HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 033.

Dátum 1682. október 19.
Jelleg

14 old., latin nyelvű aláírással hitelesített eredeti kamarai fogalmazvány és ennek 13 oldalas hiteles másolata 1768. május 15-én készítette a kassai számvevőség.

Szöveg

Conscriptio urbarialis „Inventarium” címmel Risz Wentzel László készítette valószínűleg a Szepesi Kamara megbízásából a konfiskálások miatt.
Inventarium possessionis Baloghiensis (Felső Balogh, Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva. Mind egész- vagy féltelkesek, számuk 26. – Jelezve mindegyiknél: Sessio, filii, equi, boves, juvenci, vaccae, sues, seminatura, taxa dominalis
Possessio Also Balogh (Gömör m.):
Colonusok száma 11. Itt már negyedtelkesek is vannak. – Malma kétkerekű. A harmadrész a molnárt illeti. – Majorsági rétjei 50 szekér szénát hoznak. – Makkos erdeje 300 disznóra elegendő. – Szántói részben majorsági szántók, részben puszták. – Az Ér nevezetű szőlőhegyen 3 szőlő, hozadék 6 hordó – A Tray (Tray = Traja, Gömör m.) nevű szőlőhegyen szintén 3 szőlő, hozadékuk 19 hordó. – A tized fele a Balogh uraságnak jár, a harmadrész Dosáné özvegynek. – Balog vár alatt elhagyatott, erdőktől körülvett jobbágytelek 15. – Ha valaki bérelni akarná, kilenced jár érte. – Felső Baloghon a pusztán mennyisége 11 egész sessiójú, 3 egész, 16 féltelek – Alsó Baloghon négy: 2 egész, 4 féltelek.
Possessio Perjesi (Gömör m.):
Egész- és féltelkes telepesek. Név szerint elsorolva. Számuk 21. Jelezve mindegyiknél: Fiuk, telek, lovak, ökrök, tehenek,disznók, hány köblöt vetnek el, mennyi a taxa. – Az egyeseknél megjelölt mennyiségen kívül együttesen tartoznak 3 és fél icce vajjal. – Makkos erdeje 600 sertés hízlalására elegendő.
Possessio Meleghhegy (Gömör m.):
Egész- és féltelkesek. A telepesek név szerint elsorolva; számuk 11. Mindegyiknél jelezve: fiuk, telek, ökrök, tehenek, juhok, disznók hány köblöt vetnek el, mennyi a taxa, lovak. A taxa összege: 25,50 frt.
Possessio Rima Szécs (oppidum, Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 19. – Mindegyiknél jezelve: fiuk, telek, ökrök, tehenek, juhok, disznók, hány köblöt vetnek el, mennyi a taxa, lovak. – Az egész birtok taxája: 32 forint. – Együttesen adnak 12 icce vajat. – A leégett malomnak csak a helye. – Szabad borkimérés. – Rétjei és szántói mind majorságbeliek.
Possessio Tamási (Gömör m.):
A telkek felesek és negyedesek. – A colonusok név szerint elsorolva: számuk 7. – Jelezve mindegyiknél: fiuk, telek, lovak, ökrök, tinók, tehenek, disznók, hány köblöt vetnek el, mennyi a taxa. – Közösen tartoznak 2 és fél icce vajjal. – A taxa összege: 2,72 frt.
Possessio Hacz (Hancz formában a másolatban) (Hatsz, Hacsi praedium, Gömör m.):
A colonusok név szerint felsorolva. Számuk 4. – Jelezve mindegyiknél: telek, ökrök, tinók, tehenek, disznók, hány köblöt vetnek el, mennyi a taxa. – A vajból közösen adnak 1 1/2 iccét. – A taxa összege: 1,22 frt.
Possessio Csako (Gömör m.):
Az egész falu leégett: most csak három lakják. Ezek név szerint elsorolva. Jelezve mindegyiknél: fiuk, telek, lovak, ökrök, tinók, tehenek, disznók. – Hány köblöt vetnek el.
Possessio Dobocza (Gömör m.):
A falu leégett; lakói máshova költöztek. – Vannak itt majorságbeli rétek és szántók.
Possessio Szent Simon (Gömör m.):
Lakói elmenekültek. Az új telep nincs leltározva.
