HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 037.

Dátum 1596. május 14. (az ó naptár szerint)
Jelleg

18 old. latin nyelvű, egykorú aláíroskkal hitelesített kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal. „Connumeratio colonorum et jurium ...” címmel Blasius Kelniczky homo regius és Urbanus Vadasz conventualis Leleziensis készítették az eredetit. (A regesztázó az ó naptár szerint számította a „Post festum B. Stanislai feria 6. proxima”-t május 14-nek, pedig 1596-ban már valószínűbb az új naptár szerinti feria 6. proxima post festum B. Stanislai, s ez május 10., azért is valószínűbb, mert csak két nap választja el Szt. Szaniszló május 8-i ünnepétől.)
Ezen (Eszeny) (Szabolcs m.):
Castellum Ezen minden hozzátartozóval: szántókkal, rétekkel, erdőkkel, vizekkel, stb.
Possessio Ezen, amelyhez tartozó colonusok a következők:
Juhász Péter egésztelkes – Petheö István, Chapy Kristófnak a colonusa, a nevezett falu bírája, egésztelkes. – Az egésztelkesek adója 1 frt. Tizedet adnak mindenből: búzából, zabból és egyébből. – Majd név szerint megnevezve 4 jobbágy: egésztelkesek. – Bodó András, aki zsellér házban lakik. – Következik Dobos Jakab pusztája: a földjét a falu bírja. – Egy telken ketten. – Szabó János egésztelkes, most szabados. – Kováts Tamás féltelkes. – Ismét ketten egy telken. – Deák Ferenc féltelkes, most disznópásztora az asszonynak. – Béres Mátyás egésztelkes, mellette egy puszta házhely, falu bírja a földjeit. – A néhai Chapy Péter nemesi kúriája, mely két egész házhelyen vagyon. – Egy egésztelkes. – Mellette egy puszta, melynek a földjeit a falu bírja. – Egy egésztelkes. – Praedicator számára egy puszta. – Zeöch György egésztelkes, most szabados. – 4 egésztelkes egymás után. – Szabó János egésztelkes. Van nemesi udvarháza, melyet Chapy Kristóf adott Nagy Lászlónak, Szabó János atyjának; úgy bírja mint nemes udvarházat. – Egy féltelkes. – Két zsellér egymás után. – Pankotay Mihály udvarháza, mely egy egésztelken vagyon. – 3 egésztelkes egymás után. – Ketten egy telken. – 3 egésztelkes egymás után. – Bay Márton pusztája. – Buza Katalin, a néhai Deák Pál özvegye, egésztelkes. – Egymás után 17 egésztelkes. – Ketten egy telken. – 2 egésztelkes egymás után. – Tóth János pusztája. – 3 féltelkes egymás után. – Mellettük egy puszta. – 1 féltelkes. – Ketten egy féltelken. – Egy eöregh gyümölcsös Asswan mellett való kert. – Egy malom a Tisza szakadékában. – Két rév: az egyik a Tiszán, a másik Charonka vizén.
Possessio Bezded, in comitatu de Zabolch (Szabolcs m.):
Teljes nemesi curia, két házhelyen vagyon. – Ugyanott egy majorház. – Király Benedek, ugyanazon birtok bírája, egésztelkes. – 1 egésztelek – 1 zsellér – Orosz János pusztájának nincsen földje. – 3 egésztelek egymás után. – 1 zsellér – 3 egésztelek egymás után – 1 zsellér – 3 egésztelek egymás után – 1 zsellér – 6 egésztelek egymás után – 2 puszta egymás után – 1 egésztelek – Balázs deák háza – Varga Balázs fél pusztája – 1 egésztelek – 1 zsellér – 1 féltelek – 18 egésztelek egymás után – 1 zsellér – 1 egésztelek
Possessio Agh Telek Portio (Szabolcs m.):
1 egésztelek, ketten egy helyen – Tóth Péter a helység bírája, egésztelkes. – 1 egésztelek – 1 egésztelek; ketten egy helyen. – Egy egésztelek – 1 féltelek – 1 egésztelek – 1 egésztelek; ketten egy helyen. – 1 féltelek – 3 egésztelek egymás után – 1 féltelek – 1 egésztelek – 2 féltelek egymás után – 3 egésztelek egymás után – 1 féltelek – 1 egésztelek – (Őt illeti): „Halásztó vize, erdeje a falunak, tója az asszony számára, , adaia egy forinth (és) tized dezma“
Possessio Chetffalwa in comitatu de Beregh, Portio (Bereg m.):
János litteratus, másképp Mészáros, a helység bírája, egésztelkes. – Azon jobbágy adója, aki nilast föl nem veszen, eötven pénz. – Az mely egész jobbágy nilast veszen fal, egy forintot s negyven pénzt ad urának, akinak csak szolgálattal tartozik. – Se tizeddel, se dézsmával nem tartozik urának, hanem a királynak dézsmál. – Egymás után 11 egésztelek.
