HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 032.

Dátum 1664-1674
Jelleg

Egy hosszabb és egy rövidebb változatban 1) 22 oldal, latin, hitelesítés nélküli. – 2) 12 oldal latin, hitelesítés nélküli mindkettő hitelesítés nélküli másolat, az első a 18. század első feléből, a második a második feléből, ez utóbbiból kihagyták Kemény fejedelemasszony konfiskált, de utólag visszaadott birtokainak felsorolása és az 1664-es konfiskálásokat. Összeíró: nincs jelezve.

Szöveg

„Conscriptio Bonorum” urbarialis adatokkal. Korábbi kamarai összeírások alapján állították össze, az 1670 és 74 között konfiskált birtokok felsorolásához utólag hozzácsatolták az 1664-ben konfiskáltak listáját is.
Conscriptio A felsorolt helyeken jelzi, hogy milyen ingatlanok (fundus, kúria, ház, malom stb.). – hány sessió – zsellérszállás – deserta – mennyi szántó – vetéskapacitás – rét, szénahozama – szőlő, várható termés került kincstári tulajdonba
Anno 1672. Principissae Kemenianae Bona confiscata Arcis Medgyes tres partes una cum pertinentiis. allodium – vám, amelynek 1/4-e Csáky Istvánt illeti, 3/4 a Fiskust a Kemény-részbirtok jogán malom, jövedelem 50 Cub. búza – (az alábbi adatokra vonatkozóan nem közli az összeírás, hogy ezek csak a konfiskált Kemény-portióra vonatkoznak-e vagy az egész medgyesi várbirtokra) szántók 293 darabban 300 köböl vetéskapacitással – 2 rét 200 szekér szénahozammal – egész sessiós 12, félsessiós 48 inscriptióban 12, deserta 57 – Az 1670-ben konfiskált, (1672-ben összeírt) birtokok közül „ad dies vitae” a fejedelemasszony visszakapta az alábbiakat: Krassó – Borhida – Apa – Berencze – Sikarlo – Monostor – Bartfalva – Udvari – Terebes – Király Telke – Megyes seu Aranyos (Aranyosmeggyes) – Megyes oppidum cum Arce et pertinentiis (itt 3/4 részben volt a fejedelemasszony birtokos)
Pótlás a hosszabb Conscriptio szerint az összeírás végére:
Anno 1664. A szatmári fiskusi javak összeírása, amelynek adatait Bélaváry Miklós 1664-es összeírásából vették át ebbe a Conscriptióba.
Szathmar:
arx et civitas integra cum pertinentiis – körülkerített allódium – malom két kőre – szántók az allódiumhoz két forgóban – allodiális rétek és szőlők – a város „cum suburbio” évente 200 ft.-ot fizet a fiskusnak
Németi:
civitas – szintén évente 200 ft.-tal adózik
A szatmári fiskusi uradalom tartozékaira vonatkozóan az összeírás végén a következő megjegyzés olvasható: „Haec Conscriptio secundum Connumerationem Rakoczianam facta est, quia tempore prefatae … Inventationis Bona haec per Turcas, Tataros et Germanos deopoulata erant”.
Hogy a „praefata Inventatio”, amelynek idején a felsorolt birtokok elpusztultak és lakatlanok voltak az 1664-es eredetire vonatkozik-e vagy erre az UC 159 : 32-be átvett Extractus idejére, az a szövegből nem egészen egyértelmű.
Nagy Erdőd:
Bakocz és Palant Szőlő nevű fiskusi szőlők
Soos:
allódium, hozzátartozó szántók 3 forgóban
Darhocz:
szántók 3 forgóban – továbbá vámhely
Az allódiumokhoz tartozó szántóknál Nr. jelzést használ és olyan angy számokat pl. Szatmárnál 225, Soosnál 404 Darocznál 300, hogy inkább a vetéskapacitás köbölszámára illenének, mintsem a szántóföldek darabszámára.
