HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 026 / b.

Dátum 1766. május 30.
Jelleg

3 oldal, latin nyelvű, eredeti
Pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
Aestimatio, amelyet egy Szabolcs megyei bizottság a helyszínen készített.
Mellékletek: 1) Extractus Proventuum, 2 oldal, latin dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány – 2) Az alattvalók összeírása, 2 oldal latin, dátum és hit nélkül – 3) Tiltakozás a konfiskálás ellen. 2 oldal, latin eredeti, 1766. május 30-i kelettel néhai Vékony János egykori feleségének és leányainak nevében. – 4) A kamara befektetései a bulyi Vékonyiano-fiscalis portióba, 1 oldal, + indorsatum latin, dátum és hitelesítés nélkül.

Szöveg

Aestimatio, amelyet egy Szabolcs megyei bizottság a helyszínen készített.
Bully:
„domus residentialis” tapasztott növényfallal, nádtetős melléképületek, szekérszín, istállók jégverem, méhes száraz malom – „domus Judaei Arendatoris” – káposztáskert – csűr a falun kívül, méretei körülötte – gyümölcsöskert – dió és meggyfák – vendégfogadó „ad viam Tokajiensem” – tölgyerdőcske, amelyet a lakosság saját munkával telepített, már épületfának alkalmas fákkal. – Mellékletként „Extractus Proventuum” (1764 és 1766 közötti évek valamelyikéből.) – a szántók vetéskapacitása – várható terméshozama ősziekből és tavasziakból – ezek készpénz értéke és tiszta haszna – urasági rétek szénahozama, ennek készpénz értéke és tiszta haszna – urasági kocsmák és a mészárszék évi árendája – a konyhakert és a gyümölcsös évi haszna – a malom várható jövedelme restaurálás után – földesúri jövedelem a taxalistáktól, akik szabad költözködésűek – évi készpénz taxájuk 2 Rh Ft. – robotnapjaik száma évi 8, ezek készpénz értéke – igásrobottal, lóval és ökörrel rendelkező alattvalók heti két igás robottal szolgálnak, ezek készpénz értéke – gyalogrobotosok is heti két napot szolgálnak, ezek készpénz értéke – az évi kilencedek készpénz értéke – földesúri jövedelem halászatból és nádvágásból – a nyári és téli legeltetés haszna – így az egész portio évi jövedelme összegezve 2731 Rh Ft. 48 Xr.
2. sz. Mellékletként a portióhoz tartozó alattvalók névsora: örökös jobbágyok 13 név – szabadköltözködésű taxalisták 5 név – zálogban lévő és a zálogból már kiváltott jobbágyok és taxalisták 6 + 2 név
Megjegyzés a névsort követő lapon: Könnyebbített már s az Uraságh rajtatok amennyire lehet, az bor és pálinka kocsmával egész esztendeig, úgy mint uraság regalejaval se nálatok, se másutt dispensálni nem lehet… Conteltáltassatok az ti Kocsmátoknak törvényes ideivel Hatvan 5. augusztus 1766.”
A másik két melléklet birtoktörténeti adatokat és elszámolásokat tartalmaz a bulyi portióra vonatkozóan. Ezek között 1692-es dátummal a sápi nemesek számára kiadott „Privilegium Leopoldi Imperatoris”-t (lásd UC 159 : 36)
(Ugyancsak az UC 159 : 26 (1) 2. sz. mellékletében tárgyalt jelentésben említés történik Buly Szabolcs megyei helységben lévő Vékonyiano-fiscalis portionak egy 1764 februárjában történt összeírásáról, amelyet a helyszínen Balás Mihály tokaji fiscalis procurator végzett. Ez az összeírás nincs az iratok között, csak az 1. sz. Mellékletben tárgyalt, Extractus Proventuum” első bekezdésében történik erre dátum nélküli hivatkozás „…tenore Conscriptionis…”, ezért a dátum nélküli Extractus Proventuum az 1764. és 1766. közötti évek valamelyikéből származtak.
„Vékonyiano-fiscalis”, korábban „Baxiano-fiscalis” portio
(Szabolcs m.): Bully portio

Tartalomgazda