HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / e.

Dátum 1720. február 15.
1720. október 24.
1720. január
1720. szeptember 7.
1720. január
1720. szeptember 7.
Jelleg

1. 15 old. latin, eredeti aláírással
2. 2 pld. egyszerű másolatban
3. „Extractus Oppidorum et Pagorum Dominiorum Dios Györ et Onod…” 1720. szeptember 7. 20 old. latin eredeti
4. „Conscriptio Dominii Regi Fiscalis Diosgyőr” 1720. január 66 old. latin, eredeti regesztázva nincs.

Szöveg

(Aestimatio dominii fiscalis Dios Győr ex conscriptione anno 1720.)
(Becslés úrbéres adatokkal.) – „Aestimatio Dominii Fiscalis Dios Györ ex conscriptione Anno 1720 peracta…”, melyet Klobusiczky Gáspár alszámvevő készített.
Diósgyőr oppidum:
A háromnegyedében romos vár tőkeértéke 1000 ft. – A vár alatti gyümölcsös kert; tőkeértéke 100 ft. – Két kisebb kert; tőkeértéke 60 ft. – Egy eliszaposodott halastó; tőkeértéke 50 Ft. – Két köves, nádfedelű malom, melynek évi jövedelme 60 kassai köböl gabona; tőkeértéke 1800 ft. – Egy zúzó-malom, kender, len és köles őrléséhez; tőkeértéke 120 ft. – A provisor városi kőháza; új mellék-épületekkel s a hozzátartozó telek-földekkel; tőkeértéke 500 Ft. – Az allódium értéke, tekintve, hogy 1712 után megszünt a majorság, lecsökkent. A föld és az épületek tőkeértéke 50 Ft. – A Szinva folyó pisztránghalászata; tőkeértékben 200 Ft. – Üvegező műhely, évi árendája 60 Ft, tőkeértéke 1000 Ft. – Új fűrész-malom, évi hozama 180 Ft; tőkeértéke 3000 Ft. – Az erdők hasznát becsülve, tőkeértékben 26.275 Ft. – A szénégetés hasznának tőkeértéke 200 Ft. – A tüzifa-szedés díjaiból, tőkeértékben 1000 Ft. – A környező falvak jobbágyai a faizásért 8 ökrös eke-fogatokat állítanak. Tőkeértéke 10.170 Ft. – A bognárok és kerékgyártók a faizásért hordókat és kerekeket készítenek; tőkeértékben 736,7 Ft. – Három nyomású allódiális szántó, 70 kassai köblös vetésű, tőkeértékben 560 Ft. – Földesúri rét, hozama 97 szekér széna (á 60 dénár), tőkeértékben 970 Ft. – A bor-dézsma 13 hordó (á 9 Ft.) tőkeértéke 1950 Ft. – Két kis földesúri szőlő. Várható hozama 2 hordó, á 9 Ft. Tőkeértéke 300 Ft. – Az új telepítésű, jelenleg mentes szőlők későbbi földesúri dézsmája kb. hordó lesz, (90 Ft.); tőkeértéke 150 Ft. – A gabona-dézsma 58 kassai köböl, á 1,8 Ft., tőkeértékben 1740 Ft. – A zab és árpa-dézsma 2 köböl, tőkeértéke 25 Ft. – A kender-dézsma évi hozama 9 Ft. tőkeértékben 150 Ft. – Méhkas-dézsma, évi jövedelme 11 Ft. Tőkeértéke 183,4 Ft. – A bárány-dézsma évi hozama 6,3 Ft; tőkeértéke 105 Ft. – Az educillatio évi jövedelme 120 Ft; tőkeértékben 2000 Ft. – Mészárszék, évi árendája 12 Ft; tőkeértékben 200 Ft. – 53 1/2 taxás jobbágytelek censusa 165 + pro falcatura 30 Ft; tőkeértékben 2250 Ft.
Radicsány:
Földesúri szőlő, hozama 10 hordó bor, melyből 5 a művelési költségekre megy, marad 5 hordó, á 8 Ft., tőkeértékben 666,7 Ft.
Kápolna:
Két kisebb földesúri (jobbágy „örökség” révén) szőlő; hozama 4 hordó, á 8 Ft. Tőkeértéke 533,4 Ft. – Ugyanitt 8 szekér szénát adó földesúri rét.
Babony:
Két kis földesúri szőlő (jobbágy-örökség), 2,5 hordó hozammal. Tőkeértéke 333,4 Ft.
Kis-Győr:
Öt kis szőlő (jobbágy-örökség) feles bérletben. Jövedelme 12 hordó; tőkeértéke 1600 Ft.
Mezőkövesd:
Csűr allódiummal, tőkeértékben 500 Ft. – Ugyanitt 300 kassai köblös vetésű földesúri szántó, tőkeértéke 2640 Ft. – Földesúri rét, 100 szekér széna hozammal, á 40 dénár; tőkeértéke 666,7 Ft.
Petri.
Földesúri szántó, 30 kassai köblös vetésű; tőkeértéke 120 Ft. – Ugyanitt földesúri rét, mely kb. 60 szekér szénát ad; tőkeértéke 400 Ft. – Ugyanitt földesúri erdő; a faizásból eredő évi jövedelem 18 Ft; tőkeértéke 300 Ft. – (lásd az 1720. október 24-i dátumú aestimatiót!)
Az összeírási táblázat rovatai: 1) Névsor. 2) Hány köblös vetésű a szántóterület? 3) Hány köblös vetésű az irtványföld? 4) Hány szekér szénát ad a rét? 5) Hány kapás a vinea?
Az 1720-ban készült kamarai conscriptio, urbárium és aestimatio-sorozat egyik másolati példánya.
Diósgyőri kamarai uradalom.
(Borsod m.): Diósgyőr oppidum – Parasznya – Radicsány – Kápolna – Babony – Kisgyőr – Mezőkövesd oppidum – Keresztes oppidum – Petri praedium – Diósgyőr – Bábony – Kápolna – Radistyán – Parasznya – Kisgyőr – Mezőkövesd oppidum – Emőd

Tartalomgazda