HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 042.

Dátum 1605. május 6.
Jelleg

Eredetije áttéve az NRA Fasc. 927. Nr. 26 . alá. Adatok az őrjegyről és az UC Mutató XXII. kötetéből.

Szöveg

Conscriptio – helynévfelsorolás Somoskő és Hollókő vár tartozékairól.
A fenti dátummal Bocskay Isván erdélyi fejedelem parancsára készítette a (fejedelem?) kassai kamarája.
Conscriptio diversorum Bonorum ad Arcem Somoskeő… ad Arcem Hollókeő ad Arcem Drégel pertinentium… per Andream Pászthory ad mandatum Stephani Bocskay Transylvaniae Principis die 6a May Anno 1605 per modum Inquisitionis facta, Cameraque Cassoviensi praesentata
Somoskő és Hollókő vár tartozékai.
Forgách Zsigmond birtokában: Somos-Ujfalu – Baglyas-Allya – Zereg portio – Bárt portio – Gyöngyös oppidum, quartalitas (Heves m.) – Gyöngyös-Tarján (Heves m.) – Gyöngyös-Patha (Heves m.) – Hollókeő vár és tartozékai (Nógrád megye) Forgách Zsigmond birtokában Zéchen oppidum – Zakáll – Bathka – Eczek – Loócz praedium – Sum praedium – Puszta Almás praedium – Rymócz praedium – Sypek praedium – Farkas Almás praedium
Drégely vár és tartozékai: Hont megye
Az esztergomi érsek birtokában: Hidvégh – Drégel – Felseő-Vakkert – Pathak – Detár – Hunth – Sypek – Fülek-Püspöky – Hugyagh
Az egri püspök birtokában: Gyöngyöspüspöki (Heves m.) – Soolmos – Kápolna
Az esztergomi káptalan birtokában: Felső-Nyék (Hont m.) – Keözép-Nyék (Hont m.) – Alsó-Nyek (Hont m.) – Iván (Inám) (Hont m.) – Leklincz (Hont m.)
A sági prépostság tulajdonában: Vásáros-Palajta (Hont m.)
A Galsay családé: Galsa (Nógrád m.)
Berény Ferenc javai: Borsos Berény (Nógrád m.) – Geregye – Kezy in peripheria Fileki (Nógrád m.)
Egyéb egyházi birtokok: Baraty (Hont m.) – Gérek (Gyerk) (Hont m.) – Ságh (Hont m.) – Zebelyek – Némety és három falu Bozók környékén (Hont m.)

Tartalomgazda