HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 019.

Dátum 1785
Jelleg

Az eredeti irat helyén lévő őrjegy szerint, az iratot 1830-ba felküldték a kamarához. A fenti adatok az őrjegyről és az UC Mutató XXII. kötetéből valók.

Szöveg

Conscriptio pratorum et terrarum. A huszti kamarai uradalomhoz tartozó Huszt és Visk határában a kamara visszaváltott irtásföldeket, ezeket részben a kerékhegyi sóbányának, részben a huszti kamarai uradalomnak adták át. Ezeknek a visszaváltott földeknek összeírását, a visszaváltás pénzügyi elszámolásait tartalmazza a három azonos dátumú irat, amelyek helyén már csak egy 1830-ból való őrjegy található.
Huszti uradalom (a fiskus birtokában) tartozékai.
(Máramaros m.): Huszt oppidum – Visk oppidum – Kerékhegy sóbánya

Tartalomgazda