44 találat (0,020 másodperc)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 026 / b.
Dátum 1766. május 30.
Jelleg 3 oldal, latin nyelvű, eredeti Pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti. Aestimatio, amelyet egy Szabolcs megyei bizottság a helyszínen készített. Mellékletek: 1) Extractus Proventuum, 2 oldal, latin dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány – 2) Az alattvalók összeírása, 2 oldal latin, dátum és hit nélkül – 3) Tiltakozás a konfiskálás ellen. 2 oldal, latin eredeti, 1766. május 30-i kelettel néhai Vékony János egykori feleségének és leányainak nevében. – 4) A kamara befektetései a bulyi Vékonyiano-fiscalis portióba, 1 oldal, + indorsatum latin, dátum és hitelesítés nélkül.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 026 / a.
Dátum 1759
Jelleg 5 oldal, latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli kamarai másolat valószínűleg 1764-ből. Összeíró: nincs jelezve. Mellékletek: 1) A helyi kurialis nemesek 1692. október 1-jén kelt kiváltságos levele, 3 oldal latin, hitelesítés nélküli, valószínűleg 1764-ből való másolat. – 2) Balás Mihály tokaji fiscalis procurator relatiója a kamarához, kelt 1764. február 29-én 3 oldal + indorsatum, latin, eredeti.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 018.
Dátum 1784. január 23.
Jelleg Főirat: 14 oldal, latin, 1785. április 18-án kelt hiteles másolat. – Mellékletek: 1) Jövedelemösszeírás 3 oldal, latin, eredeti – 2) A visszaadásról szóló okirat, 6 oldal latin. – 3) Birtoktörténeti iratok jegyzéke 3 oldal, latin, eredeti. – 4) Elszámolás a kamara és a Révay család között az 1784 és 85-ös évek jövedelméről. 6 oldal, latin, eredeti. Hitelesített másolat 1785-ből
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 032.
Dátum 1664-1674
Jelleg Egy hosszabb és egy rövidebb változatban 1) 22 oldal, latin, hitelesítés nélküli. – 2) 12 oldal latin, hitelesítés nélküli mindkettő hitelesítés nélküli másolat, az első a 18. század első feléből, a második a második feléből, ez utóbbiból kihagyták Kemény fejedelemasszony konfiskált, de utólag visszaadott birtokainak felsorolása és az 1664-es konfiskálásokat. Összeíró: nincs jelezve.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 005.
Dátum 1744. október 12.
Jelleg 3 oldal, latin nyelvű, magyar indorsatummal pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 006.
Dátum 1745. február 25.
Jelleg 1 oldal latin nyelvű, amennyiben az iraton látható aláírás eredeti, akkor az irat is az, különben egykorú hitelesítés nélküli kamarai másolat. Egykorú másolat
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 007.
Dátum 1747. március 12.
Jelleg 2 oldal, latin nyelvű, eredeti Pecséttel és aláírással ellátott eredeti.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 008.
Dátum 1747. október 30–31
Jelleg 2 oldalnyi táblázatos latin nyelvű kimutatás, egykorú másolat hitelesítés nélkül, valószínűleg a kamara házi használatára készült.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 009.
Dátum 1753. június 16.
Jelleg 2 oldal, latin nyelvű, valószínűleg 1774. december-i hitelesítés nélküli másolat
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 010.
Dátum 1556. november 26.
Jelleg 15 oldal latin nyelvű, aláírás és hitelesítés nélküli egykorú eredeti irat.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 011.
Dátum 1756. július 7.
Jelleg 12 oldal magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 012.
Dátum 1757. augusztus 26.
Jelleg 2 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú másolat
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 013.
Dátum 1759
Jelleg Eredetije áttéve NRA Fasc. 1462. Nr. 17. alá. Adatok az őrjegyről és az UC Mutató XXII. kötetéből.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 042.
Dátum 1605. május 6.
