HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 010.

Dátum 1556. november 26.
Jelleg

15 oldal latin nyelvű, aláírás és hitelesítés nélküli egykorú eredeti irat.

Szöveg

„Conscriptio” a lakosok nevével, sessióik méreteivel, szolgáltatásaik felsorolásával. A záró megjegyzés a török megszállás miatti kettős adózás lehetőségére utal.
Mecskew:
lakosok név szerint – sessiók 2 egész 7 fél – szolgáltatások megváltása készpénzzel egyszerre egy összegben Szt. Márton püspök ünnepén
Csyaglagh:
szőlőhegyen birtokosok – borral, búzával és kappannal adóznak – Név szerint felsorolja minden helységből a szőlőbirtokosok nevét és az adózások mértékét pl.
Otzhoro:
„Andreas Zantho de una integra vinea tenetur vino akonali cub. VIII. et tritico cub. 1/2et uno capone”
Az összeírás végén a következő utasítás olvasható, amelyik valószínűleg a török megszállás alatti kettősen adózó birtokok tulajdonosától származik, mert tájékoztat az irat eljuttatásának módjáról a török megszállás alatti falvak lakosságához: „Litere date sunt ad istas villas medio Thome judicis 26 die Novembris, ut istos proventus Ezthen (valószínűleg esedékes értelemben magyar szó a latin szövegben) napra administrent.”
„Bona Mechkiensia” többségükben Baranya megyei birtokok
(Baranya m.): Metskew (Mecske) – Sen Kys chan iudicatus – Kyschan (Kiscsány) – Chygalagh promontóriumon szőlőbirtokkal rendelkeznek az alábbi helységekből: Banfalwa (Bánfa) – Somon – Chewthertekhel Ozthoro (Osztró) – Zenthdyenes – Harazthy – Kachotha – Eghedy – Abrahamfalva – Poklostho – Naghwath – Ghyrothfalwa – Agod – Koorpad – Zenthtelek – Bykesd – Ranothfalva – Laskafalwa A végén az utolsó lapon egy újabb helységnév-felsorolás Bona Mechkiensia Mecske – Sen – Kyschan – Zok – Zelesfalwa – Kalacha – Myndzenth – Bykesd – Sellyz

Tartalomgazda