1664-ben, továbbá 1670 és 1674 között konfiskált birtokok és birtokrészek Szatmár megyében
1. Mikolaj Boldizsár 1670-ben konfiskált javai. Mikola possessio – Szarozberegh possessio – Szinyérvárallya possessio – Josephháza possessio – Sima possessio – Nagy Bánya civitas – Fernezér possessio – Terebes possessio
2. Uray Mihály, 1670: Szinyérvárallya possessio – Vámfalva possessio – Ujváros oppidum – Szarnos possessio – Batisz possessio – Udvary possessio – Felsőfalu possessio – Rákos possessio – Thurvekonya possessio – Hirip possessio – Tartocz possessio – Kányaháza possessio – Komorzány possessio – Parlagh possessio – Saszló possessio – Kőkényesd possessio – Ura possessio – Tartocz possessio – Bikszád possessio – Ujfalu possessio – Ujfalu possessio – Felsőfalu possessio – Rákos possessio – Komoczány possessio – Bujanhaza possessio – Iloba possessio – Monostor possessio – Lipo possessio – Borhida
3. Csomaközy Zsigmond, 1672: Tatárfalva possessio – Lázár possessio – Darócz possessio – Homok possessio – Kőkényesd possessio – Turcz possessio
4. Principissae Kemenyianae Bona confiscata
5. Ujváry Boldizsár, 1672: Egri – Kis Remethe – Kanyahaza possessio – Batár possessio
6. Bigye György: Köté possessio – Cseke possessio – Szinyérvarallya
7. Kemetsey György, 1672: Cseke possessio – Vasváry possessio
8. Kőrőssy György, 1672: Tölpes possessio – Jákó possessio – Kisár possessio – Uszka possessio – Milota possessio – Gyarmath oppidum
9. Kende Gábor, 1672: Cseke possessio – Résztelek possessio – Nagyszekeres possessio – Korod possessio – Csécse possessio – Kőlche possessio – Milota possessio – Nagy Musay possessio – Hadasz possessio – Encsencs possessio – Filesd possessio
10. Kende Márton, 1670: Fülpes possessio – Csécse possessio – Tunyogh possessio – Nagyár possessio – Eököritó possessio
11. Debreczeny Ferenc, 1670: Lazar possessio – Puszta Darocz – Homok pos. – Ombod possessio – Amacz possessio – Pálfalva praedium Szamos folyó (egykerekű malom) Szathmár oppidum
12. Gálffy Ferenc, 1672: Attya possessio – Botpalád – Puszta Darócz – Parlagh – Ujváros – Rákos – Kányaháza – Tartócz possessio
13. Darvay Ferenc, 1670: Krassó possessio – Nagy Kócs – Kis Kócs – Berencze
14. Gyulaffy László, 1672: Rosaly possessio – Tisztabergh possessio – Csaholy possessio – Kisnamény possessio – Mecs Telek possessio – Nagy Hodos possessio – Garbócz possessio – Feketepatak possessio – Adorján possessio – Berend possessio – Nagy Balad possessio – Komjáth possessio – Felső Karaszló possessio – Fekete Patak possessio – Nagy ár – Thar folyó (kétkerekű malom) – Cser (egykerekű malom) – Kisár Possessio – Tunyogh possessio – Matács possessio – Náprád possessio – Gyarmath oppidum
15. Decsey János, 1672: Keresztúr possessio – Mattyfalva possessio
16. Pap Dániel, 1672: Szathmár oppidum – Hirip possessio – Kisnamény possessio – Majtény possessio
17. Bagossy László: Bagos possessio – Krasszó possessio
18. Kemetsey György: Cseke possessio
19. Szándorházy Ferenc, 1672: Danyad possessio – Eököritó possessio – Kisnamény possessio
