HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 036.

Dátum 17. század vége
Jelleg

2 old., latin, hitelesítés nélküli eredeti fogalmazvány.

Szöveg

Conscriptio locorum, helység-összeírás. „Regestrum fiscalium bonorum ...” címmel, dátuma hiányzik, de az írásmód és a tartalom a 17. század végére a Thököly-felkelés idejére utalnak; készítője nincs jelölve, a dorsumon utasítás: „Regestrum Ill. D. Comiti exhibendum”.
Regestrum bonorum fiscalium in comitatu Szattmariensi
In Aranyos Megyes és a körülötte lévő falvakban van a királyi kincstárnak a zsellérekkel együtt kb. 100 colonusa. – A lerombolt várnak a fele. – Egy majorja, elegendő, de nagyon terméketlen földekkel. – Szőlői is elegendőképpen volnának, de a hanyag kezelés folytán pusztán állnak. – Van kétkerekű malma. – A megyesi szőlőhegyen lévő szőlők után a bortized egy része.
Vásáros Naminy birtokban egy major kb. 30 colonussal és elegendő szántóval. – Azonkívül az ott szedetni szokott vámnak egy része – A jobbágyoktól évenként fizetendő census.
In oppido Varalya:
Uray Mihály javaiból kb. 20 colonus. – Ugyanott egy szőlő.
In possessione Czaslo:
Egy nemesi curia és egy major kb. 20 colonussal. – A colonusok utáni évi census.
In possessione Mikola:
Egy nemesi curia és egy maior. – Kétkerekű malom. – Van azon a birtokon vagy 35 colonus. – Földje jó.
In possessione Sima:
Egy nemesi curia és egy maior. – A Vorolya nevő szőlőhegyen szőlők. – Földjei nem annyira jók. – A 26 colonus után járó évenkénti census.
In possessionibus Nagy Szekeres et Czeke:
Kende Gábornak két nemesi kúriája a majorokkal. – Szántója és rétje elegendő van. – Colonusa kb. 100. – Van három szőlője Mosay-ban. – Őt illeti a szokott évi census.
In possessione Penige:
Ispan Ferencnek a nemesi kúriája a majorral. – Kétkerekű malom. – Szántója és rétje elegendő. – Vámja is van. – A colonusok száma kb. 25. – Ezeknek a censusa is az övé.
In possesione Nagy Ár:
Gyulaffy László nemesi kúriája és majorja. – Malma kétkerekű. – Colonusainak a száma kb. 25.
In possessione Nabrad:
Ugyanannak a nemesi kúriája a majorral – Colonusainak a száma kb. 20.
In possessione Száraz Beregh:
Egy nemesi curia a majorral. – Colonusainak a száma kb. 22. – Szántója és rétje nagyon kevés van. – A szokott census őt illeti.
In possessione Geberjén:
Jékey Ferencnek a nemesi kúriája a majorral és a malmok kétharmad részével. – Szántói és rétjei megfelelőek. – Colonusa kb. 16 van. – Évi censusa a szokott.
In possessione Fülpös:
Az elhunyt Kende Andrásnak a nemesi kúriája és majorja. – A colonusok száma vagy 10.
In possessione Istvándy:
Ugyanannak a nemesi kúriája a majorral. – Malma kétkerekű. – Colonusainak a száma kb. 50. – Szántója és rétje középszerűen van. – A census őt illeti.
In eadem possessione Fülpös (ismétlés):
Kende Mártonnak nemesi kúriája és majorja. – A colonusok száma vagy 50. – Az évis census a szokott.
In possessione Tatárfalu:
Csomaközy Gábornak a nemesi kúriája a majorral. – Malma egykerekű. – A colonusok száma kb. 25. – Szántója és rétje kevés. – A colonusoktól a szokott census.
In possessione Daroho:
Serédy Benedeknek nemesi kúriája a majorral. – Malma kétkerekű. – A colonusok száma vagy 60. – Szántója és rétje a vizek miatt kevés.
In possessione Sárközujlak:
Ugyanannak a nemesi kúriája a majorral. – A colonusok száma kb. 25.
Curia Palfalwa deserta:
Debreczeny Ferencé volt. – Censusával és kétkerekű malmával az előbbi birtokhoz tartozik. – Van hozzá egy major és elegendő szántó és rét. – Hozzátartozi még két falu: Ombod és Amaz. – A colonusok száma kb. 80.
In possessione Lazari:
Egy major. – Földjei nemigen termékenyek. – A colonusok száma vagy 16. – Census a szokott.
In possessione Kis Peleske:
Tholdy Györgynek nemesi kúriája a majorral. – A colonusok száma kb. 50. – Földje nem sok van.
In possessione Nagy Dobos:
Nemesi curia és a major. – A colonusok száma kb. 25. – Census a szokott.
In possessione Rozaly:
Farkas Lászlónak a majorja, amelyhez vagy 30 colonus tartozik. – Censusa a szokott. – Földjei nem sokat érnek, rétje három szekérnyi szénát hoz.
In possessione Krasso:
Darvay Ferenc nemesi kúriája a majorral és a malommal – A colonusok száma 30. – Pap Dánielnek a szőlőhegyén van 8 vagy 9 szőlő.
In possessione Vasvary:
Jaray Sámuelnek 3 colonusa.
In possessione Körtvélyes:
A töröknek adózik. – Van vagy 13 colonusa. – Joannis Czanady.
Vannak a fentieken kívül egytelkű nemesek, „qui non statim occurrunt homini”.
Konfiskált birtokok, ill. birtokrészek.
(Szatmár m.): Aronyos Megyes (volt tulajdonos nincs jelezve) – Vásáros Naminy (volt tulajdonos nincs jelezve) – Varalya (Uray Mihály) – Czaslo (nincs jelölve) – Mikola (nincs jelölve) – Sima (nincs jelölve) – Nagy Szekeres (Kende Gábor) – Czeke (Kende Gábor) – Penige (Ispan Ferenc) – Nagy Ár (Gyulaffy László) – Nabrad (Gyulaffy László) – Száraz Beregh (nincs jelölve) – Geberjén (Jékey Ferenc) – Fülpös (néhai Kende András) – Istvándy (néhai Kende András) – Tatárfalu (Csomaközy Gábor) – Daroko (Serédy Benedek) – Sárközujlak (Serédy Benedek) – Palfalwa (Debreczeny Ferenc) – Ombod (Debreczeny Ferenc) – Amaz (Debreczeny Ferenc) – Lazari (nincs jelölve) – Kis Peleske (Tholdy György) – Nagy Dobos (nincs jelölve) – Rozaly (Farkas László) – Kraszno (Darvay Ferenc) – Vasvary (Járay Sámuel) – Körtvélyes (Czanady János)

Tartalomgazda