Possessio Som, in comitatu de Beregh Portio:
1 egésztelek – 1 féltelek – 1 egésztelek – 3 Kowach nevezetű colonus, egy helyen laknak. – Ketten egy helyen, de külön kéménnyel. – 1 egésztelek – Minden egésztelkes 1 forint adót ad, ahányan többen laknak egy helyen, mindegyik 1 forintot fizet. – Ketten egy helyen, de külön kéménnyel. – 2 egésztelek egymás után. – Hatan egy házhelyen, de mind külön kéménnyel. – 1 egésztelek – Hárman egy helyen – Baxa Istvánnak fél puszta helye – Négyen egy helyen – Ketten egy helyen, mindegyikük ad dézsmát. – Egy nagy szőlő a Som hegyen, kit 20 ember megkapálhat egy nap. – Két kicsin szőlő, kit Dékán szőlőnek hínak, az Som hegyen; mindkettőt 3 ember megkapálhatja.
Possessio Albin, in comitatu Zempliensi, Portio (= Abaúj) (Zemplén m.):
1 egésztelek – 3 zsellér egymás után – 1 féltelek – 1 egésztelek – 2 féltelek egymás után – 2 zsellér egymás után – 1 féltelek – 1 puszta, kin ember nincsen; ennek földit a falu bírja. – Három nyomásra három irtvány-szántóföld az albini határon – Negyedik irtvány Kováts Alberté volt; vér vagyon hozzá (utód, vérszerinti rokon), de az úr magának foglalta le.
Possessio Kinches (Zemplén m.):
Boros András, Kinches falu bírája, egésztelkes. – 1 zsellér – 2 egésztelek egymás után – 1 zsellér – 3 egésztelek egymás után – Farkas János pusztája – 2 egésztelek egymás után – 1 zsellér – Rozum Lukács pusztája; faluul bírják a földit. – 3 egésztelek egymás után
Filo puszta faluhely (Zemplén m.):
Határos Kinchessel; ugyana kinchesy jobbágyok bírják a szántóföldjeit és rétjeit. Tizedet, kilencedet adnak a búzából, zabból és árpából. – Egy malom egy kereken a filoi földön. Esztendőnként egy forintot fizet az az úrnak tőle; csak az árvízkor forog.
Possessio Bosznicze, Portio (Zemplén m.):
Patkán Ferenc Bosznicza helység bírája, egésztelkes. – Kilencedet adnak a dézsmából. – Minden egész jobbágynak az adója 2 frt 25 dénár; egy köböl zab, búza, árpa, 3 tik. – 3 egésztelek egymás után. Semmit nem ad a zsellér. – 1 zsellér – 1 félhelyes – 1egésztelek – 1 zsellér – 1 egésztelek – 1 félhelyes – 2 egésztelek egymás után – 3 féltelek egymás után – 2 egésztelek egymás után – 1 zsellér – 4 féltelek egymás után – 1 egésztelek – 1 féltelek – 1 egésztelek – 1 féltelek – 1 zsellér – 1 féltelek – 1 egésztelek – 2 féltelek egymás után – 1 egésztelek – 2 féltelek egymás után – 1 egésztelek – 1 féltelek – 4 egésztelek egymás után – 2 puszta, kit az úr számára szántják. – 1 malom a Bodrogh vizén, háromkerekű, Boszniczai malomnak hívják. – Egy vám is vagyon Boszniczán; annak vámja az úrnak jár.
