HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 040.

Dátum 18. század első fele
Jelleg

4 oldal latin dátum és hitelesítés nélküli
Másolat

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal
„Extractus Summarius Urbarialis…” címmel – Sem készítőjének neve, sem az összeírás körülménye nincs közölve.
„Extractus Summarius Urbarialis Conscriptionis”
A felsorolt helységekről számszerinti kimutatás az alábbi kérdőpontok alapján: sessiók száma – rétek, irtások – egy-egy sessióra eső vetéskapacitás három forgóban – kertek – 10 éven felüli családtagok – szolgák, szolgálóleányok – állatállomány: ló, ökör, tehén, borjú, csikó, fejős juhok, magtalan juhok – serfőzők, pálinkafőzők
Hradeki (fiskusi?) uradalom tartozékai.
(Liptó m.): Dovaló – Kokava – Király-Lehotta – Plostin – Illanov – Teplciska – Vichodna – Hybbe oppidum – Verbicze oppidum – Suburbium Verlicziense

Tartalomgazda