HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 004 / d.

Dátum 1720 után
1720
Jelleg

9 old. latin, egyszerű másolat, töredék aláírás és dátum nélkül.
1720-es adatokat is felhasznál, ezért legkorábban ebben az évben keletkezhetett.
(Discfrepantia dominii Regi Fiscalis Dios Győriensis… – Az 1703., 1712. és 1720. évi összeírások eltéréseinek kimutatása, különös tekintettel a korábbi összeírásoknál kihagyott értékekre!)

Szöveg

(Összeírások közötti különbségek) – „Discrepantia Dominii Regii Fiscalis Dios Györiensis excombinatione conscriptionis Anni 1703 et 1712 cum conscriptione recenter anno 1720 facta…”
Diósgyőr:
Két kis sövénnyel övezett kert; tőkeértéke 60 ft. – Az átépített malom megnövekedett tőkeértéke 666,6 ft. – Városi kőház, melléképületekkel és földekkel (telken kívüli földekkel) együtt, tőkeértékben 500 ft. – Üvegező műhely, évi árendája 60 ft., tőkeértéke 1000 ft. – Allódiális malom, évi jövedelme 210 ft., tőkeértéke 3500 ft. – Földesúri erő, melynek évi jövedelme 1576,5 ft., tőkeértéke 16,275 ft. – Ugyanabból az erdőből pótlólagos évi jövedelem 12 ft., tőkeértéke 200 ft. – A mezőkövesdi, keresztesi, nagymihályi és ábrányi jobbágyok uradalmi erdőben élvezett faizásért 113 eke-(fogaot) állítanak ki. Évenkint 1,8 ft. (évi 610,2 ft. értékben) tőkeértékben 10.170 ft. – Ugyancsak faizásért mások boros hordókat készítenek évi 44,2 ft. értékben, tőkeértéke 736,66 ft. – Az allódiális rétek hozama 97 szekér széna, nem pedig 85 szekér, mint korábban írták. A különbség szekerenként 60 dénárt számolva, évi 7,2 ft., tőkeértékben 120 ft. – A bor dézsma jövedelme, (helyesbítve) 13 hordó 18 ft. értékben, tőkeértéke 1350 ft. – Két kisebb földesúri szőlőcske. Évi hozam kb. 4 hordó, mintegy 18 ft. értékben, tőkeértéke 300 ft. – A jelenleg 6–12 éves mentességet élvező, újonnan telepített szőlők várható évi jövedelmének tőkésített értéke 900 ft. – A gabona dézsma közepesen számított évi hozaam 36 köböl , köblönként 2 ft-tal számolva a tőkeérték 1200 ft. – A méh-dézsma évi átlagos jövedelme 6 ft., tőkeértéke 100 ft. – Az educillatio évi haszna 120 ft., tőkeértéke 2000 ft. – Az újonnan épített mészárszék évi bére 12 ft., tőkeértéke 200 ft. – Az 53 és 1/2 taxás sessió évi jövedelme 105 ft. + a kaszálókért 30 ft. Ennek tőkeértéke 2250 ft.
Diósgyőri kamarai uradalom.
(Borsod m.): Diósgyőr – Paraznya – Radiscsány – Kápolna – Bábony – Kis-Győr – (Mező)-Kövesd – Petri praedium – Mohi praedium – Varbó praedium – Miskolc oppidum

Tartalomgazda