Possessio Derencze (Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva: számuk 11. Kettő közülük zsellér. Mindegyiknél jelezve: fiuk, telek, lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók., hány köblöt vetnek el, mennyi az évi taxa. – A taxa összege 8,80 frt. – Van külön 4 zsellér, aki robottal tartoznak. – A mezőn van egy nagy csűr, ahova összehordják a gabonát. – E csűr után a töröknek évenként 1 aranyat fizetnek „uno aureo” – Malma kétkerekű; a jövedelem egyharmada a molnárt illeti. – A töröknek fizetendő adó 8 frt. – Makkos erdeje 50 disznó hízlalására elegendő. – A szénát Sido Jakab libertinus természetben adja el: a bevétel 47,50 frt. Ez összegből a töröknek jár a malom és a csűr után 12,50 frt, a fennmaradt 35 forintot a kamarához szolgáltatják be. – Egy másik szénakazal eladásából befoly összeget: 40,18 frt a libertinus Egri István kezeihez szolgáltatta be. – Bevétel a vámból 3 frt. – A majorságbeli búzából befolyt 35 köböl, máshonnan 49 köböl, a zabból 19 köböl. – A birtok Szent Mihály adóját Egri István vette fel.
Possessio Lukoviszcso (Gömör m.):
A telepesek név szerint elsorolva; számuk 8. – Jelezve mindegyiknél fiuk, telek, lovak, ökrök, tinók, tehenek, disznók, hány köblöt vetnek el, hány icce vajat adnak, mennyi a taxa. – A taxa összege 9 frt. – Van 1 pusztája: annak a taxája 1,50 frt. – Makkos erdeje 60 disznó legeltetésére elegendő. – A három puszta után, ha azokat bevetik, tized jár.
Possessio Rusovák (= Hrussó, Hrussowo, Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 9. Mindegyiknél jelezve: fiuk, telek, lovak, ökrök, tinók, tehenek, disznók, hány köblöt vetnek el, mennyi zabot adnak, hány icce vajat, mekkora a taxa. – A taxa összege: 14,10 frt. – Van itt egy malom, mely után a falu évenként 1,80 frt fizet és 2 köböl zabot szolgáltat. – Van benne 4 pusztatelek. – Makkos erdeje 40 disznó hízlalására elegendő.
Possessio Dobrapatak (Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 11. Jelezve mindegyiknél: fiuk, telek, lovak, ökrök, tinók, tehenek, disznók, hány köblöt vetnek el, mennyi zabot, mennyi vajat adnak, mekkora a taxa. – A taxa összege 19,50 frt. – Van 1 egykövű malmuk; fizetnek utána pénzben 1 frt, zabban két köblöt. – Pusztatelek 6 van. – Makkos erdeje 40 disznó hízlalására elegendő.
Possessio Lipocz (Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 3. Jelezve mindegyiknél: fiuk, lovak, telek, ökrök, tinók, tehenek, disznók, zab és vaj mennyisége, hány köblöt vetnek el, mennyi a taxa. – A taxa összege 6 frt. – Makkos erdeje 30 disznó hízlalására elegendő.
Possessio Ronapatak:
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 10. Jelezve mindegyiknél, mint az előttelévőnél. – A malom után Daniel Janko fizet pénzbe 1 frt, zabban 2 köblöt. A másik malomnál ugyanígy, Petrus Haszko. – Pusztatelek 3 és fél van. – A taxa összege 22,50 frt. – Makkos erdeje 40 disznó hízlalására elegendő.
Possessio Polom:
Colonusok név szerint; számuk 3. Jelezve mindegyiknél, mint az előbbieknél. – A taxa összege. 9 frt.
Possessio Krokova (Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 4. Jelezve mindegyiknél, mint az előbbieknél. – A taxa összege 4,50 frt. – A Triszt (=Tris, Gömör m.) nevezetű pusztának vannak makkos erdei. – 3 hízott serté sután tizedet ad a falu.
Possessio Bisztro (Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 5. Jelezve mindegyiknél mint előbb. A taxa összege 7,50 frt. – Makkos erdeje 100 disznó hízlalására elegendő.
Possessio Szuha (Gömör m.):
Egyetlen colonus van rajta. Taxája 1,50 frt.
Possessio Szliczko (=Sliska, Szilistye, Gömör m.):
Egyetlen colonus van rajta. A taxa összege 3 frt.
Possessio Budikfalva (Budikowani, Bugyikfalva, Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 2. – Jelezve mindegyiknél, mint feljebb. – A taxa összege 6 frt. – A puszta után censust fizetnek.
Possessio Gesztesz (Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 20. Jelezve mindegyiknél: fiuk, telek, lovak, ökrök, tinók, tehenek, juhok, disznók, hány köblöt vetnek el, mennyit adnak a vajból, a zabból, mennyi a taxa. A taxa összege: 22,75 frt. – Makkos erdeje 50 disznó hízlalására elegendő. – A falu Szent Mihály adóját Egri István vette fel.
