HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 042 / b.

Dátum 1693. március 16.
Jelleg

12 old. német, eredeti aláírás.

Szöveg

„Beschreibung” (Összeírás, amely a falvak területén művelési áganként a megművelt területek nagyságát, házak számát tartalmazza.) – „Beschreibung der Insel und Herrschaft Dobokez.”
Dobokesz.
Földrajzi leírás. Kapos szigetén várkastély s körülötte 50 ház, a vizen túl 150 ház. – Kastély, falu, katonáskodó rác népesség. – Szántó és legelő: 50 hold. – Rét: 900 hold. – Erdő. – A mocsárban 4 malom, ebből kettő romos.
Csurgó:
Puszta. – Szántó + legelő: 800 hold. – Rét: 700 hold. – Erdő: 2000 hold.
Cseprak:
Szántó + legelő: 900 hold. – Rét: 600 hold. – Erdő: 2500 hold.
Mekinics:
Szántó + legelő: 1500 hold. – Rét: 600 hold. – Erdő: 3000 hold. – Több romos malom.
Verdigardia:
Szántó + legelő: 2000 hold. – Rét: 1000 hold. – Erdő: 300 hold.
Vic:
30 éve puszta. – Szántó + legelő: 2500 hold. – Rét: 600 hold.
Nyák:
Szántó + legelő: 3000 hold. – Rét: 900 hold. – Puszta templom, malom 2 kerékre.
Fiskális birtok.
(Tolna m.): Dobokesz – Czurgo – Czeprak – Mekinnics – Verdigardia – Vicz – Nak

Tartalomgazda