Jelleg Eredetije áttéve az NRA Fasc. 927. Nr. 26 . alá. Adatok az őrjegyről és az UC Mutató XXII. kötetéből.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 041.
Dátum 1670-1689
Jelleg 34 oldal, latin nyelvű, kimutatás, hitelesítés nélkül, három példányban, valószínűleg a kamara házi használatára készültek.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 015.
Dátum 1764. április 26.
Jelleg 1 oldal, latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti. Egykorú másolat.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 016.
Dátum 1766. június 8.
Jelleg A főirat: 2 oldal, latin, hitelesítés nélküli egykorú másolat. Melléklet: 2 oldal, német nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli rubrikás kimutatás Összeíró: nincs jelezve Egykorú másolat. Mellékletként egy év nélküli német nyelvű urbariális táblázat a helységről.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 017.
Dátum 1783. május 16.
Jelleg 12 oldal, magyar nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú másolat.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 040.
Dátum 18. század első fele
Jelleg 4 oldal latin dátum és hitelesítés nélküli Másolat
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 019.
Dátum 1785
Jelleg Az eredeti irat helyén lévő őrjegy szerint, az iratot 1830-ba felküldték a kamarához. A fenti adatok az őrjegyről és az UC Mutató XXII. kötetéből valók.
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 020.
Dátum 1788. február 1.
Jelleg Főirat: 3 oldal, latin nyelvű, eredeti Melléklet: Kezességi nyilatkozat 1 oldal, magyar nyelvű eredeti. Pecséttel, aláírással ellátott eredeti
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 021.
Dátum 1788
Jelleg Eredetije helyén őrjegy, amely szerint az iratot 1849-ben Horvátországba vitték. Adatok az őrjegyről és az UC Mutató XXII. kötetéből.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 001.
Dátum 1670. december 29.
Jelleg 10 oldal, latin nyelvű, az eredetinek 1702-ben készült, a Magyar Kamara által hitelesített másolatáról, 1768-ban Hybbe (Liptó m.) városban készített újabb hiteles másolatnak hitelesítés és dátum nélküli házi használatra készült kamarai másolata. Egy 1702-es másolat alapján 1768-ban készült újabb másolat.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 023.
Dátum 1789-1790 és 1794
1794. május 27.
1744. március 9.
1767-1768
Jelleg Főiratok: Conscriptio 46 oldal, latin, két eredeti példányban 1790-es Aestimatio, 30 oldal, latin, 1 eredeti és 1 hiteles másolati példányban 1794-es Aestimatio 25 oldal, latin, eredeti Külön regesztázott Mellékletek: 1) 1744-ből adományozó levél 3 oldal, latin 1789. december 13-án kelt hitelesítés másolatban. – 2) 1767/68-as Conscriptiók urbarialis adatokkal 1789-es hitelesítés másolatok, 28 oldal latin. A többi mellékletet külön nem regesztáztuk, mert ezeket az összeíráskor és becsléskor beledolgozták a főiratokba, számuk nagy, az UC Mutató 50 tételben sorolja fel őket. – Az 1789-es dátumú iratok többsége eredeti, nyelvük magyar, latin, német és horvát. A nagyszámú mellékleteket egy német nyelvű eredeti összeírás és ugyancsak német nyelvű becslés foglalja össze. Eredeti, latin nyelvű. 1789-es hitelesített másolatok
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 024.
Dátum 1790
Jelleg Eredetije áthelyezve az NRA Fasc. 1452. Nr. 1. alá. Adatok az őrjegyről és az UC Mutató XXII. kötetéből.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 025.
Dátum 1791. május 9.
Jelleg 7 oldal magyar nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 002.
Dátum 1679
Jelleg A helyén található őrjegy szerint eredetije 1849-ben Horvátorszgába került. Fenti adatok az őrjegyről és az UC Mutató XXII. kötetéből.
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 003.