20. Toldy György, 1672: Remete Mező possessio – Rosaly possessio – Kis Peleske possessio – Balatafalva possessio – Méhtelek possessio – Feketepatak possessio – Gacsaly – Attya – Kis Namény – Kis Szekeres – Kis Göcz – Nagy Göcz – Szároz Beregh – Nagy Hodos – Vámos Oroszy – Csakolcz – Nagy Palad – Zajta – Nagy Peleszke – Tisza Bécz – Nagy Komiathi – Felső Karaszló – Csebe – Parasznia – Illke – Genicze – Szalka – Abrany – Pálháza – Sámsony – Pariagh – Hadasz – Csaholy – Kososd – Tunyogh
21. Ispán Ferenc, 1670: Penighe possessio – Kőmőrő possessio – Szakoly praedium
22. Serédy Benedek, 1673: Sárkóz Ujlak possessio – Adorján possessio – Darach possessio – Csaszló possessio – Vetes – Kazar – Udvary – Számosegh – Berend – Domahdia – Vasváry possessio – Szathmár civitas – Homok – Korod – Remete – Kányaháza – Pallag – Ujváros – Thurvékonya – Gyülvész – Baghos – Nagy Ladány praedium
23. Farkas Lászlóné, Sennyey Zsófia, 1673: Rosaly possessio – Zajta – Méhtelek – Gaczaly – Tur folyó (malomrész) – Kis Szekeres – Gyarmath – Vámosoroszy – Kis Göcz – Dacsó – Tisza Bécz – Nagy Palád – Nagyhodos – Kis Ár – Nagy Komiáth – Csenger oppidum – Csenger Jánosy – Kisnamény – Milota – Bott palad – Puszta Darócz – Garbocz – Mand – Szárazbereg – Gaczaly
24. Kende Ferencné, 1673: Kak possessio – Szent Márton – Udvary – Oroszfalu – Veres Marth – Geres – Remethe – Lekencze – Komorzán – Tartocz – Bujaháza – Ujváros – Kányaháza – Piskarkos – Szathmár promont. – Remete völgye – Sárközi völgye
25. Jeney Sámuel, 1673: Vasváry possessio – Ujváros – Borhida
26. Kende János: Danyad – Rapold – Eököritó
27. Sulyok János, 1672: Csenger possessio – Ujfalu possessio – Nyirmedgyes possessio – Jánosy possessio – Somkut – Thur folyó (fél malom) – Podpalad possessio – Kis Palad possessio – Oroszi possessio – Velete possessio
28. Kende András, 1673: Filpes possessio – Darocz possessio – Gyarmath possessio – Istvándj possessio – Korod possessio
29. Redey Ferenc a szatmári iskolának adta (1674): Berencze possessio
Arx Medgyes 3/4 része tartozékaival Krassó – Borhida – Apa – Ujváros oppidum – Ujfalu – Felsőfalu – Tereb – Bogahaza – Bikszad oppidum – Tartocz – Komorzany – Lekencze – Thurvikonya – Pallagh – Vamfalu – Berencze – Patahaza – Szinyér várallya oppidum – Monostor – Sikarlo – Barthfalu – Kiskocz – Baticz – Udvary – Rakos – Terebes – Namtü
Heves megyében: Nagy Kürü – Fegyvernek – Pely – Kő Telek – Kis Keves – Atany
Szabolcs megyében: Király Telekre – Varsány
A szatmári fiskusi uradalom 1664-es összeírásának helynevei:
(Szatmár m.): Szathmar arx et civitas Némethi civitas – Nagy Erdőd – Kis Erdőd – Soos – Darhocz – Györös – Medgyes – Alsó Szokoru – Felső Szokoru – Lopagy – Felső Bodad – Alsó Bodad – Messoka – Kiss Nand – Réz Telek – Szoldobágy – Apáczafalva – Szenfalva – Mogyoros – Illes Mihally – Olah Tövefalu – Szelestie – Tőrvékonya (Turvékonya) – Kanyahza – Komorzan – Tartócz – Bixad – Felső Falu – Buja haza – Raksza – Lekéncse – Ujfalu – Sándorfalva – Gyertyanfalva – Pusztatelek – Bajfalva – Nyegse falva (Nyegrefalva) – Madarasz – Laczfalva – Surgyefalva és Oroszfalva

Tartalomgazda