HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / f.

Dátum 1722. július 6.
1722. augusztus 22.
Jelleg

1 34 old. latin, másolat
2. Aestimatio c. a fenti összeírás alapján készült becslés 1722. augusztus 22. dátummal.

Szöveg

„Conscriptio Regoi Fiscalis Dominii…” – (Összeírás úrbéres adatokkal, részletezve az allódiális javak is.)
Diósgyőr arx:
A jórészt romos vár leírása. Benne néhány használható szoba, 3 gyümölcs aszaló kemence és boros pince. – A vár alatt sövénnyel övezett gyümölcsös kert. – Két kisebb kert, vetemények számára; itt őrzik a dézsma-méhkasokat is. – Javításra szoruló halastó; jelenleg haszon nélkül. – Nád-fedelű, kétköves, földesúri malom, évi jövedelme 60–70 köböl gabona. A molnár bére: harmadrész és heti egy korec kenyérre. – Régebben a protestáns prédikátor is részt kapott a malom jövedelméből. – Zúzó-malom köles, len és kender őrléséhez. A molnár harmadot kap. – Diósgyőr oppidumban a provisor újonnan épült, emeletes (duarum contignationum) kőháza; négy szobával. Mellette nádfedelű faház, ugyancsak 200 hordó befogadó-képességű bortároló és 20 lovas istálló. Ezek az épületek négy jobbágy-sessió belső-telkein terültek el. Az új kőház alatt borpince. – Náddal fedett allódium, melyhez egy jobbágytelek földje tartozik. Juhokat és disznókat tartanak benne. – A pisztrángos Szinva patak, (ha nem fogják ki halait a mágnások és a katonák) évi 12 forintot jövedelmez. Üveges műhely, évi árendája 60 ft. – Fűrész-malom. A curator bére: 12 köböl gabona, kétévenként két sertés és deszkánként 6 dénár. – A malom évi 2000 deszkát készít. Egy deszka eladási ára 18–24 dénár. Évi hozama 200 Ft. – Négy allódiális erdő, részben bokros, részben tölgyes. – A mészégetők minden tizedik hordó mésszel adóznak; egy hordó mész eladási ára kb. 34 dénár. A múlt évi mész-tized kb. 40 hordóra rúgott. – A parasztok faizásának díjaiból (tüzifa + épületfa) évi 100 Ft. jövedelem folyik be. – A mezőkövesdi, nagymihályi, keresztesi és ábrányi jobbágyok a földesúri erdő használatáért együttesen 113 ekefogatot állítanak ki, évenként 3 napi munkára. Ezzel művelik meg a mezőkövesdi allódiumot. A teljesített munka értéke 610 Ft. – Makkérés idején 15.000 sertést lehet hízlalni az uradalmi erdőkben. Ezért tized vagy 34 dénár redemptió jár. A tíz évi bevétel középarányosan évi 1261,2 Ft. – Bognárok és kerékgyártók az erdőből nyert fáért évente 60 hordót és 1 kereket készítenek. – A miskolciaknak engedélyük van a vadászatra; ezért ünnepekre nagy vadat tartoznak adni az uradalom számára. – Az allódiális szántók háromnyomásúak. Három szántó összesen 70 kassai köböl vetéssel. – Hat földesúri rét; 97 szekér széna hozammal. – Allódiális szőlő (30 hordó termésű) mely br. Haller özvegyének kezében maradt; csak a tizedet kapják. – Egy másik, három kapás, kis földesúri szőlő; felesben bérlik. Évi hozama 3 hordó bor. – Egy másik ugyancsak felesben bérelt szőlő; hozama 2 hordó bor. – Kimutatás arról, hogy a jelenleg mentességet élvező szőlők birtokosai, néhány év múltán, mennyi dézsmabort fognak adni. – Legtöbb mentesség 8–10 évre szól. Az utána várható dézsmabor mennyisége kb. 40 hordó. – A gabona-dézsma múlt évi hozama: búzából 78, árpából 17,2 és zabból 7,7 köböl. – Kender tized: 13 fasciculus; á 1 Ft. – Méh-dézsma: 3,24 Ft. és hat méhkas. – Bárány dézsma: 3 birka és 6 kecske. – Az educillatio (bor, pálinka, sör) tiszta haszna évi 180 Ft. – A mészárszék évi árendája 12 Ft. – Egy miskolci bőrműves ványoló malmot épített, amely most adóentes, de rövidesen évi 6 forint jövedelmet fog hozni.
Diósgyőr oppidum:
Egy egész jobbágytelek, melyet három nyomásban művelnek, egy részben 5 kassai köböl vetésű.
Radiscsány:
10 hordót adó földesúri szőlő, robotban művelik.
Kápolna:
Két kis földesúri szőlő, 21 + 4 kapás, hozama kb. 10 hordó. Robotban művelik. – Ugyanitt 8 szekér szénát adó földesúri rét.
Bábony:
Két kis földesúri szőlő, felesben bérlik; hozama 4 hordó bor.
Kis-Győr:
Öt kis földesúri szőlő, felesben művelik; hozama 12 hordó bor.
Mezőkövesd:
Sörfőző ház, teljes felszereléssel, 2 pálinkafőző üsttel. árendája évi 180 Ft. – Nád-fedelű gabona csűr és négy szalma-fedelű istálló. – Földesúri szántók 156 köblös őszi és 175 köblös tavaszi vetéssel. – Allódiális legelők, melyekről kb. 100 szekér szénát nyernek. – Allódiális juhnyáj: 300 állat.
Petri:
Földesúri szántó 40 kassai köblös vetéssel. – 60 szekér szénát adó földesúri rét. A petri praediumot többnyire az ónodi jobbágyok bérlik tized fejében. Az ebből adódó dézsma-jövedelem 12 köböl búza, 4 köböl árpa és 6 köböl köles.
Diósgyőri fiskális uradalom.
(Borsod m.): Diósgyőr arx – Diósgyőr oppidum – Radiscsány – Kápolna – Bábony – Kisgyőr – Mezőkövesd oppidum – Keresztes oppidum – Petri praedium

Tartalomgazda