HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / a.

Dátum 1673. november 11.
1670. július 28.
1672. február 5.
Jelleg

1. 5 old. latin, eredeti aláírás és pecsét.
2. Összeírás 1670. július 28. 7 old. magyar, eredeti.
3. Összeírás 1672. február 5. 3 old. latin, eredeti.
4. Szegedy János levele a kamarához.
5. Összeírás, latin eredeti 1674. január 1. 2 pld.

Szöveg

Leltár a konfiskált javakról. – „Inventarium”, melyet Menz György, a konfiskált javak provisora készített.
Dobo:
Curia haereditaria; berendezése. Alatta káposzta és sör-pince. – Istállók, szekérszín, csűr, kert. – Malom fele része. – Allodialis szántók, név szerint felsorolva, vetőköbölben. – Allodialis rétek: szekér szénában. – Zálogolt földesúri rétek; szekér szénában. – Különböző ugaron hagyott földesúri szántók (vetőköbölben) felsorolása. – Három kisebb kert; az egyik kendermag termelésre. – Jobbágy-névsor; inquillini. – Jobbágyfiak. – Igaeró: ló, ökör, tehén. – Állatállomány: sertés, juh, méh. – Telek-nagyság. – Sem censust, sem dézsmát nem adnak. – Robot. – Tyúk-adó. – Az itteni portióhoz tartozó jobbágyok részben féltelkesek, részben zsellérek. – Dézsmát adnak és robotolnak. – Földesúri bormérés. – Res mobiles: 2 ökör, fél szekér, egy eke, egy borona.
Néhai Dobay András konfiskált javai.
(Sáros m.): Dobo portio – Roskovany portio

Tartalomgazda