet bb. Simonis et Judae app. (október 28.) anno Domini 1553.
Castrum Wywar tartozékai. Rwzkai Dobó Istvánnak Báthory András eltávozása után megkapott erdélyi birtokai.
(Belső-Szolnok m.): Gerla – Némethy – Zaaznyres – Zenth Benedek possessio Valachalis – Warallya – Kenthelke – Kertes – Arokallya – Orozfalva – Soffalva – Wycze – Zenth Marton – Fyzes – Choptelek – Bathon – Zombatthelke – Wassarhel – Nykola – Kewthke – Chyaba – Puszta kamaras – Mezeo Zombatthelke

Tartalomgazda