77 találat
1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / g.
Dátum 1723. szeptember
1723. október 11
1723. október 2.
Jelleg 48 old. latin, egyszerű másolat. – (A 19. sorszámú 1723. október 11-i keltű kamarai értékbecslés alapjául szolgáló összeírás!) – A két mezőváros jobbágysága magához váltotta a földesúri jogokat s így mentes a kilenced alól.) – A conscriptio felsorolja valamennyi jobbágy-sessio és vinea nagyságát illetve átlagos hozamát is! – A kamarai praesentálás dátuma: 1723. október 2.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / b.
Dátum 1742. február 3.
1733
Jelleg 48 old. latin, eredeti aláírás, kötve. – (Az uradalom legtöbb jövedelmét árendálják. Ez a conscriptio az új árendába adáskor készült.) – (Az összeíró gyakran csak a korábbi, 1733. évi urbáriumban foglaltakra utal).
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / c.
Dátum 1744. január 1. Diósgyőr
1744. január 31.
Jelleg 111 old. latin, eredeti: aláírások és gyűrűspecsétek lenyomata, kötve 2 pld. – (A diósgyőri korona-uradalom összeírása, értékbecslése és leltára.) – A jobbágyság vallási megoszlását feltüntető táblázatok! – Néhány helységnél az ökrök és lovak száma feltüntetve, pl. Mezőkövesd, Kisgyőr, Varbó, Bábony, Kápolna, Petri. – A taxás jobbágyoknál nem közlik a fiúk számát valamint az állatállományt, csak a jobbágyoknál!
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / a.
Dátum 1733. február 17. Diósgyőr
1728
Jelleg 1. 52 old. latin, eredeti aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai, kötve. 2. „Extractus Demonstrans quantum Regi Coronale Dominium Dios Győr… inferre possit…” keltezetlen, 1733-as adatok alapján, 1 old. aláírás nélkül. (Az összeíró részletezés helyett gyakran utal az 1728. évi urbáriumban vázolt helyzetre ill. viszonyokra.) – Egyes helységeknél, bár nem következetesen és azonosan, de megadják a fiúk és az állatállomány számát.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / e.
Dátum 1723. október 11. Kassa.
Jelleg 7 old. latin, egyszerű másolat, aláírás nélkül 3 pld. – Kamarai értékbecslés az 1723. évi összeírás alapján.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / f.
Dátum 1728. október 15.
Jelleg 1. 42 old. latin, eredeti aláírás és pecsét. 2. „Aestimatio Dominii Diosgyor.” 5 old. latin, keltezve nincs, írásmódjából 18. század eleje következik. 3. Becslés töredék, latin 4 old. 18. század elejéről. 4. „Aestimatio Dominii Dios Györ sex pro cento … concinnata.” 7 old. latin másolat 18. század elejéről. Conscriptio coronalis dominy Dios Győr. – (Néhány helységben közlik az ökrök számát: Mezőkövesd, Varbó, Kápolna, Petri.)
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / d.
Dátum 16. század közepe
Jelleg 7 old. latin, egyszerű másolat, aláírás és dátum nélkül, korára írásmódja utal 3 pld.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 033.
Dátum 1725. május 12.
Jelleg 5 old. latin, egyszerű másolat
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 048.
Dátum 1690. szeptember 22.61
1690. szeptember 22.
Kassa, 1690. december 8.
Jelleg 1. 1 old. latin, másolat. 2. Összeírás 1690. szeptember 22. eredeti latin regesztázva. „Aestimatio” Kassa, 1690. december 8.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 046.
Dátum 1711. február 22.
1712. április 21.
Jelleg 1. 25 old. latin, eredeti, aláírások és pecsétek. 2. Aestimatio 1712. április 21. 3 pld.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 002.
Dátum 1672. február 29. Diősgyór
Jelleg 1 old. eredeti, magyar alíárások és gyűrűspecsét lenyomat.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 003.
Dátum 1682. szeptember 25.
Jelleg 25 old. magyar, másolat hitelesítés nélkül ugyanaz latin másolatban is. – Az urbáriumból két szó szerint azonos példány készült, az egyik magyar, a másik latin nyelven.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 053.
Dátum 1678. december 20.
1678
Jelleg 1. 84 old. latin, fogalmazvány. 2. „Conscriptio seu Specificatio” 4 old. latin datálva nincs, 1678 körül keletkezett.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 052.
Dátum 1672. március 4.
Jelleg 1 old. latin másolat 3 pld.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 051.
Dátum 1672. március 9.
Jelleg 3 old. latin, másolat 2 pld.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 050.
Dátum 1738. augusztus 26. Pozsony
1737. augusztus 26.
Jelleg 1. 3 old. latin, másolat. 2. 1737. augusztus 26. Aestimatio 2 old. latin.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 006.
Dátum 1596. november 20.
Jelleg 8 old. latin, egyszerű másolat
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 007.
Dátum 1678. augusztus 30.
Jelleg 5 old. latin, eredeti aláírás és pecsét.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 008.
Dátum 1670 körül
1671. április 3
Jelleg 2 old. német és latin, egyszerű másolat a latin rész címe: „Extractus” 1671. április 3-i keltű.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 009.
Dátum 1690 után
Jelleg 3 old. német, fogalmazvány dátum és aláírás nélkül, a szövegben 1690 említve van legkorábban ekkor keletkezhetett