Possessio Prano, in comitatu Zempliniensi (Zemplén m.):
2 féltelek egymás után – 1 zsellér – 2 féltelek egymás után – 8 név egymás után, ahol a sessio nincs jelezve – 5 zsellér – 8 féltelek egymás után – 2 egésztelek egymás után – Breken Benedek a helység bírája, egésztelkes – Ketten egy pusztának fél helyét bírják. – 2 féltelek egymás után – Ketten egy félhelyen – 6 féltelek egymás után – 1 zsellér – 2 féltelek egymás után – 3 zsellér egymás után – Zsellérek, akiknek nincsenek házaik, számuk 4. Megjelölve mindegyiknél, hogy kinél lakik. – Egy nemesi udvarház majorházával egyetemben és minden hozzátartozókkal, földjeivel, rétjeivel, mezeivel, erdeivel, vizeivel. – Egy malom az udvarház előtt három kőre a Bodrogh vizén. – Másik malom vagyon az parnoi földön, háromkerekes a Bodrogh szakadékában, csak árvízkor forog a kereke.
Possessio Ztankocz, Portio (Zemplén m.):
1 zsellér – 2 egésztelek egymás után – 1 féltelek – 1 egésztelek – 2 féltelek egymás után – 3 zsellér egymás után – 1 féltelek – 3 egésztelek egymás után – 2 féltelek egymás után – 1 egésztelek – 1 zsellér – 2 egésztelek egymás után – 1 zsellér – 1 egésztelek – Hromada György a helység bírája egésztelkes. – Moldavanszky Antal pusztája; földit az úr használja. – Szántói háromnyomásúak.
Oppidum Gálzech, Portio (Zemplén m.):
Curia nobilitaris. – A 30 colonus csak név szerint felsorolva, a sessio mértéke nincs jelezve. – Az első: Desz Gergely, a város bírája. – A város szőlőhegyén, melynek Kohan a neve, két szőlő: az egyik a Nagy Szőlő, a másik a Halaszak szőlő. – Elsorol 14 pusztát – a negyedik: Puszta az Orzagh-út mellett, aki Kassára megyen. – Azután elsorolja azokat a zselléreket, akiknek nincsenek házaik. Ezek közül négyen a nemesi curiában laknak, a többiek az egyes telepeseknél.
„Excisio dotalitii pro Domina Dotalista Barbara Telegdi” (A jegyajándék kiszakítása a jegyes úrnő: Telegdi Borbála részére):
Állandó lakóhelyéül a Szabolcs megyei Bezded birtokban lévő házat, illetőleg nemesi curiát jelölték ki, míg a jegy- és nászajándékáról véglegesen nem döntenek. – Ugyanazon Bezded birtokban osztályrészül jutott neki 25 colonus, akiket név szerint elsorol és két pusztatelket. – A Zemplén megyei Ztankocz birtokban 15 colonus jutott neki osztályrészül, ezeket is név szerint elsorolja, a tobbi őfelségének maradva meg, mint Bezded birtoknál is. – Kinches birtokban tíz jobbágy jutott neki; ezeket is név szerint sorolja el. Ezzel kitelt az 50-es létszám, amelyet a jegyes úrnő részére a colonusokból kiválasztottunk. – Ugyancsak kijelölték részére a Bodrogh vizén, a Bosznicza birtokban lévő malom felét, annak a másik felét őfelségének hagyva meg. – Azután a Som birtok szőlőhegyén lévő, Dekan nevezetű két szőlőt Bereg megyében az őrészére jelöltük ki, a többi ott lévő szőlőt meghagyva Őfelsége részére.
„Excisio quartae puellaris pro nobili puella Susanna, filia egregii Christophori Chapy” (A kiváló Chapy Kristóf leánya, a nemes Zsuzsanna leányzó részére kiszakított leánynegyed):
Állandó lakóhelyéül kijelölték részére a Zemplén megyei Galzech városában lévő nemesi curiát, az ugyanazon Galzech városában lévő szőlőhegyen fekvő Kis Zeöleö nevű szőlővel együtt, míg ugyanazon a Chapy Zsuzsanna nevű leányzó férjhez nem megy, vagy esetleg a haláláig. A leányzó férjhezmenetele vagy netaláni elhalálozása esetén ezek visszaszállnak Őfelségére. – Galzech városában kapott 15 egésztelkes jobbágyot (mind név szerint elsorolva), a többit (szintén név szerint elsorolva) Őfelsége részére hagyva meg. – Albin birtokban, Zemplén megyében tíz egésztelkes jobbágyot kapott (mind név szerint elsorolva) a többit Őfelsége részére foglalva le. – Bezded birtokban, Szabolcs megyében 12 egésztelkes jobbágyot kapott, (mind név szerint elsorolva) a többit Őfelsége részére foglalva le. – Chetffalwa birtokban, Bereg megyében tíz egésztelkes jobbágyot kapott (mind név szerint elsorolva), a többit Őfelségének foglalva le. – Bosnicza birtokban, Zemplén megyében három egésztelkes jobbágyot kapott (elsorolva mind név szerint). – Ugyanzon birtokban féltelkes jobbágyot kapott tizet (mind elsorolva őket név szerint) a többit Őfelsége részére foglalva le. – Bosznicza birtokban 5 zsellért kapott. Ezek is mind név szerint felsorolva. – Galzech városában, Zemplén megyében kapott 3 házzal nem rendelkező zsellért (mind név szerint elsorolva), a többi lefoglalva Őfelségének. – Ugyanazon Galzech városában kapott nyolc puszta házhelyet (volt tulajdonosaik név szerint elsorolva). – Megkapta a Filo nevezetű praediumnak is a negyed részét.
Bona compendiose comprehensa: A röviden, előnyösen szerzett javak:
Az Ezsen nevű kastély az ugyanolyan nevű Ezen birtokkal Szabolcs megyében. Benne Ezeni Chapy Péter nemesi kúriája. – „Az kastelnál szép lugas kert, kiben méhek is vannak.” – Egész jobbágytelek 52. – Fél jobbágytelek 7. – Zsellér 2. – Puszta 5.
Bezded:
Egész jobbágytelek 38, fél jobbágytelek 1, zsellér 2, puszta 4, nemesi curia 1.
Agh Thelek:
Egész jobbágytelek 17, fél jobbágytelek 4.
Chetffalva:
Egész jobbágytelek 12.
Som:
Egész jobbágytelek 13, fél jobbágytelek 1, puszta 1, zsellér 2.
Albin:
Egész jobbágytelek 11, puszta 5.
Kinches:
Egész jobbágytelek 11, zsellér 3, puszta 2.
A Filo nevű praediumot Kinches birtok mellett ugyanő bírja.
Bosniczán egész jobbágytelek 19, fél jobbágytelek 17, zsellér 5, puszta 2. – Malma háromkerekes. – Vámja is van a falunak.
Parnoban egész jobbágytelek 38, zsellér 10, puszta 1, házzal nem rendelkező zsellér 4. – Nemesi curia 1. – 1 malom három kerékre, a faluban. – A másik malom a szakadékban Parno végén, csak az árvízkor forog.
Ztankoczon egész jobbágytelek 11, fél jobbágytelek 5, zsellér 6, puszta 2.
Galzechben egész jobbágytelek 30, házzal nem rendelkező zsellér 9 – Puszta 14 – Nemesi curia 1 – Ugyanazon Galzech város szőlőhegyén 2 szőlő.
Összegezve:
Egész jobbágytelek 258 – Fél jobbágytelek 35 – Zsellér 22 – Puszta 31 – Házzal nem rendelkező zsellér 13 – Szőlő 5 – Malom 3
Néhai Chapi Kristóf de Ezen birtokai, ill. birtokrészei.
Ezen castellum (Eszeny, Szabolcs m.) – Bezded (Szabolcs m.) – Ágh Thelek (Szabolcs m.) – Csetfalva (Beregh m.) – Som (Beregh m.) – Albin (Albény, Zemplén m.) – Kincses (Zemplén m.) – Filo puszta faluhely (Zemplén m.) – Bosznicza (Zemplén m.) – Parno (Zemplén m.) – Ztankocz (Zemplén m.) – Gálzech (Gálszécs) (Zemplén m.)
Említve még: Ásvány (Szabolcs m.)

Tartalomgazda