HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 022.

Dátum 1732. július 8.
Jelleg

3 old. latin nyelvű hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.

Szöveg

„Conscriptio”, amelyet az irat első oldalán más kéztől származó bejegyzés szerint a fenti dátummal a Szepesi Kamara készített.
Conscriptio compossessorum Kis-Azariensium in comitatu Zempliniensi
1) Szemere László. Van ott neki egy kúriája és 4 zálogos alattvalója.
2) Hevessy Ferenc, mint tutora a néhai Farkas Márton utódainak, tudniillik Márton nevű fiának és Klára meg Zsuzsanna nevű leányainak. Van ott egy kúriája, amelyben Kiss András lakik és van még hét alattvalója.
3) Tomcsics Miklós; van egy kúriája és két alattvalója, ezek egyike házat épít Zebegnyőn.
4) Nagy László. Van egy kúriája.
5) Kövér János. Van egy kúriája és abban egy alattvalója.
6) Botka Ferenc és György. Van egy curiájuk.
7) Kigyóssy Mihály. Van egy jobbágy-fundusa.
8) Vall Ferenc, akinek két puszta jobbágysessioja van.
9) Pánty János és György; van egy curiájuk és két alattvalójuk.
10) Csepregy Ádám; van egy kúriája és egy alattvalója.
11) Huszár János; van egy kúriája.
12) Pap Zsigmond; van egy kúriája.
13) Őszy Zsigmond és Bálint; van egy curiájuk.
14) Dohos György; van egy subinquilinusa, „habet subinquilinam alias Szemethely”
15) Bernathiana úrnő, van egy subinquilinusa, „habet subinquilinam alias Szemethely”
16) Reskó János; van egy alattvalója.
17) A néhai Reskó Ferenc özvegye; van egy alattvalója.
18) Dotka István; van egy kúriája.
19) Kacsandy László; van egy kúriája. A kertben részes Zelenak János özvegye.
20) Botka János, akinek van egy subinquilinusa. Valamikor itt serfőző állt.
21) Nagy Ferenc
22) Bessenyei Zsigmond, György, János, Dávid és Ferenc; egy jobbágytelken rájuk szállt „parvum spatium”-ot eladták Táncsics úrnak, Vall úrnak is eladtak két pusztatelket.
23) Keresztes Ferenc is bír ott valamit.
24) Bodonyi György.
25) Báró Fischer Mihály mint administrator szerepel.
Compssessores Nagy Azarienses:
1) Zentai Mihály
2) Kökemezey Mária úrnő, Soós Gábor özvegye.
3) Balogdy Ádám.
4) Soós Ilona úrnő, Zelenák János özvegye.
5) Tót György
6) Reskó János
7) Szemere László és Ádám
8) Domoky Anna úrnő, Resko Ferencnek az özvegye
9) Illésy István
10) Rácsay Ferenc
11) Czenczy Mihály
12) Bojnyitay András
13) Fodor Pál
14) Kiss György
15) Botka János
16) Kiss Pál
17) Székely István
18) Révész Anna úrnő, Szénássy úr özvegye
19) Hevessy Ferenc, mint a Farkas-utódok tutora
Conscriptio compo sessorum in Tarnoka quae pertinet ad Kis-Aza
1) Szabó Zsigmond
2) Panti János
3) Kigyóssy Mihály
4) Nagy László
Zemplén megyei helységekben élő birtoktárs-tulajdonosok: Kis Azár – Nagy Azár – Tarnoka

Tartalomgazda