HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / b.

Dátum 1687. szeptember 27.
1679. április 21.
1686. június 22.
1686. július 9.
1687. augusztus 21.
1690
Jelleg

1. 7 old. latin, eredeti aláírással.
2 „Aestimatio” 1 old. latin, 3 pld. 1679. április 21.
3. Összeírás 1686. június 22. 2 old. eredeti
4. Összeírás 1686. július 9. 3 old. latin, eredeti
5. „Conscriptio et aestimatio” 1687. augusztus 21. 2 old. latin
6. „Conscriptio” 3 old. latin keltezetlen 17. század végéről
7. Aestimatio portionis fiscalis 1690. 1 old.
8. Összeírás, töredék, magyar, 1 old. 17. század vége

Szöveg

(Összeírás a konfiskált javakról) – Extractus super bonis… címmel, készítette Mencz György kamarai officiális.
Dobo:
Fából épült curia. – Romos csűr és istálló. Gyümölcsös, káposztás és komlós kert. – Allódiális szántók: vetőköbölben. – Zálogolt földek.
Roskovány:
Fundus nobilitaris, kerttel. – Zálogolt földesúri rétek; szekér szénában. – Jobbágy-névsor. – Jobbágyfiak. – Igaerő: ökör, tehén. – Telek-nagyság. – Robot. – Minden jobbágy egy „sticka” fonással tartozik. – A kaszáló napszámosokat a földesúr élelmezi.
Olso:
Nemesi curia, gyümölcsös kerttel. – Három másik, most pusztán álló kert. – Puszta földesúri malom. – Allódiális szántók, három nyomásban. – Földesúri rétek; szekér szénában. – A jobbágyok sertés és méh-állománya. – Tyúk-adó.
Pusztamező:
Egyköves földesúri malom. – Romos földesúri fűrész-malom. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Puszta-telkek.
A Dobay Andrástól elkobzott kamarai birtoktest tőkeértéke: 2816 ft.
Conscriptio.
Dobo:
Curia nobilitaris, kerttel. – Allodialis szántó; vetőköbölben. – Allodialis rét; szekér szénában. – Jobbágy-névsor. – Jobbágyfiak. – Igaerő: ökör, tehén. – Puszta-telkek. – Malom, a két Dobay közös birtoka, földesúri pénz-adó.
Darma és Őr:
Leégett nemesi curia, veteményes és gyümölcsös kert. – Különböző helyen fekvő földesúri szántók (holdban és vetőköbölben) felsorolása. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Jobbágy-névsor. – Jobbágyfiak. – Telek-nagyság. – Educillatio. – Allódiális szőlők; hordó borban. – Censussal nem tartoznak.
Kis-Szeretva:
Nyomásonként mindegyik jobbágynak 18 hold szántója van, melybe 16 köböl gabonát vet.
Az elkobzott birtokok földesúri jövedelmek tőkeértéke: 1650 ft.
Dobo:
Curia nobilitaris; pince, puszta serfőzőház és csűr. – A gyümölcsös kertet az áradás tönkretette. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rét; szekér szénában. – Földesúri erdő: épületfa, makkoltatás. – Jobbágy-névsor. – Jobbágyfiak. – Igaerő: ló, ökör, tehén. – Sertés- és juh-állomány. – Puszta-telkek. – „Aestimatio portionis fiscalis”
Az elkobzott birtokrész földesúri jövedelmeinek tőkeértéke: 605 ft.
Conscriptio
Roskovány:
Puszta udvarház, szilvás kerttel. – Puszta-telek. – Zsellér-helyek; köztük több puszta. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Allódiális szántók; vető köbölben.
Néhai Dobay András és Féja Dávid konfiskált javai.
(Sáros m.): Dobo portio – Pétermező praedium portio – Roskovány portio – Olso portio – Puszta-Mezeő aliter Vifzranka
Dobay András elkobzott birtoka
(Sáros m.): Dobo portio – Roskovány portio – Pétermező praedium
Dobay Gábor és Zsigmond elkobzott birtokai.
(Sáros m.): Dobo portio – Rencsicsow portio

Tartalomgazda