HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / e.

Dátum 1725. augusztus 5.
1726. május 2.
1677.
1725.
Jelleg

1. 3 old. latin, eredeti aláírás, másolati példány is
2. Aestimatio 1726. május 2. 2 pld.
3. Confrontatio c. 1677. és 1725. évi összeírások összehasonlítása, tulajdonosnak Dobay András feltüntetve.
Két példányban, mely lényegileg azonos, csak az elsőben az értékbeslés összegét magyar forintban, míg a másodikban rajnai forintban közlik.

Szöveg

„Conscriptio” (Összeírás: kuriális épület, allódium, a birtokrészhez tartozó jobbágyok név szerint.) – A kamara csak a birtok egyik felének tulajdonosa, a másik rész Dobay Gáboré.
Dobo:
Két szintes curia nobilitaris részletes leírása. A ház elhanyagolt állapotú. – Istállók, barom-udvar, csűr, istállónak használt serfőzőház. – Gyümölcsös kert: alma, körte, szilvafák. – Az allódiális szántók felsorolása vetőköböl és név szerint.
Pétermező puszta:
Majorház, két kis istállóval, csűrrel és káposztás-kerttel. – Az allódiális szántók felsorolása vetőköböl és név szerint.
Dobo:
Jobbágy-nevek. – Telek-nagyság. – Elzálogosított telkek. – Puszta-telkek.
A kamara az ún. Dobay birtoknak csak fele részben tulajdonosa.
Az 1725. augusztus 5-i keltű és UC 5 : 47 (s) jelzetű urbárium alapján készült értékbecslés.
A földesúri jövedelmek 6%-os kulcs alapján számított tőkeértéke 1306 rajnai ft. és 40 krajcár.
Confrontatio. – Az 1677. évi és 1725. évi összeírások adatainak egybevetése.
Dobo:
Curia nobilitaris. – Jobbágy-telkek. – Zsellér-helyek. – Egy földesúri malom harmadrésze.
Roskovány:
Földesúri curia és kert.
Dobay István konfiskált javai.
(Sáros m.): Dobo portio – Péter Mező praedium
Dobay András elkobzott birtoka.
(Sáros m.): Dobo portio – Roskovány portio – Rencsisso portio

Tartalomgazda