HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 026 / a.

Dátum 1759
Jelleg

5 oldal, latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli kamarai másolat valószínűleg 1764-ből. Összeíró: nincs jelezve.
Mellékletek: 1) A helyi kurialis nemesek 1692. október 1-jén kelt kiváltságos levele, 3 oldal latin, hitelesítés nélküli, valószínűleg 1764-ből való másolat. – 2) Balás Mihály tokaji fiscalis procurator relatiója a kamarához, kelt 1764. február 29-én 3 oldal + indorsatum, latin, eredeti.

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal „Extractus Conscriptiones caducae substantiae Gabriele Budahazianae” címmel. Hiányzó dátumát a 2. mellékletként tárgyalt relatióból vettük át.
Saáp:
Fundus curialis, amelyet két részre osztva a meghalt tulajdonos inscriptióba adott – szántók három forgóban – hely és szomszédok szerinti felsorolása – vetéskapacitás – meg nem művelt szántók – a kaszálók és rétek a helységben nincsenek felosztva, mindenki saját szükséglete szerint – szőlőtelepítésre kihasított terület
Megjegyzések az összeírás végén: jogtalanul ülnek kuriális fundusokon jövevények „possidendorum incapaces” – A helyi kuriális nemesek ilyen jogtalanul birtokló jövevényektől vásároltak illetve „via facti occupantes, partim uxoratitio jure” szereztek meg fundusokat.
1. sz. Melléklet
Privilegium kelt 1692. október 1-én.
Leopoldi Imperatoris
Saap:
A király megerősíti a sápi kuriális nemesek privilégiumait, ők is mentesek minden olyan szolgáltatástól, amelyektől a többi nemes is mentes, csak a „taxam Nobilitarem” fizetik és fundusaikkal együtt „in numerum Curiarum Nobilitarium” tartoznak, de ez a privilégium nem vonatkozik a közéjük betelepedő jövevényekre „demptis duntaxat iis Colonis, si qui in medio illorum reperti fuissent aut eo transfugissent”
2. sz. Melléklet Balás Mihály tokaji fiskális procurator levele, „relatio”-ja a kamarához a Sápon (Szabolcs m.) lévő Budaháziano-fiscalis portio ügyében. Ebben említi, hogy Budaházi Gábornak 1759 elején történt halála után készült egy összeírás a birtokrészről. Ennek a kivonata lehet az UC 159 : 26 (1) sz alatt található Extractus. Ugyancsak említi az 1. sz. Mellékletként regesztázott kiváltságlevelet is, így a másolat valószínű dátuma 1764.
Budaházi Gabriella
(Szabolcs m.): Saáp portio

Tartalomgazda