Oppidum Ratko (oppidum Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 17. Jelezve mindegyiknél, mint előbb. – A taxa összege 5,12 frt. – Szabad borkimérés. Ezért mindegyik sessio után 1 frt, 4 egész sessio lévén ez 4 frt, a Taxa 5,12, az egész összeg 9,12 frt. – E városbelieknek sorrendben „ordine” kötelezettségük a borkimérés, azután a szénagyűjtés és a kaszálás.
A Baloghi javak összejövedelme: 284,99 frt
Összesen 55 1/3 icce vajat kötelesek szolgáltatni, a zabból 42 köblöt.
Következnek a konfiskált javak: Bona magnifici condam Valentini Balassa ex post Ladislai Revai.
Possessio Szasz Lehota (Gömör m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 2. Jelezve mindegyiknél, mint a előbbieknél. A taxa összege: 7,50 frt.
Ribnyk (=Új-Vásár, Gömör m.):
1 colonus van rajta, aki a földesúr rendelkezése szerint dolgozik. Adója 1 frt., és ad 1 icce vajat.
Ispan mezeje (Gömör m.):
4 colonus név szerint elsorolva. Robotolnak. – Mindegyikük ad 1 icce vajat és fizet 1 forintot.
Zeheri (Zeherje, Gömör m.):
Három colonus név szerint felsorolva. Robotolnak és pénzben adnak 1 forintot, 1 icce vajat és 1 császármadarat.
Lukovits puszta (Lukovistye, Gömör m.):
Két telepes. (Semmi más)
Lipocz (Gömör m.):
Egy pusztatelek.
Popracz (Poprots, Gömör m.):
Négy telepes név szerint felsorolva. Censusuk 15 frt.
Gerlicz (Gömör m.):
Három colonus név szerint – Censusuk 15 frt.
Bisztro (Gömör m.):
Három colonus név szerint (Semmi más)
Szucha (Gömör m.):
Két colonus név szerint. (Semmi más)
Osztron Eszereny (Stravni, Esztrény, Gömör m.):
Két colonus név szerint. Jelezve mindegyiknél: fiuk, telek, lovak, ökrök, tinók, tehenek, juhok, disznók, vetés, taxa. – Censusuk 15 frt.
Ratko (Gömör m.):
Egy officialis név szerint. Ez szedi be a censust. – Egy zsellér név szerint. – A végén odaírva: „elpusztult”.
Csetnek (Gömör m.):
Két colonus név szerint. – Egy libertinus. – A census 10 frt.
Kun Tapolcza (Gömör m.):
Két colonus név szerint. – A census 20 frt. – Van egy puszta sessio is.
Octina (Gömör m.):
Egy colonus név szerint. – A census 10 frt.
Zeheri birtokban (Gömör m.)
Van egy allódium nobilatare, rétekkel és szántókkal.
Csetnek (Gömör m.):
Kastélyben is van egy bizonyos része a családnak és a két csetneki malomban a 16-od rész.
Bona confiscata Stephani Biczoni:
Possessio Gerlicze (Gömör m.) és Possessio Kiete (Kieticze, Gömör m.) együtt:
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 10. Jelezve mindegyiknél: fiuk, telek, lovak, ökrök, tinók, tehenek, juhok, disznók, hány köblöt vetnek el, mennyi vajat adnak, mennyi a taxa. – A taxa összege: 25,50 frt.
Balogh birtokban (Gömör m.):
Van neki paraszt funduson fából épült háza, kétszintes, lépcsők nélkül, kályha és ablakok nélkül, amely után a töröknek 12 Ft és egy nyereg jár „pro quo tributo Turca abtulit inhabitatorem”. – Hozzátartozik egy rét, egy puszta sessio és szántók. – Az itt talált búzahalmot Egri István a katonák prédájául engedte: semmi sem maradt belőle. – Az Ér nevű szőlőhegyen vannak szőlők: 3 db. ezeknek is a fürtjeit a katonák elvitték.
„Inventata Bona ista per me die 19 November 1682
Risz Wentzel László
(Gömör m.) konfiskált birtokok.
Baloghi javak: Felső Balogh – Alsó Balogh – Traja – Perjesi – Meleghegy – Rima Szécs – Tamási – Hacz (Hancz, Hatsi) – Csako – Dobocza – Szent Simon – Derencze – Lukoviszcso – Rusovák (Hrusso, Hrussovo) – Dobrapatak – Lipocz – Ronapatak – Popracz (Poprocs) – Zitava (Zdichava) – Polom – Krokova – Tris – Bisztro – Szuha – Szliczko (Sliska, Szilistye) – Budikfalva (Budikowan, Bugyikfalva) – Gesztes – Ratko
Volt Balassa (Balassa Bálint) később Révai-birtokok Révai Lászlótól konfiskálva: Sász Lehota – Ribnyk (Uj Vásár) – Ispán mezeje – Zeheri (Zeherje) – Lukovits puszta (Lukovistye) – Lipocz – Popracz (Poprots) – Gerlicz – Bisztro – Szucha – Osztrom Eszreny (Ostrani Esztrény) – Rakto – Csetnek – Kun Tapolcza – Oczina – Gerlicze – Kiete (Kieticze) – Balogh (birtokrész)
Révay Lászlónak szintén konfiskált birtokrészei vannak: Zeheri allódiumban – Csetneki kastélyban

Tartalomgazda