HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 047 / c.

Dátum 1714. január 8.
Jelleg

1. 4 old., eredeti latin aláírás és pecsét.
2. „Aestimatio” mely a fenti összeírás alapján készült 1718. március 8. 2 pld.

Szöveg

(Összeírás) – „Conscriptio”, melyet a bártfai harmincados, Peklyanszky János készített. – A kamarai kobzás csak a birtok egyik felére terjed ki, a másik fele-rész Dobay Gábor tulajdona.
Dobo:
Két szintű curia nobilitaris, berendezése. – Pince, istálló, puszta sörfőzőház, szilvás kert. – Allódiális szántók; vetőköbölben, három nyomású művelés. – Földesúri rét; szekér szénában. – Jobbágy-névsor. – Jobbágyfiak. – Igaerő: ökör, tehén. – Sertés és juh-állomány.
Aestimatio. – Az 1714. január 8. keltű és UC 5: 47 (n) jelzetű urbárium alapján készült értékbecslés. – A földesúri jövedelmek 6%-os kulcs alapján számított tőkeértéke: 781 rajnai ft. 50 krajcár.
Dobay István-féle fiskális javak.
(Sáros m.): Dobo portio – Petermező praedium portio

Tartalomgazda