HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 014 / d.

Dátum 1675. május 31.
1672. június 8
Jelleg

1. 4 old. latin, másolat aláírás nélkül.
2. „Valor Portionum” 1675. május 31. 1 old. latin az elzálogosított birtokrészekről.

Szöveg

Jobbágy-telkek. – Zsellér-helyek. – Puszta-telkek. – Malom-jövedelem. – Sertés-makkoltatás. – Árenda-jövedelem. – A fenti földesúri jövedelemforrások alapján számított tőkeérték: 9,600 ft. – Kimutatás a zálogkölcsönök révén elidegenített birtokrészekről. – Telek-szám.
Derencsényi uradalom fiskális javak.
(Gömör m.): Rownapatak – Dobrapatak – Ratko oppidum, portio – Zalatniak praedium, portio – Poloska portio – Lipocz portio – Bisztra portio – Krokowa portio – Polona portio – Zdichaus portio – Poprosz portio – Szylistye portio – Szuha portio – Gesztes portio – Hordontelke praediolum – Budickfalva – Drenczen – Also-Balogh – Traia praedium portio – Hrusowa – Baradna – Triss – Ezreny – Babaluska – Padar – Kejete – Lokowisztye – Gellicze – Ispánmező – Vjuásár – Poprosz – Lipocz

Tartalomgazda