HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / c.

Dátum 1682. november 2.
1679. február 26.
Jelleg

1. 6 old. latin, egykorú másolat, aláírás nélkül.
2. „Conscriptio” 1679. február 26. 15. old. latin, eredeti aláírások, pecsétek subditusok névsora úrbéres adatokkal nincs regesztázva.

Szöveg

„Conscriptio” (Összeírás a subditusok névsorával, úrbéres szolgáltatások adataival jobbágyok állatai számával.)
Derencsény:
Telek-nagyság. – Igaerő. – Állatállomány: juh, sertés. – Taxa. – Zsellérek; csak ők tartoznak robottal. – Földesúri szérűskert. – Földesúri malom; a molnár harmados. – Földesúri tölgyerdő, makkoltatás. – Allódiális rétek. – A töröknek fizetett hódoltsági adók feltüntetése.
Lukovistye:
Vaj-adó. – Akó-zab, köbölben. – Deserta-bérlet. – Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Temetnik, Kis-Lehota és Kis-Zeheri puszták:
Földjét a jobbágyok tizedért bérlik. – Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Rusovak:
Malom; földesúri adó. – Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Dobropatak:
Malom; földesúri adó. – Földesúri tölgyerdő, makkoltatás.
Lipóc:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Rovnapatak:
Két malom; földesúri adó. – Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Krokova:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Bisztro:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Ratkó oppidum:
Educillatio. – Tartoznak szénát kaszálni és begyűjteni.
Derencsényi uradalom, fiskális javak.
(Gömör m.): Derencs – Lukvosco – Temetnik desertum – Kiss-Lehotay desertum – Kiss-Zeheri desertum – Rusovak – Dobrapatak – Lipocz – Rovnapatak – Palom – Krokova – Bisztro – Szuha – Szliszko – Budikfalva – Polovszka – Gesztesz – Ratko oppidum

Tartalomgazda