Dátum 1689
Jelleg Az irat áttéve NRA Fasc. 1443. Nr. 33. alá. Adatok az őrjegyről és UC Mutató XXII. kötetéből.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 027.
Dátum 1703. április 12.
Jelleg 2 oldal latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli eredeti fogalmazvány, azonos kézírású az aláírással ellátott kísérő levéllel. Melléklet: gróf Draskovich Ádám sajátkezűleg írt levele Mesko Ádám Cameralium Regalium Directorhoz a birtokok eladása ügyében 1703. április 12-i kelettel, 1 oldal, a dorsumon címzéssel, eredeti. Eredeti, magyar és latin nyelvű.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 028.
Dátum 18. század első fele
Jelleg 2 oldal, latin nyelvű kimutatás dátum és hitelesítés nélkül, valószínűleg a kamara házi használatára készült. Összeíró: nincs jelezve.
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 029.
Dátum 18. század első fele
Jelleg 4 oldal, latin nyelvű kimutatás, dátum és hitelesítés nélkül, a kamara házi használatára készült. 2 példányban. Összeíró: nincs jelezve.
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 030.
Dátum 18. század első fele
Jelleg 2 példány, latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány házi használatra. Összeíró: nincs feltüntetve. Egykorú másolat.
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 031.
Dátum 1721
Jelleg Egykorú másolat 4 oldal latin Összeíró: nincs feltüntetve.
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 004.
Dátum 1731. október 5. és november 5.
Jelleg Conscriptio: 2 oldal, latin hitelesítés nélküli egykorú másolat. Aestimatio: 1 oldal latin hitelesítés nélküli kamarai kivonat. Mellékletek: 1. 1772. augusztus 7-én kelt tanúkihallgatási jegyzőkönyv, 3 oldal, latin, eredeti. 2. 1784. jan- 3-án kelt tanúkihallgatási jegyzőkönyv, 3 oldal, latin, eredeti A kincstári portiók Regulatiója, 4 oldal, latin eredeti.
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 033.
Dátum 18. század első fele
Jelleg 2 oldal latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli egykorú másolat vagy fogalmazvány valószínűleg töredék. Összeíró: nincs jelezve
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 034.
Dátum 18. század első fele
Jelleg 3 oldal, latin, eredeti, de dátum nélkül (később rávezettet dátum az 1765-ös, valószínűleg, ekkor újra használták valamilyen peres ügyben ezt a század első feléből származó iratot) Aláírásokkal hitelesített irat.
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 035.
Dátum 1675. március 20.
Jelleg 1 példány, latin nyelvű, eredeti
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 036.
Dátum 1690. július 28.
Jelleg 3 oldal, latin, eredeti Melléklet: Jacobus Szalay de Szalapach számvevő kísérő levele „informatio officialis” címmel, 2 oldal latin Eredeti.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 037.
Dátum 18. század első fele
Jelleg 2 oldal, latin nyelvű, kimutatás, dátum és hitelesítés nélkül. Összeíró: nincs feltüntetve Másolat
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 038.
Dátum 18. század első fele
Jelleg 2 oldal, latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli másolat
41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 039.
Dátum 18. század első fele
Jelleg 2 oldal német nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli 1753-as másolat. Készítette: Johann Paul Pasardi kamarai adminisztrátor Német nyelvű hitelesített másolat, amely Eszéken kelt 1753. június 23-án.
42. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 022.
Dátum 1789 és 1791
Jelleg Az eredeti irat helyén őrjegy, amely szerint azt 1849-ben Horvátországba vitték. Adatok az őrjegyről és UC Mutató XXII. kötetéből. – J – – –
43. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 014 / b.
Dátum 1763. május 31.
Jelleg Pecséttel és aláírással ellátott eredeti 1 oldal latin Korponay János megyei alszolgabíró alszámvevő
44. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 014 / a.
Dátum 1763. május 31.
Jelleg 1 oldal latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti