4. oldal, 77 találat (0,013 másodperc)
61. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 042 / a.
Dátum 1700. július 20.
Jelleg 1. 4 old. német, eredeti aláírás. 2. 1700. július 4. „Beschreib-und Schätzung” 4 old. német eredeti.
62. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 042 / b.
Dátum 1693. március 16.
Jelleg 12 old. német, eredeti aláírás.
63. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / d.
Dátum 1675. május 31.
1672. június 8
Jelleg 1. 4 old. latin, másolat aláírás nélkül. 2. „Valor Portionum” 1675. május 31. 1 old. latin az elzálogosított birtokrészekről.
64. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / c.
Dátum 1682. november 2.
1679. február 26.
Jelleg 1. 6 old. latin, egykorú másolat, aláírás nélkül. 2. „Conscriptio” 1679. február 26. 15. old. latin, eredeti aláírások, pecsétek subditusok névsora úrbéres adatokkal nincs regesztázva.
65. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / a.
Dátum 1565
Jelleg 6 old. 1702. április 18-án hitelesített latin másolat hitelesítő aláírás és a kamara pecsétjének papírfelzetes lenyomata. – A kamarától 1702-ben kiállított, hiteles másolat!
66. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / a.
Dátum 1622 után
Jelleg 18 old. latin, egyszerű másolat, fraktur. 1622-es év a szövegben említve magyar bejegyzésekkel
67. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / a.
Dátum 1673. november 11.
1670. július 28.
1672. február 5.
Jelleg 1. 5 old. latin, eredeti aláírás és pecsét. 2. Összeírás 1670. július 28. 7 old. magyar, eredeti. 3. Összeírás 1672. február 5. 3 old. latin, eredeti. 4. Szegedy János levele a kamarához. 5. Összeírás, latin eredeti 1674. január 1. 2 pld.
68. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / b.
Dátum 1687. szeptember 27.
1679. április 21.
1686. június 22.
1686. július 9.
1687. augusztus 21.
1690
Jelleg 1. 7 old. latin, eredeti aláírással. 2 „Aestimatio” 1 old. latin, 3 pld. 1679. április 21. 3. Összeírás 1686. június 22. 2 old. eredeti 4. Összeírás 1686. július 9. 3 old. latin, eredeti 5. „Conscriptio et aestimatio” 1687. augusztus 21. 2 old. latin 6. „Conscriptio” 3 old. latin keltezetlen 17. század végéről 7. Aestimatio portionis fiscalis 1690. 1 old. 8. Összeírás, töredék, magyar, 1 old. 17. század vége
69. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / c.
Dátum 1714. január 8.
Jelleg 1. 4 old., eredeti latin aláírás és pecsét. 2. „Aestimatio” mely a fenti összeírás alapján készült 1718. március 8. 2 pld.
70. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / d.
Dátum 1718. március 26.
1718. április 22.
1725. augusztus 5.
1726. május 2.
1672
1725
Jelleg 1. 5 old. latin, eredeti aláírás és pecsét. 2. Aestimatio 1718. április 22. 2 pld. 3. Összeírás 1725. augusztus 5. 2 pld. 4. Becslés 1726. május 2. 2 pld. 5. 1672 és 1725-ös összeírások összehasonlítása.
71. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / e.
Dátum 1725. augusztus 5.
1726. május 2.
1677.
1725.
Jelleg 1. 3 old. latin, eredeti aláírás, másolati példány is 2. Aestimatio 1726. május 2. 2 pld. 3. Confrontatio c. 1677. és 1725. évi összeírások összehasonlítása, tulajdonosnak Dobay András feltüntetve. Két példányban, mely lényegileg azonos, csak az elsőben az értékbeslés összegét magyar forintban, míg a másodikban rajnai forintban közlik.
72. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / f.
Dátum 1722. július 6.
1722. augusztus 22.
Jelleg 1 34 old. latin, másolat 2. Aestimatio c. a fenti összeírás alapján készült becslés 1722. augusztus 22. dátummal.
73. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / e.
Dátum 1720. február 15.
1720. október 24.
1720. január
1720. szeptember 7.
1720. január
1720. szeptember 7.
Jelleg 1. 15 old. latin, eredeti aláírással 2. 2 pld. egyszerű másolatban 3. „Extractus Oppidorum et Pagorum Dominiorum Dios Györ et Onod…” 1720. szeptember 7. 20 old. latin eredeti 4. „Conscriptio Dominii Regi Fiscalis Diosgyőr” 1720. január 66 old. latin, eredeti regesztázva nincs.
74. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / d.
Dátum 1720 után
1720
Jelleg 9 old. latin, egyszerű másolat, töredék aláírás és dátum nélkül. 1720-es adatokat is felhasznál, ezért legkorábban ebben az évben keletkezhetett. (Discfrepantia dominii Regi Fiscalis Dios Győriensis… – Az 1703., 1712. és 1720. évi összeírások eltéréseinek kimutatása, különös tekintettel a korábbi összeírásoknál kihagyott értékekre!)
75. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / c.
Dátum 1712 után
Jelleg 6 old. latin, egyszerű másolat, aláírás és dátum nélkül 1712-es adatokat is felhasznál, tehát legkorábban ebben az évben készülhetett. Aestimatio dominii Diosgyor ex conscriptionibus anni 1703. et 1712. per officinam rationariam, sex et quinque pro cento facta.
76. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / b.
Dátum 1703
1702
Jelleg 1) 10 old. latin, egyszerű másolat aláírás nélkül 2 pld. 2) „Conscriptio dominii Dios Györiensis et appertinentiarum Anno 1702 peracta” 46 old. latin, egyszerű másolat, nincs regesztázva, a subditusok névsorát is tartalmazza. Egyes esetekben az ökrök és a lovak számát is közlik; így Varbó, Radistyán, Parasznya, Kápolna, Babony, Kisgyőr, Mezőkövesd és Ujváros helységekben! – Az 1720. év január havában datált összeírás így emlékezik meg Ujvárosról: „oppidum Ujváros Trans Tibiscum, uti resciri potuit, per nonnullos Privatos qualiter, ac in qua summa possidetur, ignoratur. Quod… uti ex conscriptione anni Millesimi Septingentesimi Secundi apparet, inter Dominium Dios Győr conscriptum exstitit.”
77. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / b.
Dátum 1690. február 1.
1690. június 9
1690. február 1.
Jelleg 1. 1 old. latin, eredeti alárás. „Specificatio” 2 old. latin másolat nincs datálva, 1690 körül keletkezhetett a fiskális és elzálogosított Wesselényi-féle javakról. 3. Specificatio 1690. június 9-i 2 old. latin másolat.